Phép Cộng Các Phân Thức Đại Số

Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

A. Lý thuyết

1. Cộng hai phân thức cùng chủng loại thức

Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng những tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

Bạn đang xem: Phép cộng các phân thức đại số

Ta rất có thể viết như sau: 

*

Ví dụ: Cộng hai phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có: 

*

*

+ cùng hai phân thức 

*

Ta có: 

*

2. Cùng hai phân thức gồm mẫu thức không giống nhau

Muốn cộng hai phân thức bao gồm mẫu thức không giống nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức bao gồm cùng mẫu mã thức vừa tra cứu được.

Ta rất có thể viết như sau: 

*

Ví dụ 1: Cộng nhị phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có: 2x - 2 = 2(x - 1); x2 - 1 = (x - 1)(x + 1) ⇒ MTC = 2(x - 1)(x + 1).

Xem thêm: Download Counter Strike Online Việt Nam, Download Counter Strike Online 3

Khi đó ta có: 

*

*

*

Chú ý: Phép cùng phân thức gồm các tính chất sau:

Giao hoán: 

*

Kết hợp: 

*

Ví dụ 2: Cộng các phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

B. Một số trong những dạng toán hay gặp

Dạng 1: triển khai phép tính

Phương pháp: Sử dụng những quy tắc cộng (trừ) các phân thức với các đặc điểm trên.

Ta có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Quy đồng mẫu mã thức.

Bước 2: tiến hành phép cộng (trừ) những phân thức thuộc mẫu: cùng hoặc trừ tử cùng với tử, mẫu phổ biến giữa nguyên.