Passive aggressive là gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tienmadaichien.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Passive aggressive là gì

Finally, passive-aggressive responses also known as neglect, is characterized by sidestepping the conflict while eliciting an indirect reaction from the other conflict tiệc ngọt.
Renee ruffles the other women"s feathers with her passive-aggressive behaviour initially but eventually becomes friends with her neighbours.
The couple vì not provide a reasonable life for him and the father is hostile & passive-aggressive towards the team.
However, she"s also very passive-aggressive, having the tendency to lớn keep her negative sầu feelings or thoughts for herself, only lớn unleash them later.
In another article, he mentions how he feels more sorry for her than any other enemy, describing her as a digital version of the most passive-aggressive girlfriend ever.
Passive-aggressive may also refer to lớn a person who refuses lớn acknowledge their own aggression (in the sense of agency), và who manages that denial by projecting it.
Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của những biên tập viên tienmadaichien.com tienmadaichien.com hoặc của tienmadaichien.com University Press giỏi của những đơn vị cấp giấy phép.
*Xem thêm: Những Phần Mềm Sửa Bad Ổ Cứng Tốt Nhất Hiện Nay, Những Phần Mềm Sửa Lỗi Ổ Cứng Tốt Nhất Hiện Nay

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tienmadaichien.com English tienmadaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Các Tính Năng Vượt Trội Của Photoshop Cs6 Là Gì, Khác Gì So Với Photoshop Thường

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語