NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN

Để cộng, trừ số thập phân ta cộng, trừ những phần tương ứng của những số đó. Để nhân, chia số thập phân ta đổi số thập phân sang trọng phân số.

Bạn đang xem: Nhân chia số thập phân

Đó là biện pháp cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân mà các em học sinh lớp 5 cần làm.

Cụ thể các em làm như sau:

Cộng, trừ số thập phân

Muốn cộng, trừ số thập phân ta tiến hành cộng hoặc trừ các phần tương ứng của các số đó. để ý cộng phần thập phân trước, theo thứ tự từ phải qua trái.

Ví dụ 1: Tính 2,7 + 2,1

Cách tính:

Ta cộng phần mười trước: 7 + 1 = 8; tiếp phần nguyên 2 + 2 = 4. Vậy 2,7 + 2,1 = 4,8.

Ví dụ 2: Tính 7,7 – 3,2

Cách tính:

Ta trừ phần mười trước: 7 – 2 = 5; 7 – 3 = 4. Vậy 7,7 – 3,2 = 4,5.

Ví dụ 3: Tính 2,37 + 2,75

Cách tính:

Ta cộng phần trăm trước: 7 + 5 = 12 viết 2 nhớ 1 ; cộng phần mười: 3 + 7 = 10 nhớ 1 là 11 viết 1 nhớ 1, cộng phần nguyên: 2 + 2 = 4 nhớ một là 5 viết 5. Vậy 2,37 + 2,75 = 5,12

Ví dụ 4: Tính 10,67 – 3,58

Cách tính:

Ta trừ phần trăm trước: 7 – 8 ko trừ được ta lấy 17 – 8 = 9, tiếp tục trừ phần mười: 6 – 5 trừ thêm một nữa tức là 6 – 6 = 0. Phần nguyên làm tương tự: 10 – 3 = 7. Vậy 10,67 – 3,58 = 7,09

Nhân, chia số thập phân

Cách 1:

Muốn nhân, chia các số thập phân với nhau ta viết chúng dưới dạng phân số rồi tiến hành như phương pháp nhân phân chia phân số đã học.

Ví dụ 5: Tính 2,1 x 3,5

Cách tính:

*

Ví dụ 6:

Tính 4,5 : 3,5

Cách tính:

*

*Chú ý: khi nhân chia số thập phân với một số tự nhiên không giống 0 thì ta coi số tự nhiên gồm mẫu bằng 1.

Cách 2:Cách nhân số thập phân:

– Nhân như nhân nhị số tự nhiên với nhau.

– Đếm xem phần thập phân của nhị thừa số gồm mấy số lấy phần thập phân của kết quả tất cả bấy nhiêu số.

Xem thêm: Thuật Toán Phân Tích Một Số Ra Thừa Số Nguyên Tố, 4 Phân Tích Ra Thừa Số Nguyên Tố

Ví dụ 7: Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Nhân như nhân hai số tự nhiên với nhau.

– Bước 2: hai thừa số bao gồm tất cảhai chữ sốở phần thập phân, ta sử dụng dấu phẩy tách ở tích rahai chữ số kể từ phải quý phái trái.

Vậy:

*

*

Ví dụ 8: Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Nhân như nhân nhị số tự nhiên với nhau.

– Bước 2: nhì thừa số bao gồm tất cảba chữ sốở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy bóc tách ở tích raba chữ số kể từ phải quý phái trái.

Vậy:

*

*

Cách phân tách số thập phân:

– Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số phân chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang mặt phải bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số phân tách rồi thực hiện phép phân chia như chia số tự nhiên.

Ví dụ 9:Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Phần thập phân của nhị số

*
*
cùng gồm hai chữ số, chuyển dấu phẩy của cả hai số sang mặt phải hai chữ số ta được phép chia hai số tự nhiên: với .

– Bước 2: Thực hiện phép phân chia cho ta được kết quả là:

*
.

*

*Chú ý: Nếu phép chia số thập phân đến số thập phân mà tất cả dư thì những em cần đọc bài xích viết dưới đây: