NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10 100 1000

... SGK – T 57 ): Nhân nhẩm a) 1,4 x 10 2,1 x 100 = 14 b) 9,63 x 10 = 210 = 96,3 25, 08 x 100 = 250 8 7,2 x 100 0 = 7200 5, 32 x 100 0 = 53 20 c) 5, 328 x 10 = 53 ,28 4,061 x 100 = 406,1 0,894 x 100 0 = 894 ... số ta 53 28,6 53 28,600 53 ,286 X 100 = 53 28,6 ước ao nhân số thập phân với 100 , ta việc chuyển vệt phẩy số thanh lịch bên bắt buộc hai chữ số 53 ,286 X 100 0 = 53 286 1 lấy ví dụ như 2.Ghi nhôù : mong mỏi nhân số thập phân ... phân với 10, 100 ,100 0,… ước ao nhân số thập phân vớithế 10, nào? 100 , 100 0, ta làm cho …ta vấn đề chuyển dấu phẩy số sang trọng bên nên một, hai, ba,… chữ số 1,2 x 100 00 = 12000 1.Ví dụ Ghi ghi nhớ (sgk – T 57 ) Luyện...

Bạn đang xem: Nhân một số thập phân với 10 100 1000

*

... Phẩy số thanh lịch bên yêu cầu hai chữ số mong mỏi nhân số thập phân với 1000 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải tía chữ số ý muốn nhân số thập phân với 10, 100, 1000, … ta vấn đề chuyển vết phẩy số sang ... Tính tính: 3 ,5 x 12,3 x 12 di chuyển sang phải chữ số 27,867 x 10 = 278,67 chữ số ước ao nhân số thập phân cùng với 10 ta việc chuyển dấu phẩy số sang trọng bên nên chữ số mong muốn nhân số thập phân với 100 ta ... B, 150 1 ,5 x 100 = 150 0,32 x 1000 = ……… a, 32 b, 320 BÀI TẬP từng phép tính bao gồm đáp án Em chọn đáp án Số phù hợp điền vào chỗ chấm là: 1,36 x 10 = 13,6 a, 13,6 b, 150 1 ,5 x 100 = 150 0,32 x 1000...
*

... Đáp số: 9,3 kg lý giải giải tập 1, 2, 3, trang 58 SGK Toán lớp tập 1: Luyện tập Nhân số thập phân với 10, 100, 1000 Câu 1: a) Tính nhẩm 1,48 × 10 5,12 × 100 2,571 × 1000 15,5 × 10 ... 100 0,1 × 1000 b) Số 8,05 buộc phải nhân với số để tích 80,5; 805 ; 8050 ; 80500 Câu 2: Đặt tính tính a) 7,69 × 50 b) 12,6 × 800 c) 12,82 × 40 d) 82,14 × 600 Câu 3: Một người xe đạp, ba đầu 10,8 km, ... Km Hỏi fan tất km? Câu 4: tra cứu số tự nhiên x, biết 2,5 3 2,071 0
*

5 3,957 6
*

11 2,676 2
*

11 295 0

Xem thêm: Cách Tắt Update Idm, Bỏ Tính Năng Cập Nhật Idm Trên Máy Tính

23 421 0
24 2,955 4
9 672 5
5 967 6
4 421 2
9 427 1
10 402 0
6 408 4