Phân số thập phân

Phân số thập phân là kiến thức đặc trưng trong lịch trình toán lớp 5. Hãy cùng tìm làm rõ hơn về quan niệm và những bài tập áp dụng dụng qua bài viết sau.

Bạn đang xem: Phân số thập phân


1. Tư tưởng về phân số thập phân và các lưu ý 

Đây là các phân số tất cả mẫu số là 10, 100, 1000... Lưu giữ ý: Có một trong những phân số hoàn toàn có thể viết thành phân số thập phân.

Ví dụ:

410,21100,1231000

Phân số thập phân là những phân số bao gồm mẫu số là 10, 100, 1000...

2. Một số trong những dạng bài tập thường gặp mặt về phân số thập phân

2.1. Cách đọc với viết

Cách đọc với viết phân số thập phân tương tự như như những phân số thường. Khi đọc phân số bọn họ sẽ đọc thành phần số trước rồi mang đến "phần", sau đó đọc mang lại mẫu số.

Khi viết số thập phân thì tử số là số tự nhiên viết ở phía trên gạch ngang, mẫu mã số là số thoải mái và tự nhiên khác 0 viết bên dưới gạch ngang.

Ví dụ:

Phân số 610 đọc là sáu phần mười.

Phân số "hai mươi hai phần một trăm" đươc viết 22100.

2.2. Cách so sánh

Cách so sánh hai phân số thập phân tương tự như như cách đối chiếu hai phân số bình thường. Nếu mẫu mã số kiểu như nhau thì bọn họ chỉ cần so sánh xem tử số của phân số thập phân nào lớn hơn.

Ví dụ:

So sánh hai phân số 610  và 410 thì 6>4 nên 610>410.

2.3. Cách đổi khác phân số bình thường thành phân số thập phân

Với các phân số không có mẫu số là 10, 100, 1000... Thì bạn cũng có thể tìm một số mà mẫu số nhân cùng với số này sẽ có tác dụng 10, 100, 1000... Tử số cũng sẽ nhân với cùng số đó để được phân số thập phân.

Hoặc rất có thể tìm một vài mà chủng loại số chia với số đó sẽ có tác dụng 10, 100, 1000... Họ sẽ phân chia cả tử số và mẫu mã số với số để được một phân số thập phân.

Ví dụ:

Chuyển phân số 12, 84200 thành phân số thập phân.

12=1×52×5=510

84200=84÷2200÷2=42100

3. Bài tập vận dụng

Câu 1: Đọc những phân số sau đây:

910, 21100,6251000, 20051000000

Đáp án:

910 đọc là chín phần mười.

Xem thêm: Internet Tivi Là Gì ? Đặc Điểm, Tính Năng Của Từng Loại? Có Gì Nổi Bật

21100 đọc là hai mươi mốt phần một trăm.

6251000 đọc là sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn.


20051000000 đọc là hai nghìn không trăm linh năm phần một triệu.

Câu 2: Viết các số sau đây thành phân số thập phân:

Bảy phần mười.

Hai mươi phần trăm.

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn.

Một phần triệu.

Đáp án:

Bảy phần mười: 710.

Hai mươi phần trăm: 20100.

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn: 4751000.Một phần triệu: 11000000.

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ trống: 725=7×425×4=28....

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 10000

Đáp án: B

Câu 4: Chuyển các phân số sau về phân số thập phân có mẫu số bởi 100:

65, 725, 810, 92, 174.

Đáp án:

65=6×205×20=120100

725=7×425×4=28100

810=8×1010×10=80100

92≡9×502×50=450100

174=17×254×25=725100

----------------------------

Hy vọng bài viết sẽ góp ích cho các em học sinh hiểu thêm phân số thập phân là gì và các cách đưa đổi để ứng dụng vào bài bác tập thực tế.