Nourish là gì

You can create a climate to lớn foster growth, nourish, & protect; but you cannot force or compel: you must await the growth” (“Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53).

Bạn đang xem: Nourish là gì


Các anh bà bầu rất có thể tạo thành một khoảng không gian nhằm xúc tiến sự tăng trưởng, nuôi dưỡng và bảo vệ; tuy thế các anh người mẹ không thể ép buộc xuất xắc cưỡng chế: những anh người mẹ yêu cầu mong chờ sự tăng trưởng” (“Candle of the Lord,” Ensign, tháng Giêng năm 1983, 53).
Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, it nourishes và protects it until it is ready lớn emerge as a baby.
Thay vị các loại ra thành phần kỳ lạ này tức phôi thbạn đang lớn lên, tử cung nuôi dưỡng với che chắn nó cho tới ngày một em bé xíu chuẩn bị sẵn sàng ra đời.
Such animals have never known winter conditions & will not be deprived of nourishment in the coming months.
Các thú ấy vẫn không hề biết đến tiết trời mùa đông ra làm sao và trong những tháng tới đây bọn chúng đang không xẩy ra để cho thiếu thốn ăn.
19 And Jacob và Joseph also, being young, hatienmadaichien.comng need of much nourishment, were grieved because of the afflictions of their mother; & also amy wife with her tears & prayers, và also my children, did not soften the hearts of my brethren that they would loose me.
19 Và luôn luôn cả Gia Cốp với Giô Sxay, do còn tphải chăng nên rất cần phải được nuôi dưỡng những, cũng ưu tư vị nỗi cực khổ của bà bầu mình; và luôn luôn cả avợ tôi, cùng với nước mắt cùng rất nhiều lời van vỉ của thiếu nữ, cùng cả các bé tôi nữa, cũng chẳng có tác dụng mượt lòng được những anh tôi, để chúng ta msinh hoạt trói đến tôi.
Công vấn đề bao gồm của họ là nuôi dưỡng, khuyến khích cùng làm cho bè lũ cừu của Đức Chúa Ttránh được tươi mát (Ê-không nên 32:1, 2).
He taught that all who come inkhổng lồ the Church might be retained in full fellowship if they are nourished by the good word of God.
Ông sẽ dạy dỗ rằng toàn bộ những người vào Giáo Hội phần đông rất có thể được duy trì chân để được kết tình thân hữu toàn vẹn nếu chúng ta được nuôi dưỡng bởi tiếng nói xuất sắc lành của Thượng Đế.
But I believe sầu the litienmadaichien.comng waters sustained Lucile during those long years when she might have given way lớn self-pity, và her life, her spirit, became nourishment to everyone she knew.
Nhưng tôi có niềm tin rằng nước sinh sống đang cầm lại Lucile giữa những năm nhiều năm kia khi nhưng mà bà rất có thể vẫn chọn nhằm cảm giác tội nghiệp đến phiên bản thân bản thân, và cuộc sống thường ngày, niềm tin của bà, đang trsinh hoạt buộc phải thức ăn nuôi dưỡng đầy đủ fan mà lại bà quen thuộc biết.
This lifelong conversion will clearly require continued nurturing on our part lớn avoid the withering effect described by Alma: “But if ye neglect the tree, và take no thought for its nourishment, behold it will not get any root; và when the heat of the sun cometh and scorcheth it, ... it withers away” (Alma 32:38).
Sự cải đạo suốt đời này cụ thể đã yên cầu chúng ta buộc phải tiếp tục nuôi chăm sóc phần bản thân để rời tác động héo thô nhỏng đã làm được An Ma mô tả: “Nhưng nếu như những fan xao lãng với ko âu yếm nuôi dưỡng cây, này, nó đã chẳng mọc được rễ; với Lúc ánh nắng khía cạnh trời chiếu xuống và thiêu đốt nó, thì nó đang héo thô đi“ (An Ma 32:38).
“And thus, if ye will not nourish the word, looking forward with an eye of faith to lớn the fruit thereof, ye can never pluck of the fruit of the tree of life.
“Và như vậy, nếu những bạn ko chịu nuôi dưỡng lời của Thượng Đế, không trông đợi với nhỏ mắt của đức tin về đều thành quả này của nó, thì những bạn đã chẳng lúc nào hái được trái của cây cuộc đời.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa " My Dear Là Gì ? My Dear In Vietnamese


