Phân số bằng 0

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho lấy một ví dụ một phân số nhỏ dại hơn 0, một phân số bởi 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng bé dại hơn 1, một phân số lớn hơn 1


*

*

Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ dại hơn 0, một phân số bởi 0, một phân số to hơn 0 nhưng nhỏ dại hơn 1, một phân số lớn hơn 1.

Bạn đang xem: Phân số bằng 0


Tổng quát: bạn ta call a b cùng với a , b ∈ Z , b ≠ 0 là 1 trong những phân số, a là tử số, b là mẫu số của phân số.

Ví dụ

- Phân số bé dại hơn 0 là - 3 4

- Phân số bởi 0 là 0 5

- Phân số to hơn 0 nhưng nhỏ hơn một là 3 7

- Phân số phệ hơn 1 là 9 5


Viết dạng tổng thể của phân số. Mang đến ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, phân số bởi 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ tuổi hơn 1, một phân số to hơn 1


Ta bao gồm : a/b (ab;a và b thuộc N;b khác 0) thì a/b to hơn 1

 


a/b(a,b trực thuộc số nguyên;b không giống không)

Phân số nhỏ dại hơn 0 : -3/7

Phân số bằn 0 : 0/23

Phân số to hơn 0 nhưng nhỏ dại hơn 1:2/3

Phân số lớn hơn một:8/3


Viết dạng tổng thể của phân số cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bởi 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số to hơn 1 


Viết dạng tổng thể phân số. Mang đến ví dụ một phân số nhỏ hơn 0,một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ dại hơn 1,1 phân số lớn hơn 1.


Viết dạng bao quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ tuổi hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ dại hơn 1, một phân số lớn hơn 1 ?

 


Viết dạng bao quát của một phấn số. Mang lại ví dụ một phân số bé dại hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số to hơn 0 nhưng nhỏ dại hơn 1, một phân số lớn hơn 1

 


Viết dạng tổng thể của phân số,Cho lấy một ví dụ một phân số bé dại hơn 0 , một phân số bởi 0 ,1 phân số to hơn 0 nhưng nhỏ tuổi hơn 1 ,1 phân số to hơn 1 

Thế như thế nào là nhị phân số bằng nhau,cho ví dụ 

Phát biểu tính chất cơ bạn dạng của phân số .Giải thích bởi vì sao bất kì phân số nào cũng viết được bên dưới dạng một phân số với chủng loại dương 

Giúp đi rồi cứ nhắn tin cho mk xem các bạn trả lời làm việc câu nào để mk tick cho 


Đây là Toán lớp 6 mà.

Xem thêm: Download Adobe Premiere Pro Cc 2017 Full Vĩnh Viễn, Tải Adobe Premiere Pro Cc 2017 Full Vĩnh Viễn

Dạng tổng thể của phân số là a/b ( b không giống 0; a,b nằm trong Z )

Ví dụ : phân số 1:1/5

phân số >1:3/2


Câu 1: viết dạng bao quát của phân số. Mang đến ví dụ một phân số nhỏ dại hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số to hơn 0 nhưng nhỏ dại hơn 1, một phân số lớn hơn 1

Câu 2: phát biểu tính chất cơ phiên bản của phân số. Phân tích và lý giải vì sao ngẫu nhiên phân số nào thì cũng viết được dưới dạng một phân số với chủng loại dương.

Câu 3: a) Viết số đối của phân số a/b ( a,b ở trong Z, b>0 )

Câu 4 : Viết số nghịch hòn đảo của phân số a/b ( a,b ở trong Z, a không giống 0, b khác 0 )

Câu 5: cho ví dụ về hỗn số. Vậy nào là phân số thập phân? số thập phân? đến ví dụ. Viết phân số 9/5 bên dưới dạng : láo lếu số, phân số thập phân, số thập phân, phần trăm với kí hiệu %.


Lớp 6 Toán
6
0
Gửi diệt

ghykuhl


Đúng 0

phản hồi (0)

Ai giải cho mk câu 1 được ko


Đúng 0
comment (0)

cÂU 1 :

Người ta điện thoại tư vấn a/b với a,b ở trong Z, b khác 0 là một phân số, a là tử số b là mẫu mã số 

-ví dụ lần lượt 

VD : số -1/4

số : 0/20

số : 1/5

số : 98/45

Câu 2 ; trường hợp ta nhân cả tử và chủng loại của một phân số với cùng 1 số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng số nguyên vẫn cho

trường hợp ta phân tách cả tử cùng mẫu của một phân số mang lại cùng 1 ước chung của bọn chúng thì ta được một phân số bằng phân số vẫn cho 

Câu 3 : -a/b cùng a/-b ( a,b thuộc Z, b>0 ) 

Câu 4 : b/a ( a,b trực thuộc Z, a không giống 0, b không giống 0 )

câu 5 : 1 2/5 < số một viết ra giữa phân số 2/5 > . Phân số thập phân là phân số mà mẫu mã là lũy thừa của 10 . Số thập phân là 1 phân số bao gồm phân nguyên viết phía trái dấu phẩy, phần thập phân viết bên cần dấu phẩy VD : PSTP : 3/10, STP : 0,3 . 

hỗn số :9/5 bằng 1 4/5  

phân số thập phân : 18/10

số thập phân : 1,8 

phân trăm : 180 % 


Đúng 0
phản hồi (0)

các các bạn ơi cho mình hỏ i cho 1 vài lấy ví dụ một phân số nhỏ tuổi hơn 0 , mott phân số bởi 0, một phân số lớn hơn 0 nhung nho hon 1 giup minh voi nhe


Lớp 0 Toán
5
0
Gửi bỏ

VD về phân số nhỏ tuổi hơn 0. Chỉ cần tử và chủng loại trái vết là được. -1/2 ; 3/(-4) ;...

VD về phân số bởi 0: chỉ cần tử =0 là ok

VD về phấn ố khủng hown0 ,nhỏ rộng 1, tử và mẫu cùng dấu, giá bán trị hoàn hảo của mẫu to hơn tử


Đúng 0

bình luận (0)

cảm ơn tuấn minh nhé chúc bạn học giỏi


Đúng 0
comment (0)

Thanks trinh bich ngoc


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
tienmadaichien.com