Phân Số Trong Excel

Biến Excel thành công xuất sắc cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu.

LỖI HIỆN NGÀY THÁNG lúc VIẾT PHÂN SỐ trong EXCEL

Do khoác định của Excel, khi chúng ta viết phân số (ví dụ 1/3) thì tác dụng hiện thị 1-Thg3 (tức ngày một tháng 3)

*

ĐỊNH DẠNG PHÂN SỐ vào EXCEL

Các bước định dạng phân số đơn giản trong Excel

Bước 1: Bôi black vùng mong mỏi hiện thị kết quả

Bước 2: click chuột phải chọn Format Cells

Bước 3: chọn Fraction -> Up lớn one digit (1/4)

Bước 4: OK