Nhân Số Thập Phân

- Đếm xem trong phần thập phân của tất cả hai quá số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách bóc ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trọng trái.

Bạn đang xem: Nhân số thập phân

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) (13,5 imes 2,4) b) (2,56 imes 4,8)

Bài giải

a) Ta đặt tính rồi làm cho như sau:

*

Vậy: (13,5 imes 2,4 = 32,4).

b) Ta để tính rồi có tác dụng như sau:

*

Vậy: (2,56 imes 4,8 = 12,288).

2. Các đặc thù của phép nhân số thập phân


+) đặc điểm giao hoán: khi đổi nơi hai quá số của một tích thì tích không rứa đổi.

Xem thêm: # Mẫu Chữ Ký Mẫu Theo Tên Từ Đơn Giản Đến Phức Tạp Độc Nhất Vô Nhị

(a imes b = b imes a)

+) đặc thù kết hợp: khi nhân một tích nhị số với số thứ bố ta rất có thể nhân số thứ nhất với tích của nhị số còn lại.

((a imes b) imes c = a imes (b imes c))


3. Nhân một vài thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; …


Quy tắc: Khi nhân một số trong những thập phân với (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) ta chỉ câu hỏi chuyển dấu phẩy của số kia lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.


Ví dụ 2: Nhân nhẩm:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 quad quad quad quad quad quad quad quad quad quad724,6 imes 0,01\4774 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad quad quad quad 59632,7 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 = 1,28 \ 724,6 imes 0,01 = 7,246\4774 imes 0,001 = 4774,0 imes 0,001 = 4,774 \ 59632,7 imes 0,0001 = 5,96327 endarray$

Chú ý: trường hợp số chữ số tại phần nguyên của một trong những ít rộng số chữ số (0) của các số (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) thì khi nhân hai số ta có thể viết thêm một trong những thích đúng theo chữ số (0) vào phía trái phần nguyên của số đó rồi nhân như bình thường.

Ví dụ 3: Nhân nhẩm:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 quad quad quad quad quadquad quad quad & 35 imes 0,01\71,4 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

Ta có:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 06,5 imes 0,1 = 0,65 \ 35 imes 0,01 = 35,0 imes 0,01 = 035,0 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0071,4 imes 0,001 = 0,0714 \ 42,8 imes 0,0001 = 00042,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray $

Vậy:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 0,65 quad quad quad quad quad quad quad quad quad và 35 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0,0714 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray$