Phân Tích Một Số Ra Thừa Số Nguyên Tố

Để phân tích một số ra quá số nguyên tố nhanh và bao gồm xác, trước hết các em yêu cầu hiểu khái niệm chũm nào là số nguyên tố, gắng được một số dấu hiệu phân chia hết mà những em đã có được học ở những bài trước.

Bạn đang xem: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố


Trong bài viết này, họ cùng tìm hiểu cách phân tích 1 số ra quá số nguyên tố, qua đó vận dụng vào giải một vài dạng bài tập thí dụ nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán dạng này.

1. Số nhân tố là gì?

Định nghĩa: Số nguyên tố là số từ bỏ nhiên to hơn 1, chỉ gồm hai ước là một trong những và chủ yếu nó.

* Ví dụ: Ư(5) = 1; 5 cần 5 là số nguyên tố

 Ư(17) = 1; 17 nên 17 là số nguyên tố

• hòa hợp số là số trường đoản cú nhiên lớn hơn 1, có tương đối nhiều hơn 2 ước.

* Ví dụ: Ư(9) = 1; 3; 9 là hợp số (có 3 ước)

 Ư(15) = 1; 3; 5; 15 là thích hợp số (có 4 ước)

2. Cách nhận ra 1 số là số nguyên tố

- Để kết luận số a là số thành phần (a>1), chỉ việc chứng tỏ rằng nó không chia hết cho hầu như số nguyên tố mà lại bình phương không vượt quá a.

3. Bí quyết phân tích 1 số ít ra quá số nguyên tố

• Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra vượt số thành phần là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

• mong mỏi phân tích một số tự nhiên a to hơn 1 ra vượt số yếu tắc ta rất có thể làm như sau:

1- bình chọn xem 2 liệu có phải là ước của a hay không. Nếu không ta xét số thành phần 3 cùng cứ như thế so với các số nguyên tố mập dần.

2- mang sử p là cầu nguyên tố nhỏ nhất của a, ta phân tách a cho phường được yêu quý b.

3- liên tục thực hiện tiến trình trên đối với b.

¤ Quá trình trên kéo dài cho tới khi ta được yêu đương là một số nguyên tố.

Cách phân tích một số ít ra quá số yếu tố theo cột dọc.

- mang sử đề nghị phân tích số ra ra vượt số nguyên tố: Ta chia số a cho một vài nguyên tố (xét từ nhỏ tuổi đến lớn: 2, 3, 5, 7, 11, 13,...), tiếp tục chia thương tìm được cho một trong những nguyên tố (cũng xét từ nhỏ tuổi đến lớn), cứ thường xuyên như vậy cho tới khi thương bằng 1.

* lưu ý khi phân tích một vài ra thừa số nguyên tố:

- mỗi bước phân tích mọi lần lượt xét tính chia hết cho các số thành phần từ nhỏ đến lớn: 2, 3, 5, 7, 11, 13,...

- buộc phải vận dụng những dấu hiệu phân chia hết cho 2, 3, 5, 9 đã học trong quy trình xét tính phân chia hết.

- lúc phân tích một trong những ra quá số thành phần theo cột dọc thì các số yếu tố được viết bên phải cột, các thương được viết phía bên trái cột.

- dù phân tích một vài tự nhiên ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cũng mang lại cùng một kết quả.

* Ví dụ: Phân tích những số sau ra quá số nguyên tố: 160; 300

° Với số 160 ta so với như sau:

1602
802
402
202
102
55
1 

→ Như vậy: 160 = 2.2.2.2.2.5 = 25.5

° Với số 300 ta so với như sau:

3002
1502
753
255
55
1 

→ Như vậy: 300 = 2.2.5.3.5 = 22.3.52

4. Biện pháp tính số lượng các mong của một vài m (m>1)

• Ta xét dạng đối chiếu của số m ra vượt số nguyên tố:

- nếu như m = ax thì m có x + 1 ước

- ví như m = ax.by thì m có (x + 1)(y + 1) ước

- giả dụ m = ax.by.cz thì m tất cả (x+ 1)(y + 1)(z + 1) ước.

5. Một số dạng bài bác tập đối chiếu ra vượt số nguyên tố hay gặp

° Dạng 1: Phân tích 1 số cho trước ra vượt số nguyên tố

* cách thức giải: Sử dụng phương thức phân tích ra thừa số yếu tố theo cột dọc sinh sống trên.

