Phân Tử Mx3 Có Tổng Số Hạt Là 196

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Phân tử MX3 gồm tổng số hạt bằng 196, trong số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt không có điện là 60 hạt. Số hạt mang điện vào nguyên tử M ít hơn số hạt có điện vào X là 8 hạt. Xác minh công thức của MX3

A.

Bạn đang xem: Phân tử mx3 có tổng số hạt là 196

AlCl3

B.FeCl3

C.AlBr3

D.FeBr3


*

Tổng số các hạt vào phân tử MX3 là 196 → 2ZM + NX + 3. ( 2ZX + NX ) = 196 (1)

Số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không có điện là 60 phân tử → 2ZM+ 3. 2ZX - NM- 3. NX = 60 (2)Giải hệ (1), (2) → 2ZM+ 3. 2ZX= 128, NM+ 3. NX = 68Số hạt sở hữu điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong X là 8 hạt → 2ZX - 2ZM = 8

Ta tất cả hệ

*

Phân tử MX3 gồm tổng số hạt proton, nơtron, electron bằng 196; trong số ấy số hạt với điện nhiều hơn thế nữa hạt không với điện 60. Số hạt có điện vào nguyên tử của M ít hơn số hạt với điện vào nguyên tử của X là 8.

a. Tìm phương pháp phân tử MX3.

b. Viết cấu hình e của M cùng X.


phân tử MX3 gồm tổng số hạt bằng 196,trong đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 60 phân tử . Số hạt sở hữu điện vào nguyên tử M thấp hơn số hạt có điện vào X là 8 hạt .xác định phương pháp của MX3


(Mleft(n_1,p_1,e_1 ight);Xleft(n_2,p_2,e_2 ight))

Tổng phân tử trong MX3 là 196

(Rightarrow2p_1+6p_2+n_1+3n_2=196left(1 ight))

Trong MX3, số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang điện là 60 phân tử

(Rightarrow2p_1+6p_2-left(n_1+3n_2 ight)=60left(2 ight))

(left(1 ight)+left(2 ight)Rightarrow4p_1+12p_2=256left(3 ight))

Số hạt với điện trong nguyên tử M thấp hơn số hạt có điện vào nguyên tử X là 8 hạt

(Rightarrow-2p_1+2p_2=8left(4 ight))

Từ (3) và (4) ta có: (left{eginmatrix4p_1+12p_2=256\-2p_1+2p_2=8endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixp_1=13left(Al ight)\p_2=17left(Cl ight)endmatrix ight.)

Vậy bí quyết MX3 đề xuất tìm là AlCl3


Đúng 0
comment (0)

Tổng số các hạt vào phân tử MX3 là 196 → 2ZM + NX + 3. ( 2ZX + NX ) = 196 (1)Số hạt có điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 hạt → 2ZM+ 3. 2ZX - NM- 3. NX = 60 (2)Giải hệ (1), (2) → 2ZM+ 3. 2ZX= 128, NM+ 3. NX = 68Số hạt mang điện vào nguyên tử M ít hơn số hạt với điện vào X là 8 phân tử → 2ZX - 2ZM = 8Ta bao gồm hệ {2ZM+6ZX=128−2ZM+2ZM=8→{ZM=13ZX=17{2ZM+6ZX=128−2ZM+2ZM=8→{ZM=13ZX=17 M là Al và X là ClVậy công thức của MX3 là AlCl3


Đúng 0

phản hồi (0)

64/Phân tử MX3có tổng số hạt proton, notron, electron = 238,trong kia số hạt mang điện nhiều hơn số phân tử không có điện là 70 hạt.Số hạt sở hữu điện vào nguyên tử Mtrong nguyên tử X là 18 hạt.Số phân tử ko mang điện trong nguyên tử X nhiều hơn thế nữa số hạt với điện dương là 1. Viết cấu hình electron tương ứng của M cùng X.

65/Phân tử M2Xcó tổng số phân tử proton, notron, electron =140,trong đó số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không có điện là 44. Số khối củanguyên tử M nhiều hơn sốkhối củanguyên tử X là 23. Tổng số hạt trong Mnhiều hơn tổng số hạt trong X là 34.Viết cấu hình electron tương xứng của M cùng X.


