NỢ XẤU TIẾNG ANH LÀ GÌ

Pmùi hương pháp Allowance (GAAP) " - dự trù được thực hiện vào cuối mỗi năm tài chủ yếu của số chi phí nợ xấu.

Bạn đang xem: Nợ xấu tiếng anh là gì


Allowance method (GAAP) - an estimate is made at the end of each fiscal year of the amount of bad debt.
With all respect Mr. Kray, the success in this industry is all about keeping the bad debt khổng lồ minimum
Moreover, the regulatory framework on resolution of NPLs & secured collateral remains ineffective.
nhà nước đang chào làng một chương trình cải cách toàn vẹn nhằm mục tiêu giải quyết và xử lý những sự việc này cũng tương tự sự việc nợ xấu.
The government has announced a comprehensive reform program designed khổng lồ address these problems và resolve the bad debts in the system.
Do đó, nó hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng vị các khoản ko bởi tiền mặt nhỏng nợ xấu với khấu hao khi tính ROI.
Therefore, it can be affected by non-cash items such as bad debts & depreciation when calculating profits.
Vấn đề này cho biết sự yếu đuối kém nhẹm của nền kinh tế tài chính cùng những khoản nợ xấu của bank tương quan mang đến BDS .
That came one day after the agency cut its rating on the nation "s two largest banks , Santander ( STD ) and BBVA ( BBVA ) .
* Mặc cho dù các cơ sở công dụng vẫn có không ít nỗ lực cố gắng, Việc cách xử lý nợ xấu trong nghành nghề bank vẫn còn những thách thức.
* Better macroeconomic conditions helped maintain stability in the banking system, but deep seated vulnerabilities continue khổng lồ pose risks.

Xem thêm: Download Windows 7 Service Pack 1 (Sp1) 32, Download Windows 7 Service Pack 1


Do triệu tập giải quyết và xử lý nợ xấu, các bank vẫn an toàn vào câu hỏi mở rộng tín dụng mang lại dù có lớn lên mạnh khỏe về chi phí gửi.
With a focus on addressing non-performing loans, banks remain cautious in expanding lending despite svào growth in deposits.
Do lượng vốn đi vay tăng, bắt buộc cũng mở ra nhiều khoản nợ xấu, với tỉ trọng nợ xấu trong tổng cho vay đã tăng cấp bốn lần.”
In the wake of a borrowing boom, it is not uncomtháng lớn find non-performing ngân hàng loans, as a share of gross loans, to quadruple.”
Một bước tiến quan trọng đặc biệt chính là đẩy nhanh vận tốc cách xử trí các khoản nợ xấu của Khu Vực ngân hàng cùng tái cấp cho vốn mang lại khối hệ thống bank.
An important step would be to tốc độ up the resolution of bad debts in the banking sector và the recapitalization of the banking system.
o Việc Thành lập cửa hàng quản lý gia sản của những tổ chức tín dụng thanh toán (VAMC) là bước tiến rõ ràng của Chính phủ trong bài toán xử trí nợ xấu.
- Establishment of the Vietphái mạnh Asmix Management Company (VAMC) has so far been the most visible step on the part of the Government to lớn resolve the NPL problems.
Sự tăng thêm DSO có thể dẫn cho những sự việc về dòng tài chính, với có thể dẫn đến quyết định tăng dự trữ nợ xấu của khách hàng chủ nợ.
An increase in DSO can result in cash flow problems, & may result in a decision khổng lồ increase the creditor company"s bad debt reserve.
Họ có thể nhìn vào đều thay đổi vào bằng vận gia sản hoặc các cờ đỏ đã cho thấy những sự việc với bài toán thu chi phí hóa 1-1 hoặc những khoản nợ xấu.
They may look at changes in asphối balances or red flags that indicate problems with bill collection or bad debt.
Tăng cường quản trị ngành tài thiết yếu cùng quản ngại lí tài khoá trong số đó bao hàm cả các chính sách giải quyết nợ xấu, cải cách ngân hàng, quản lí lí nợ với quản ngại lí kho bạc;
Strengthening financial sector governance & fiscal management, including policies for non-performing loans và promoting the restructuring of banks, & debt và treasury management;
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M