His words live sầu on in the leadership of President Monson & in all of us as we qualify lớn have sầu the power of a Lehi & a Nephi lớn nourish with the good word of God.
Những lời của ông liên tiếp vào nhiệm kỳ lãnh đạo của Chủ Tịch Monson và trong toàn bộ bọn họ khi họ hội tụ đủ ĐK để sở hữu được quyền năng của một bạn giống như Lê Hi cùng Nê Phi nhằm nuôi dưỡng lời nói giỏi lành của Thượng Đế.
Chúng ta đề nghị các team túc số nhằm đưa về sự nuôi dưỡng ở trong linh cho các tín hữu vào trong ngày Chủ Nhật cũng giống như Giao hàng.
Just as we need food to nourish our physical bodies, our spirits and souls will be replenished and strengthened by feasting upon the words of Christ as contained in the writings of the prophets.
Cũng nhỏng chúng ta cần thức ăn nhằm nuôi dưỡng cơ thể, lòng tin cùng chổ chính giữa hồn của bọn họ sẽ tiến hành bổ sung và củng núm bằng phương pháp nuôi dưỡng những lời của Đấng Ky Tô nlỗi trong những nội dung bài tienmadaichien.comết của các vị tiên tri.
9 This faithful slave class has been using the Watch Tower Bible & Tract Society lớn protienmadaichien.comde spiritual nourishment for all of Jehovah’s Witnesses.
9 Lớp fan nô lệ trung tín này đang dùng Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible và Tract Society) nhằm hỗ trợ đồ ăn thiêng liêng đến không còn thảy Nhân-hội chứng Giê-hô-va.
Add diligently nourish to lớn your “How lớn receive sầu và strengthen a testimony” scripture study journal danh mục.
Thêm nuôi dưỡng một bí quyết chuyên cầnvào bạn dạng liệt kê ′′Làm cụ nào nhằm cảm nhận và củng cố một hội chứng ngôn′′ vào nhật ký ghi chép bài toán học thánh thư của những em.
God’s answers come by the still, small voice—feelings of peace or comfort, impressions lớn bởi vì good, enlightenment—sometimes in the khung of tiny seeds of thoughts which if reverenced và nourished can grow inlớn spiritual redwoods.
Những câu trả lời của Thượng Đế mang đến bởi tiếng nói của một dân tộc nhỏ tuổi nhẹ êm ái—hồ hết cảm giác bình an hoặc an ủi, các ấn tượng để triển khai điều thiện nay, sự soi sáng—nhiều lúc bên dưới hiệ tượng của không ít ý suy nghĩ chắc là nhỏ tuổi nhặt hệt như hạt như là, dẫu vậy rất có thể lớn mạnh không ít ví như được suy ngẫm với kính trọng.
In His great sermon on the bread of life, Jesus explained the contrast between mortal and eternal nourishment.
Trong bài xích giảng tuyệt vời nhất của Ngài về bánh của sự sinh sống, Chúa Giê Su lý giải tương phản giữa thức ăn hữu diệt với lâu dài.
Hay các bạn vui ham mê dành ngày giờ để tận hưởng phần đông bữa tiệc linh nghiệm gần như đặn cùng không thiếu hóa học dinch dưỡng?
(The Amplified Bible) It is hard to imagine that a mother would forget lớn nourish và care for her nursing child.
8 So he got up & ate & drank, và in the strength of that nourishment he went on for 40 days & 40 nights until he reached Hoʹreb, the mountain of the true God.
8 Vậy, ông dậy với nhà hàng siêu thị. Nhờ thức ăn đó, ông có sức đi 40 ngày với 40 tối mang đến núi Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Ttách.
Danh sách truy nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M