* lấy ví dụ 1 (Bài 125 trang 50 SGK Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra vượt số nguyên tố:

a) 60 b) 84 c) 285

d) 1035 e) 400 g) 1000000

° Lời giải:

a) đối chiếu số 60 ra thừa số nguyên tố:

602
302
153
55
1 

→ Như vậy: 60 = 2.2.3.5 = 22.3.5

- Hoặc viết gọn: 60 = 2.30 = 2.2.15 = 2.2.3.5 = 22.3.5;

→ Tương trường đoản cú ta có:

b) 84 = 2.42 = 2.2.21 = 2.2.3.7 = 22.3.7

c) 285 = 3.95 = 3.5.19

d) 1035 = 3.345 = 3.3.115 = 3.3.5.23 = 32.5.23

e) 400 = 2.200 = 2.2.100 = 2.2.2.50 = 2.2.2.2.25 = 2.2.2.2.5.5 = 24.52

g) - biện pháp 1 (sử dụng pp cột dọc như thông thường:

 1 000 000 = 2.500 000 = 2.2.250 000 = 2.2.2.125 000

 = 2.2.2.2.62500 = 2.2.2.2.2.31250 = 2.2.2.2.2.2.15625

 = 26.5.3125 = 26.5.5.625 = 26.5.5.5.125 = 26.5.5.5.5.25

 = 26.5.5.5.5.5.5 = 26.56

- giải pháp 2 (vận dụng tính chất lũy thừa): 1 000 000 = 106 = (2.5)6 = 26.56

* lấy ví dụ 2 (Bài 126 trang 50 SGK Toán 6 Tập 1): An phân tích các số 120; 306; 567 ra thừa số nguyên tố như sau:

120 = 2.3.4.5; 306 = 2.3.51; 567 = 92.7

An làm như trên gồm đúng không? Hãy sửa lại trong trường phù hợp An làm cho không đúng?

° Lời giải:

- An có tác dụng như trên không đúng. Vị phép đối chiếu 120 còn cất thừa số 4; 306 còn cất thừa số 51; 567 còn chứa thừa số 9 đều không phải số nguyên tố.

- Ta sửa lại như sau (bằng cách liên tiếp phân tích các thừa số không nguyên tố ra những thừa số nguyên tố):

 120 = 2.3.4.5 = 2.3.(2.2).5 = 23.3.5;

 306 = 2.3.51 = 2.3.(3.17) = 2.32.17;

 567 = 92.7 = 9.9.7 = 32.32.7 = 34.7;

* ví dụ như 3 (Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra thừa số nhân tố rồi cho thấy thêm các số sau chia hết cho các số yếu tố nào?

a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060

° Lời giải:

a) 225 = 5.45 = 5.5.9 = 5.5.3.3 = 32.52.

 hoặc 225 = 152 = (3.5)2 = 15 = 32.52.

→ Vậy 225 chia hết cho những số nhân tố 3 cùng 5.

b) 1800 = 2.900 = 2.2.450 = 2.2.2.225 = 23.32.52 (vì 225 = 32.52 ở câu a).

 hoặc 1800 = 30.60 = (2.15).(4.15) = (2.3.5).(22.3.5) = 2.22.3.3.5.5 = 23.32.52.

→ Vậy 1800 chia hết cho những số nguyên tố 2; 3; 5.

c) 1050 = 2.525 = 2.3.175 = 2.3.5.35 = 2.3.5.5.7 = 2.3.52.7

→ Vậy 1050 phân tách hết cho các số yếu tắc 2; 3; 5; 7.

d) 3060 = 2.1530 = 2.2.765 = 2.2.5.153 = 2.2.5.3.51 = 2.2.5.3.3.17 = 22.32.5.17

→ Vậy 3060 phân chia hết cho những số nguyên tố 2, 3, 5, 17.

° Dạng 2: Phân tích một số cho trước ra thừa số nguyên tố nhằm tìm ước số của nó

* phương thức giải: Sử dụng phương pháp phân tích ra vượt số thành phần theo cột dọc ngơi nghỉ trên.

Xem thêm: Chơi Avatar Musik Trên Máy Tính, Download Avatar Musik On Pc

- so với số cho trước ra vượt số nguyên tố

- trường hợp c = a.b thì a và b là 2 mong của c

* nên nhớ: a = b.q ⇔ a ∈ B(b) cùng b ∈ Ư(a) (với a, b, q ∈ N và b ≠ 0).

* lấy ví dụ 1 (Bài 128 trang 50 SGK Toán 6 Tập 1): cho số a = 23.52.11. Từng số 4, 8, 16, 11, 20 có là mong của a hay không?

° Lời giải:

• a = 23.52.11 = 22.2.52.11 = 4.2.52.11 ⋮ 4 cho nên 4 là ước của a.

• a = 23.52.11 = 8.52.11 ⋮ 8 vì vậy 8 là cầu của a.

