Ôn Tập Phép Nhân Và Phép Chia Hai Phân Số

Ôn tập: Phép nhân với phép chia hai phân số. Ôn và củng cố giải pháp nhân và phân chia hai phân số. Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số


*
Xem đoạn clip bài giảng này nghỉ ngơi đây!

Bài tập cơ bản

Chưa làm cho bài

Bạn không làm bài này

Bài tập với các dạng bài ở mức cơ phiên bản để chúng ta làm quen và hiểu được câu chữ này.

Thưởng buổi tối đa : 3 hạt dẻ

Bài tập trung bình

Chưa có tác dụng bài

Bạn không làm bài bác này

Bài tập với mức độ khó vừa phải giúp bạn thuần thục rộng về ngôn từ này.

Thưởng về tối đa : 5 phân tử dẻ

Bài tập nâng cao

Chưa làm bài

Bạn không làm bài bác này

Dạng bài bác tập nâng cấp với độ cạnh tranh cao nhất, giúp cho bạn hiểu sâu hơn và tư duy mở rộng hơn.

Thưởng buổi tối đa : 7 hạt dẻ


Ôn tập phép nhân và phép phân tách hai phân số


1. Phép nhân với các tính chất của phép nhân hai phân số

1.1 Quy tắcnhân hai phân số

Muốn nhân hai phân số ta rước tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với chủng loại số.

Xem thêm: Twisted Fate Guide Mùa 11: Bảng Bổ Trợ Cho Twisted Fate Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ

Ví dụ:$frac27 imes frac59 = frac2 imes57 imes9 = frac1063 $

1.2. Các tính chất của phép nhân phân số

- đặc thù giao hoán:Khi thay đổi chỗ những phân số trong một tích thì tích của chúng không gắng đổi.

Ví dụ:$frac27 imes frac59 = frac59 imes frac27$

- đặc thù kết hợp:Khi nhân một tích nhị phân số với phân số máy ba, ta có thể nhân phân số đầu tiên với tích của nhị phân số còn lại.

Ví dụ:$(frac12 imes frac13) imes frac25 = frac12 imes (frac13 imes frac25) $

- đặc thù phân phối của phép nhân đối với phép cộng:Khi nhân một tổng nhị phân số với phân số vật dụng ba, ta rất có thể nhân theo thứ tự từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các hiệu quả đó lại cùng với nhau

Ví dụ:$(frac12 + frac13) imes frac25 = (frac12 imes frac25) +( frac13 imes frac25) $

- Nhân cùng với số 1:

Phân số như thế nào nhân với tiên phong hàng đầu cũng bằng chính phân số đó.

Ví dụ:$frac23 imes 1 = frac23$

2. Phép phân chia hai phân số

2.1 Phân số hòn đảo ngược

Phân số đảo ngược của một phân số là hòn đảo ngược tử số thành chủng loại số, mẫu mã số thành tử số.

Ví dụ: Phân số$frac65$ hotline là phân số hòn đảo ngược của phân số$frac56$

2.2 Quy tắc phân tách hai phân số

Muốn phân chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số lắp thêm hai đảo ngược.

Ví dụ:$frac45 : frac38 = frac45 imes frac83 = frac3215$


Nếu bạn chạm mặt khó khăn trong việc giải các bài tập vào SGK, hãy xem phần: Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 - Ôn tập: Phép nhân cùng phép chia hai phân số