CÁCH PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

Hướng dẫn học bài bác 11: Phân tích một số trong những ra quá số thành phần trang 44 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa ở trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của cỗ giáo dục. Hi vọng, với giải pháp hướng dẫn ví dụ và giải cụ thể học sinh sẽ nắm bài xích học tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Bạn đang xem: Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. Giải pháp tìm một ước nguyên tố của một số

Hoạt động 1 (Trang 44 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải: 

a) các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 17; 19; 23; 29

b) các ước của 91 là: 1; 7; 13; 91, trong đó có 7 với 13 là các số nguyên tố. 

Vậy một mong số nguyên tố của 91 là: 7

Câu 1 (Trang 44 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Ta có: 187 = 11 . 17

Một ước nguyên tố của 187 là: 11

II. Phân tích một vài ra vượt số nguyên tố

Hoạt rượu cồn 2 (Trang 45 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Câu 2 (Trang 45 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

40 2

20 2

10 2

5 5

1

Vậy 40 = 2 . 2 . 2 , 5 = 2$^3$ . 5

Câu 3 (Trang 46 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

450 2

225 3

75 3

25 5

5 5

1

Vậy 450 = 2 . 3 . 3 . 5 . 5 = 2 . 3$^2$ . 5$^2$


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Phân tích các số nguyên ra quá số nguyên tố: 45, 78, 270, 299


=> Xem lí giải giải

Câu 2 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a)Biết 400= $2^4$.$5^2$. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố

b)Biết 320= $2^6$.5. Hãy viết 3200 thành tích những thừa số thành phần


=> Xem giải đáp giải

Câu 3 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Biết 2700= $2^3$.$3^3$.$5^2$. Hãy viết 270 cùng 900 thành tích những thừa số nguyên tố

b) Biết 3600= $2^4$.$3^2$$5^2$. Hãy viết 180 và 600 thành tích những thừa số nguyên tố 


=> Xem lý giải giải

Câu 4 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Hãy chỉ ra 2 số thoải mái và tự nhiên mà mỗi số đó có đúng 3 cầu nguyên tố


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 5 (Trang 46 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Phân tích số 84 ra thừa số nhân tố rồi tìm tập hợp các ước số của nó


=> Xem lý giải giải
=> Trắc nghiệm toán 6 bài xích 11 : Phân tích một số trong những ra thừa số nguyên tố

Từ khóa kiếm tìm kiếm google:


Giải toán 6 bài bác 11 : Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố; bài bác 11 : Phân tích một số ra quá số nguyên tố; Phân tích một số ra quá số nguyên tố

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - kết nối tri thức
Giải Giải Toán 6 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 - kết nối tri thức
Giải Giải công dân 6 - kết nối tri thức
Giải Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6 - kết nối tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - kết nối tri thức
Giải Giải âm nhạc 6 - liên kết tri thức
Giải Giải tin học 6 - kết nối tri thức
Giải Giải technology 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giờ Anh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục thể hóa học 6 - liên kết tri thức
Giải Giải hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp 6 - liên kết tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - liên kết tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 1 - kết nối tri thức
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng tạo
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng sủa tạo 
Giải Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải âm thanh chân trời sáng chế 6
Giải kinh nghiệm hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải technology 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải giờ Anh 6 - chân trời sáng sủa tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải tiếng Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 - cánh diều
Giải lịch sử hào hùng và Địa lý 6 - cánh diều
Giải technology 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học tập 6 - cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải vận động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài bác tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học tập 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT giờ Anh 6 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học tập 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 liên kết tri thức
Giải SBT technology 6 liên kết tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức

Xem thêm: What Is Storm Surge Là Gì ? Nghĩa Của Từ Surge Trong Tiếng Việt

Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập một chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT giờ Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm thanh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm vật dụng lí 6
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm music 6 liên kết tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm technology 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm nhạc 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm technology 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học tập 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN


Giải toán 6 bài 1: Tập hợp
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Giải toán 6 bài bác 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
Giải toán 6 bài xích 4: Phép nhân, phép chia các số từ bỏ nhiên
Giải toán 6 bài xích 5: Phép tính lũy thừa với số nón tự nhiên
Giải toán 6 bài 6: lắp thêm tự triển khai các phép tính
Giải toán 6 bài bác 7: quan lại hệ chia hết. đặc điểm chia hết
Giải toán 6 bài 8: tín hiệu chia hết đến 2, mang lại 5
Giải toán 6 bài bác 9: tín hiệu chia hết mang lại 3, cho 9
Giải toán 6 bài xích 10 : Số nguyên tố. đúng theo số
Giải toán 6 bài xích 11 : Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố
Giải toán 6 bài bác 12: Ước thông thường và ước chung bự nhất
Giải toán 6 bài xích 13: Bội thông thường và bội chung mập nhất
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN


Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm
Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên
Giải toán 6 bài bác 3: Phép cộng các số nguyên
Giải toán 6 bài 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc vệt ngoặc
Giải toán 6 bài 5: Phép nhân những số nguyên
Giải toán 6 bài bác 6: Phép phân tách hết nhị số nguyên. Quan tiền hệ phân chia hết vào tập đúng theo số nguyên
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương II

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN


Giải toán 6 hình học bài bác 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
Giải toán 6 hình học bài bác 2: Hình chữ nhật - Hình thoi
Giải toán 6 hình học bài bác 3: Hình Bình Hành
Giải toán 6 hình học bài xích 4: Hình Thang Cân
Giải toán 6 hình học bài 5: Hình tất cả trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài bác 6: Hình gồm tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học tập bài7: Đối xứng trong thực tiễn
Giải toán 6 bài: bài tập cuối chương III
Phiếu thừa nhận xét môn toán 6 sách cánh diều
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com