Lúa mì tiếng anh

Dưới đấy là mọi mẫu câu gồm cất từ bỏ "lúa mì", trong cỗ trường đoản cú điển Tiếng tienmadaichien.comệt - Tiếng Anh. Chúng ta rất có thể tìm hiểu thêm phần lớn chủng loại câu này để tại vị câu trong trường hợp bắt buộc đặt câu với từ bỏ lúa mì, hoặc tham khảo ngữ chình họa áp dụng trường đoản cú tiểu mạch vào cỗ từ điển Tiếng tienmadaichien.comệt - Tiếng Anh

1. ‘Lúa mì với cỏ lùng’

‘The Wheat and the Weeds’

2. Anh bôi kem lúa mì.

Bạn đang xem: Lúa mì tiếng anh

I had some Cream of Wheat.

3. “Lúa mì” và “cỏ lùng”

“Wheat” & “Weeds”

4. Lúa mì, vả đầu mùa

Wheat, early figs

5. Toàn bộ lúa mì White có các chất dinh dưỡng tương tự như toàn thể lúa mì đỏ.

White whole wheat has almost the same nutrient nội dung as red whole wheat.

6. 12 Thứ đọng nhị, thu lúa mì.

12 Second, gathering the wheat.

7. Một phân tử lúa mì nhỏ dại nhỏ bé đã xuất hiện cây lúa mì có hình thể rất khác hạt đó.

A tiny seed of wheat bears no resemblance khổng lồ the plant that will grow from it.

8. Lúa mì cùng yến mạch đã bị tiêu diệt.

The wheat & oats are dead.

9. Tiếp đến, lúa mì được thu hoạch.

Then, the wheat would be gathered.

10. Vì cớ lúa mì với lúa mạch;

Because of the wheat & the barley;

11. Ngược lại, A-thên nhập hàng lúa mì.

In exchange, it imported mainly wheat.

12. Lúa mì: Các tín vật dụng được xức dầu

Wheat: Anointed Christians

13. Bụng nữ là hạt lúa mì vun gò,

Your belly is a heap of wheat,

14. Gió nổi lên dạt cánh đồng lúa mì.

The winds battered the wheat in the fields.

15. Minh họa về lúa mì với cỏ dại

The Illustration of the Wheat and the Weeds

16. 40 Nguyện hại não mọc lên nỗ lực lúa mì

40 Then let thorns sprout for me instead of wheat

17. Sau Khi cây lúa mì đâm chồi cùng Khủng lên, nó vẫn hiện ra phân tử giống như new chđọng chưa hẳn các cây lúa mì bé.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pick Up Là Gì ? Thuật Ngữ Trong Ngành Xuất Nhập Khẩu Thông Dụng

13:23) After a wheat stalk sprouts and matures, the fruit it produces is not little wheat stalks, but new seed.

18. Lúa mì cùng cỏ lùng tượng trưng đến ai?

What vày the wheat và the weeds represent?

19. Lớp lúa mì được thu team từ lúc nào?

Since when has the wheat class been gathered?

đôi mươi. 12 Minh họa về lúa mì cùng cỏ dở hơi.

12 The parable of the wheat & the weeds.

21. Được ích lợi nhờ—“Lúa-mì từ bên trên trời”

Benefiting From “the Grain of Heaven”

22. + Con trai Giô-ách là Ghi-đê-ôn+ sẽ đập lúa mì trong bể ép rượu để giấu lúa mì khỏi dân Ma-đi-an.

+ His son Gidʹe·on+ was beating out wheat in the winepress in order lớn hide it from Midʹi·an.

23. Trong khi căn uống bệnh này là vì ko dung nạp lâu dài với protein lúa mì, nó không hẳn là 1 trong dạng không phù hợp lúa mì.

While the disease is caused by a permanent intolerance lớn wheat proteins, it is not a size of wheat allergy.

24. Mì tốt bánh pizza đông đảo có tác dụng trường đoản cú bột lúa mì.

Pasta as well as pizza crust are made from wheat flour.

25. 13 Chúng vẫn gieo lúa mì nhưng gặt hắc búa.

13 They have sown wheat, but they have sầu reaped thorns.

26. Các em gái trước tiên sàng hạt lúa mì cho sạch (4) cùng rồi sử dụng cối xay đá thủ công xay lúa mì thành bột thô (5).

The girls would first sift the grain lớn remove impurities (4) & then grind the grain khổng lồ a coarse flour, using a stone h& mill (5).

27. 9 Con phải lấy lúa mì, lúa mạch, đậu tằm, đậu lăng, hạt kê với lúa mì nâu quăng quật bình thường vào một trong những bình và làm bánh cho mình.

9 “And you should take wheat, barley, broad beans, lentils, millet, và spelt và put them in one container and make them inlớn bread for yourself.

28. Giải ham mê minch họa lúa mì và cỏ ngây ngô (36-43)

Illustration of the wheat and the weeds explained (36-43)

29. Vì cầm cố, Ghê-đê-ôn sẽ đập lúa mì tại bể xay rượu gắng bởi vì làm tienmadaichien.comệc quanh đó đồng nhằm ông hoàn toàn có thể nhanh chóng đựng giấu lúa mì.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kiểm Tra Windows Và Office Đã Active Hay Chưa? ? Hướng Dẫn Kiểm Tra Win 7, 8, 8

For that reason, Gideon was threshing wheat, not in the open field, but in a winepress, where he could quickly hide the valuable grain.