PHÉP CHIA PHÂN SỐ LỚP 5

Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 10 VBT toán 5 bài 8 : Ôn tập : Phép nhân với phép phân tách hai phân số với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính

(a); displaystyle 5 over 9 imes 12 over 7 = ..........) ( b);displaystyle 6 over 5:8 over 3 = ...........)

(c) ; displaystyle 9 over 20 imes 5 over 12 = ..........) (d); displaystyle 15 over 16:25 over 24 = ..........)

(e) ; displaystyle 14 imes 5 over 21 = ..........) (g); displaystyle 10:5 over 3 = ..........)

(h) ; displaystyle 5 over 3:10 = ...........)

Phương pháp giải:

a) hy vọng nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu mã số.

Bạn đang xem: Phép chia phân số lớp 5

b) muốn chia hai phân số cho một phân số ta mang phân số đầu tiên nhân với phân số sản phẩm hai hòn đảo ngược.

Lời giải đưa ra tiết:

a) ( displaystyle 5 over 9 imes 12 over 7 = 5 imes 12 over 9 imes 7 = 60 over 63 = 20 over 21)

b) ( displaystyle 6 over 5:8 over 3 = 6 over 5 imes 3 over 8 = 6 imes 3 over 5 imes 8 = 18 over 40 = 9 over 20)

c) ( displaystyle 9 over 20 imes 5 over 12 = 9 imes 5 over 20 imes 12 = 45 over 240 = 3 over 16)

d) ( displaystyle 15 over 16:25 over 24 = 15 over 16 imes 24 over 25 = 15 imes 24 over 16 imes 25 ) ( displaystyle = 360 over 400 = 9 over 10)

e) ( displaystyle 14 imes 5 over 21 = 14 imes 5 over 21 = 70 over 21 = 10 over 3)

g) ( displaystyle 10:5 over 3 = 10 imes 3 over 5 = 10 imes 3 over 5 = 30 over 5 = 6)

h) ( displaystyle 5 over 3:10 = 5 over 3 imes 1 over 10 = 5 imes 1 over 3 imes 10 = 5 over 30 ) ( displaystyle= 1 over 6)


Bài 2

Tính (theo mẫu) :

Mẫu: ( displaystyle 9 over 10 imes 5 over 6 = 9 imes 5 over 10 imes 6 = 3 imes ot 3 imes ot 5 over ot5 imes 2 imes ot 3 imes 2 ) (displaystyle = 3 over 4)

a) ( displaystyle 9 over 22 imes 33 over 18 =; .........)

b) ( displaystyle 12 over 35:36 over 25 =; ..........)

c) ( displaystyle 19 over 17:76 over 51 = ;..........)

Phương pháp giải:

a) muốn nhân nhì phân số ta đem tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với chủng loại số.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Vẽ 3D Tốt Nhất 2021, Top 5 Phần Mềm Vẽ 3D Tốt Nhất 2021

b) hy vọng chia hai phân số cho một phân số ta mang phân số đầu tiên nhân với phân số đồ vật hai hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle 9 over 22 imes 33 over 18 = 9 imes 33 over 22 imes 18 ) ( displaystyle = ot 9 imes ot 11 imes 3 over ot11 imes 2 imes ot9 imes 2 = 3 over 4)

b) ( displaystyle 12 over 35:36 over 25 = 12 over 35 imes 25 over 36 = 12 imes 25 over 35 imes 36 ) (displaystyle = ot6 imes ot2 imes ot5 imes 5 over 7 imes ot5 imes ot6 imes 3 imes ot2 = 5 over 21)

c) ( displaystyle 19 over 17:76 over 51 = 19 over 17 imes 51 over 76 ) (displaystyle = ot19 imes ot17 imes 3 over ot17 imes ot19 imes 4 = 3 over 4)


Bài 3

Một tấm lưới sắt hình chữ nhật gồm chiều dài ( displaystyle 15 over 4m), chiều rộng ( displaystyle 2 over 3m). Tấm lưới được chia thành (5) phần bằng nhau. Tính diện tích s của từng phần.