Lớp 10 Hóa học bài 2. Hạt nhân nguyên tử. Nhân tố hóa học. Đồng...
1
1
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

Tổng số proton, nơtron, electron vào phân tử MX3 là 196, trong các số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không với điện là 60. Trọng lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số hạt (p, n, e) trong X- nhiều hơn thế nữa trong M3+ là 16. Vậy M với X theo thứ tự là:

A. Al với Cl

B. Cr cùng Cl

C. Cr với Br

D. Al cùng Br


Lớp 10 hóa học
1
0
Gửi hủy

Định phía 1: Giải theo phương pháp lập hệ:

Gọi Z,N,E,Z",N",E" theo thứ tự là số p, n, e gồm trong nguyên tử M với X ta có:

Theo giải thiết ta có

*

M với X là Al cùng Cl

Định hướng 2: Liệu bao gồm cách nào giải nhanh hơn không? Quan cạnh bên thấy trường đoản cú dữ khiếu nại “Tổng số proton, nơtron, electron trong phân tử MX3 là 196” ta rất có thể tìm tổng số hạt trung bình tự đó hoàn toàn có thể loại dần các đáp án sai:

Ta có:

*

Ta thấy tổng số phân tử của Clo với Brom đều lớn hơn 49

Do đó M phải tất cả tổng số hạt bé nhiều hơn 49 M chỉ có thể là Al.

Từ (5) ta suy ra SX = 52. Vậy X là Cl.

Xem thêm: Game Console Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Game Console Máy Chơi Game Tốt Nhất Hiện Nay 2021

Đáp án A


Đúng 2

bình luận (0)

Phân tử X Y 3 có tổng số những hạt proton, electron, nơtron bởi 196. Trong các số ấy số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không với điện là 60, số hạt có điện của X ít hơn số hạt với điện của Y vào phân tử là 76. Bí quyết hóa học của X Y 3 là

A. S O 3

B. A l C l 3

C. B F 3

D. N H 3


Lớp 10 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn B

Theo đề bài bác ra ta có những phương trình.

2pX + nX + 3(2pY + nY) =196 (1)

2pX + 6pY – (nX +3nY ) = 60 (2)

6pY – 2pX = 76 (3)

Từ (1); (2) cùng (3) giải hệ phương trình được: pY = 17; pX = 13 → AlCl3.


Đúng 1

phản hồi (1)

A là phù hợp châtcó cách làm MX3. Tổng số phân tử P,N,E vào A là 196. Trong đó số hạt không mang điện thấp hơn số hạt có điện là 60. Số khối của M nhỏ hơn số khối của X là 8. Tổng số phân tử trong ion X- nhiều hơn thế tổng số hạt trong ion M^3+ là 16. Viết kí hiệu ntu của M,X


Lớp 10 Hóa học bài bác 3. Luyện tập: nhân tố nguyên tử
1
0
Gửi bỏ

Gọi số p. = số e- vào M là Z1Gọi số n là N1Gọi số phường = số e- trong X là Z2Gọi số n là N2Phân tử MX3 có tổng số hạt p,n,e là 196=> (2Z1 + N1) + 3(2Z2 + N2) = 196=> (2Z1 + 6Z2) + (N1 + 3N2) = 196 (1)hạt sở hữu điện > hạt ko với điện là 60=> (2Z1 + 6Z2) - (N1 + 3N2) = 60 (2)Số khối của M => (Z2 + N2) - (Z1 + N1) = 8=> (Z2 - Z1) + (N2 - N1) = 8 (3)Tổng số hạt trong ion M3+ là : 2Z1 + N1 – 3Tổng số phân tử trong ion X- là : 2Z2 + N2 + 1Tổng số hạt trong ion M3+ => 2Z2 + N2 + 1 – ( 2Z1 + N1 – 3 ) = 16=> 2(Z2 – Z1) + N2 - N1 = 12 (4)Giải hệ 4 phương trình 4 ẩn => kết quảLấy (1) + (2) => 2(2Z1 + 6Z2) = 256 => (Z1 + 3Z2) = 64 (5)Lấy (4) - (3) => (Z2 - Z1) = 4 (6)Lấy (5) + (6) => 4Z2 = 68 => Z2 = 17 => ClThay Z2 = 17 vào (6) => Z1 = Z2 - 4 = 13 => AlVậy : MX3 là AlCl3


