PHÂN SỐ THẬP PHÂN LỚP 5

Khái niệm: những phân số tất cả mẫu số là (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...) được hotline là các phân số thập phân.

Bạn đang xem: Phân số thập phân lớp 5


Ví dụ: các phân số (dfrac310;,dfrac99100;,dfrac1231000) là các phân số thập phân.

Chú ý: có một vài phân số có thể viết thành phân số thập phân.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1 : Đọc – viết phân số thập phân

Cách hiểu – viết phân số thập phân giống như như các phân số thông thường.

Khi gọi phân số ta đọc tử số trước rồi gọi “phần”, kế tiếp đọc cho mẫu số.

Khi viết số thập phân, tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu mã số là số tự nhiên khác (0) viết dưới gạch ngang.

Ví dụ:

- Phân số (dfrac710) được gọi là bảy phần mười.

Xem thêm: Abstract Class Là Gì - Các Ví Dụ Minh Họa Trong Java

- Phân số “hai mươi ba phần một trăm” được viết là (dfrac23100).

Dạng 2: So sánh hai phân số thập phân

Cách đối chiếu hai phân số thập phân tương tự như như cách so sánh hai phân số thông thường.

Ví dụ: Điền dấu tương thích vào địa điểm chấm: (dfrac310 cdot cdot cdot dfrac710,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dfrac72100 cdot cdot cdot dfrac53100).

Cách giải:

So sánh nhị phân số (dfrac310) và (dfrac710) ta thấy đều phải sở hữu mẫu số là (10) và (3 53) cần (dfrac72100 > dfrac53100.)

Vậy: (dfrac310 dfrac53100 .)

Dạng 3: biến hóa một số phân số chưa hẳn là phân số thập tạo thành phân số thập phân


Phương pháp giải:

- tìm một số sao để cho số đó nhân với mẫu mã số thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- Nhân cả tử số và mẫu số với thuộc số đó để được phân số thập phân.

Hoặc :

- tìm kiếm một số làm sao để cho mẫu số phân chia cho một trong những thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- phân tách cả tử số và chủng loại số với thuộc số đó để được phân số thập phân.

Ví dụ : Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:(dfrac12;,,dfrac45 ;,,dfrac84200)

Cách giải:

Ta thấy $2 imes 5 = 10;,,,5 imes 2 = 10;,,,200:2 = 100;,,84:2 = 42$ .

Vậy ta rất có thể chuyển các phân số đã mang đến thành phân số thập phân như sau:

$eginarraycccccdfrac12 = dfrac1 imes 52 imes 5 = dfrac510;,,,,,,,,,,,,,dfrac45 & , = dfrac4 imes 25 imes 2 = dfrac810;,,,,,,,,,,,,dfrac84200 = dfrac84:2200:2 = dfrac42100\,endarray$