Md Là Đơn Vị Gì

Đơn vị md là gì? Hẳn đấy là vướng mắc của tương đối nhiều bạn. Mặc dù nó không bên trong hệ thống kê giám sát quốc tế, nhưng lại lại có tính vận dụng cao vào cuộc sống, độc nhất là vào câu hỏi tính độ thẩm thấu của gỗ. Vậy cụ thể đơn vị này là gì? Công thức tính ra sao? cùng làm cố kỉnh nào nhằm đưa về đơn vị SI?... Kosago vẫn cùng các bạn đi tìm kiếm giải thuật đến phần đông vụ việc này nhé.

*

Trong đó:

Q: Là lưu giữ lượng chiếc tan qua môi trường thiên nhiên (đơn vị tính cm3/s).A: Là diện tích S môi trường xung quanh (đơn vị chức năng tính cm2).