Đúng 1

comment (0)

Bài 1. Khí A gồm công thức hóa học XY2. Trong một phân tử XY2 tất cả tổng số hạt là 69, tổng cộng hạt với điện nhiều hơn nữa số hạt không với điện là 23. Số hạt với điện vào nguyên tử X thấp hơn số hạt có điện trong nguyên tử Y là 2.

a) khẳng định công thức hóa học của A và gọi tên chất A.

b) Tính số hạt sở hữu điện bao gồm trong 1,5 mol chất A.


Lớp 8 Hóa học bài bác 21: Tính theo công thức hóa học tập
2
1
Gửi diệt

a) gọi số phân tử proton, notron, electron của X lần lượt là( p_1,,,n_1,,,e_1)

Gọi số phân tử proton, notron, electron của Y theo lần lượt là(p_2,,,n_2,,,e_2)

Trong một phân tử(XY_2) có tổng số phân tử là 69

(2p_1 + n_1 + 2(2p_2 + n_2) = 69,,(1))

Tổng số hạt mạng với điện nhiều hơn thế nữa tổng số phân tử không có điện là 23

(2p_1 + 4p_2 - (n_1 + 2n_2) = 23,,(2))

Số hạt có điện trong Xít rộng số hạt sở hữu điện vào Ylà 2

(2p_1 - 2p_2 = -2,,(3))

Từ (1) với (2) suy ra:(left{ egingathered p_1 + 2p_2 = 23 (*) hfill \ n_1 + 2n_2 = 23 hfill \ endgathered ight.)

Từ (*) cùng (3) suy ra:(left{ egingathered p_1 = 7 o N hfill \ p_2 = 8 o O hfill \ endgathered ight.)

Vậy bí quyết của hóa học khí Alà NO2


Đúng 1

comment (0)

b)Số phân tử vào 1,5 mol hóa học A là(1,5.6.10^23=9.10^23)

Trong 1 phân tử NO2 tất cả số hạt với điện là 7.2 + 8.2 =30 (hạt)

=> trong 9.1023 phân tử NO2 gồm số hạt sở hữu điện là(dfrac9.10^23.301=2,7.10^25) (hạt)


Đúng 1
phản hồi (0)

Bài I. đến hợp chất MX. Trong phân tử MX, tổng số phân tử cơ phiên bản là 196 với số hạt có điện nhiều hơn thế số phân tử không có điện là 60. Số hạt có điện vào nguyễn từM it hơm số hạt sở hữu điện trong nguyên tử X là 8 hạt. A. Khẳng định hợp chất MXb, Viết cấu hình e của M với Xử


Lớp 10 Hóa học bài xích 5. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử
1
1
Gửi bỏ

Tổng số các hạt vào phân tử MX3là 196 → 2ZM+ NX+ 3. ( 2ZX+ NX) = 196 (1)

Số hạt có điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 60 hạt → 2ZM+ 3. 2ZX- NM- 3. NX= 60 (2)Giải hệ (1), (2) → 2ZM+ 3. 2ZX= 128, NM+ 3. NX= 68Số hạt mang điện vào nguyên tử M thấp hơn số hạt với điện trong X là 8 hạt → 2ZX- 2ZM= 8

Ta có hệ

*

M là Al cùng X là ClVậy bí quyết của MX3là AlCl3.


Đúng 0

comment (0)

Trong phân tử MX2 bao gồm tổng số hạt là 140, trong những số đó số hạt có điện nhiều hơn thế nữa không sở hữu điện là 44 hạt. Số khối của nguyên tử X lớn hơn của M là 11. Tổng số hạt trong X nhiều hơn thế nữa trong M là 16 hạt. Xác định công thức phân tử của hợp hóa học MX2

A. MgCl2.

B.SO2.

C.CO2.

D.CaCl2.


Lớp 10 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A


Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
tienmadaichien.com