• 16 không phải ước của a vì chưng nếu 16 là cầu của a thì a = 16.k = 24.k, nghĩa là lúc phân tích a thành quá số nguyên tố thì bậc của 2 đề xuất ≥ 4. (trái cùng với đề bài bác vì bậc của 2 chỉ bằng 3).

• a = 23.52.11 ⋮ 11 cho nên vì vậy 11 là cầu của a.

• a = 23.52.11 = 2.2.2.5.5.11 = 2.(2.2.5).5.11 = 2.20.5.11 ⋮ 20 do đó 20 là mong của.

* lấy ví dụ 2 (Bài 129 trang 50 SGK Toán 6 Tập 1):

a) Cho số a = 5.13. Hãy viết toàn bộ các cầu của a.

b) Cho số b = 25. Hãy viết toàn bộ các mong của b.

c) Cho số c = 32.7. Hãy viết tất cả các cầu của c.

° Lời giải:

a) a = 5.13. Các ước của a (5.13 = 65) là 1; 5; 13; 

b) b = 25. Những ước của b ( 25 = 32) là 1; 2; 22 = 4; 23 = 8 ; 24 = 16;

c) c = 32.7. Những ước của c ( 32.7 = 63) là: 1; 3; 7 ; 32 = 9 ; 3.7 = 21;

* lấy ví dụ như 3 (Bài 130 trang 50 SGK Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra vượt số nguyên tố rồi search tập hợp những ước của từng số:

 51; 75; 42; 30;

° Lời giải:

• 51 = 3.17; ⇒ Ư(51) = 1; 3; 17; 51.

• 75 = 3.25 = 3. 52; ⇒ Ư(75) = 1; 3; 5; 15; 25; 75.

• 42 = 2.3.7 ; ⇒ Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

• 30 = 2.3.5; ⇒ Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

* ví dụ như 4 (Bài 132 trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Tâm có 28 viên bi. Tâm hy vọng xếp số bi kia vào các túi làm thế nào để cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm hoàn toàn có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường đúng theo xếp vào một túi)

° Lời giải:

- Ta bao gồm : số bi = (số túi)*(số bi trong 1 túi)

- vì vậy số túi đề xuất là cầu của 28 (vì số bi bởi 28).

 Mà Ư(28) = 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 ; 28.

→ Vậy Tâm hoàn toàn có thể xếp 28 bi vào 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 hoặc 28 túi.

* ví dụ 5 (Bài 133 trang 50 sgk Toán 6 Tập 1):

a) Phân tích số 111 ra quá số nhân tố rồi tìm tập hợp những ước của 111.

b) Thay lốt * bởi chữ số thích hợp để

° Lời giải:

a) Ta tất cả 111 = 3.37 ; Ư(111) = 1, 3, 37, 111.

b) Từ  nên ta có  và * đa số là cầu của 111.

- cơ mà ước gồm 2 chữ số của 111 chỉ bao gồm 37. Vì chưng đó  = 37, suy ra * = 3.

→ Vậy ta có 37.3 = 111.

° Dạng 3: một số trong những dạng toán tổng hợp áp dụng Phân tích một số ra vượt số nguyên tố

* phương thức giải: Sử dụng phương thức phân tích 1 số ít ra quá số nguyên tố.

* lấy một ví dụ (Bài 131 trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): 

a) Tích của nhì số tự nhiên và thoải mái bằng 42. Tra cứu mỗi số.

b) Tích của nhì số thoải mái và tự nhiên a với b bằng 30. Tra cứu a cùng b hiểu được a ° Lời giải:

a) Ta có: 42 = 2.3.7; vì thế ta hoàn toàn có thể viết:

 42 = (2.3). 7 = 6.7

 42 = (2.7).3 = 14.3

 42 = (3.7).2 = 21.2

 42 = 1.(2.3.7) = 1.42

b) Ta có: 30 = 2.3.5. Vì vậy ta có thể viết:

 30 = (2.3).5 = 6.5 buộc phải a = 5 ; b = 6.

 30 = (2.5).3 = 10.3 ; a = 3, b = 10.

 30 = 2.(3.5) = 2.15 ; a = 2, b = 15.

 30 = 1.(2.3.5) = 1.30 ; a = 1, b = 30.

Hy vọng với cách phân tích 1 số ít ra thừa số nguyên tố ở trên sẽ giúp các em làm rõ hơn và dễ ợt vận dụng để giải một trong những dạng toán về số nguyên tố. đa số góp ý cùng thắc mắc những em hãy để lại bình luận dưới nội dung bài viết để tienmadaichien.com ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.