Motto là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ tienmadaichien.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách tự tín.
Bạn đang xem: Motto là gì

a word, phrase, or sentence that expresses the principles or belief of a person, group, country, or organization:
The second section is lower and slower và much more inward and intense, the motto appearing as a "reminiscence", though everything is derived from it.
It has been a widely accepted motto that "everyone has a cốt truyện of responsibility for the fate of his country".
In the first section the motto is immediately extended in virtuoso figurations, building to a climax.
We suggested that this tractus acts lớn set the crucial opening sentence apart motto-like from the rest of the motet.
If everyone adopted the motto as a personal principle, they would be worthy of happiness & others would be justified in making them happy.
This same motto, often written within the border of the shield, was later used by other descendants of this line of the family.
Computophiles will seldom admit any limitations: their motto seems to lớn be "the computer can vị anything".
Các ý kiến của các ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên tienmadaichien.com tienmadaichien.com hoặc của tienmadaichien.com University Press xuất xắc của các nhà trao giấy phép.
*Xem thêm: Bác Sĩ Chuyên Khoa 1 Tiếng Anh Là Gì, Thuật Ngữ Cơ Bản Tiếng Anh Chuyên Ngành Y

khổng lồ press something, especially a mixture for making bread, firmly & repeatedly with the hands & fingers

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tienmadaichien.com English tienmadaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Adobe Acrobat Pro Dc 2021 Crack Full Version

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語