PHÂN BIỆT SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP

I. Sinh trưởng của thực vật là gì

- Sinh trưởng của thực vật là sự tăng lên về kích thước, khối lượng và thể tích của các tế bào, mô, cơ quan liêu trên cơ thể thực vật.

Bạn đang xem: Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Ví dụ: Sự tăng về số lượng lá bên trên cây, sự lâu năm ra của rễ, tăng kích thước của cánh hoa…

II. Sinh trưởng sơ cấp với sinh trưởng thứ cấp

1. Những mô phân sinh

-Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, gia hạn được khả năng nguyên phân.

-Khi qua giai đoạn non trẻ, sự sinh trưởng của thực vật đa bào bị hạn chế trong tế bào phân sinh.

- mô phân sinh bao gồm: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên và tế bào phân sinh lóng.

+ tế bào phân sinh đỉnh: nằm ở vị trí đỉnh của thân cùng rễ, bao gồm chức năng xuất hiện nên quá trình sinh trưởng sơ cấp của cây, làm cho gia tăng chiều lâu năm của thân và rễ. Mô phân sinh đỉnh có cả ở cây Một lá mầm với cây nhị lá mầm.

+ tế bào phân sinh bên: phân bố theo hình trụ với hướng ra phần không tính của thân, bao gồm chức năng tạo ra sự sinh trưởng thứ cấp nhằm tăng độ dày (đường kính) của thân. Mô phân sinh bên chỉ có ở cây nhị lá mầm.

+ tế bào phân sinh lóng: nằm ở vị trí các mắt của vỏ thân, bao gồm tác dụng gia tăng sinh trưởng chiều nhiều năm của lóng (hay những vị trí không giống với đỉnh thân). Mô phân sinh lóng chỉ tất cả ở cây Một lá mầm.

*

Phân loại

Có ở đội thực vật

Vị trí phân bố

Chức năng

Mô phân sinh đỉnh- 1 lá mầm- 2 lá mầm- Chồi đỉnh- Chồi nách- Đỉnh rễ- giúp thân, rễ tăng chiều dài
Mô phân sinh bên- 2 lá mầm- Ở thân, rễ- góp thân, rễ tăng đường kính
Mô phân sinh lóng- 1 lá mầm- Mắt của thân- góp tăng chiều lâu năm của thân

2. Sinh trưởng sơ cấp

- Diễn ra ở thực vật 1 và 2 lá mầm.

- Sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng của thân với rễ theo chiều dài vì hoạt động của mô phân sinh đỉnh thân cùng đỉnh rễ.

*

3. Sinh trưởng thứ cấp

- Xảy ra chủ yếu ở thực vật hai lá mầm.

- Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo đường kính của thân, có tác dụng tăng bề ngang (độ dày) của thân và rễ bởi vì hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên. Nhị mô phân sinh mặt bao gồm tầng tạo ra mạch dẫn cùng tầng tạo ra vỏ.

- Sinh trưởng thứ cấp tồn tại vào cây gỗ thọ năm cùng hình thành bắt buộc thân gỗ lớn với nhiều vòng gỗ cùng lớp bần bên phía ngoài gọi là vỏ thân cây.

*

- Cấu tạo thân cây gỗ:

+ Phần vỏ bảo phủ phần thân.

Xem thêm: Ổ Cứng Ssd Là Gì ? Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Mua Ổ Cứng Ssd

+ Phần gỗ: Gỗi lõi (ròng) màu sắc sẫm nằm ở trung chổ chính giữa của thân, gồm những lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già, vận chuyển nước và muối khoáng. Gỗ giác color sáng, nằm kế tiếp gỗ lõi, gồm những lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ, vận chuyển nước cùng muối khoáng chủ yếu.

- Vòng gỗ hàng năm: vày tầng sinh mạch tao ra nhiều mạch gỗ xếp thành vòng đồng tâm gồm độ dày mỏng không giống nhau.

*

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

a) các nhân tố bên trong

- Đặc điểm di truyền, các thời kì sinh trưởng của giống, của loại cây.

- Hoocmôn thực vật.

b) Nhân tố mặt ngoài

- Nhiệt độ: ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình sinh trưởng của cây. Nhiệt độ mê thích hợp mang lại sự sinh trưởng của cây nhiệt đới là 25 - 35 độ C.

- Hàm lượng nước: là nguồn nguyên liệu cung cấp cho quy trình quang hợp và những hoạt động trao đổi chất khác của cây. Phụ thuộc vào đặc điểm sinh lí của từng loại thực vật mà gồm nhu cầu nước không giống nhau.

- Ánh sáng: bao gồm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và sự tích lũy những chất trong cây. Ánh sáng sủa ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thân mầm với phân hóa mầm hoa.

- Ôxi: cần thiết mang lại sinh trưởng của thực vật. Nồng độ ôxi giảm xuống dưới 5% thì sinh trưởng bị ức chế.

- Dinh dưỡng khoáng: thực vật cần cung cấp đầy đủ những nguyên tố thiết yếu đa lượng và vi lượng, nếu thiếu các nguyên tố này đều làm cho cho quy trình sinh trưởng bị ức chế, cây sinh trưởng chậm cùng năng suất giảm.

So sánh sinh trưởng sơ cấp với sinh trưởng thứ cấp

Giống nhau:

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể vày tăng số lượng với kích thước của tế bào.

Khác nhau:

Sinh trưởng sơ cấpSinh trưởng thứ cấp
Khái niệmSinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân cùng rễ theo chiều dài vày hoạt động của mô phân sinh đỉnhSinh trưởng thứ cấp là quá trình sinh trưởng ở thực vật bởi vì sự phân loại của các mô phân sinh bên làm thực vật phạt triển thân, rễ theo chiều ngang (làm nó khổng lồ ra).
Đặc điểm

- Diễn ra ở đỉnh thân, đỉnh chồi, đỉnh rễ với mắt ở thực vật 1 lá mầm

- làm cho tăng chiều lâu năm của thân và rễ

- bởi hoạt động của mô phân sinh đỉnh cùng mô phân sinh lóng (ở thực vật 1 lá mầm) tạo ra.

- Sinh trưởng thứ cấp chỉ gồm ở cây nhì lá mầm.

- Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác với vỏ

|