Phép Cộng Phân Số Lớp 4

câu chữ học toán lớp 4 phép cộng phân số sẽ giúp đỡ tất cả các em có tác dụng quen và rèn luyện với bài xích tập. Chúng mình thuộc tienmadaichien.com phi vào bài học từ bây giờ nhé!Phép cùng phân số gồm khác gì với phép cùng số từ bỏ nhiên? Làm như thế nào để cùng hai phân số? câu chữ học toán lớp 4 phép cùng phân số sẽ giúp các em làm quen với rèn luyện quabài tập từ luyện và phần giải đáp giải bài xích tập SGK.

Bạn đang xem: Phép cộng phân số lớp 4

Chúng mình cùng lao vào bài học nhé.

1. Phép cộng hai phân số có mẫu số giống như nhau

Ví dụ:

*
+
*
= ?

*

Quy tắc: Muốn cùng hai phân số bao gồm cùng mẫu mã số, ta cộng hai tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số.

2. Phép cộng hai phân số bao gồm mẫu số không giống nhau

Ví dụ:

*
+
*
= ?

*

Quy tắc: Muốn cùng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu số nhị phân số, rồi cùng hai phân số đó.

Chú ý:

*

3. Bài xích tập áp dụng toán lớp 4 phép cộng phân số (Có lý giải giải + đáp án)

3.1. Một vài dạng bài bác tập liên quan đến phép cộng phân số

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Bài 2: So sánh

a)

*
+
*
*
+
*

b)

*
+
*
*
+
*

Bài 3: Tìm y:

y -

*
=
*

Bài 4: bao gồm một ô tô di chuyển trên phần đường AB tự điểm A tới điểm B. Trong tiếng đầu tiên, xe hơi đi được

*
quãng đường. Vào giờ sản phẩm 2, ô tô đi được
*
quãng đường. Hỏi trong nhì giờ, ô tô chạy được từng nào phần của quãng đường?

3.2. Đáp án

*

*

4. Bài bác tập từ luyện phép cùng phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Bài 2: So sánh

a)

*
+
*
*
+
*

b)

*
+
*
*
+
*

Bài 3: search y biết: y -

*
=
*
+
*

Bài 4: vào hội thi hài thao, Số huy chương vàng chỉ chiếm

*
tổng thể huy chương. Số huy chương bạc đãi chiếm
*
tổng số huy chương. Hỏi số huy chương vàng với huy chương bội nghĩa chiếm bao nhiêu phần tổng cộng huy chương.

Xem thêm: Công Cụ Chuyển Đổi Thập Phân Sang Nhị Phân Sang Nhị Phân, Chuyển Đổi Số Từ Thập Phân Sang Nhị Phân

4.2. Đáp án

Bài 1:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2:

a)

*
+
*

b)

*
+
*

Bài 3:

y =

*

Bài 4:

Đáp án:

*

5. Giải bài bác tập sách giáo khoa toán lớp 4 phép cùng phân số

5.1. Bài tập SGK trang 126

Bài 1: Tính :

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Lời giải:

*

Bài 2: Điền vào địa điểm chấm:

*

Lời giải:

*

Khi ta đổi nơi hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không vậy đổi.

Bài 3: Hai xe hơi cùng gửi gạo ở một kho. Ô tô đưa được

*
số gạo vào kho, ô tô thứ hai gửi được
*
số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu số gạo vào kho ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô sơn 1: 2/7 số gạo

Ô tô 2: 3/7 số gạo

Hai ô tô: ... Số gạo?

Giải:

Hai ô tô chuyển được:

*
+
*
=
*
(số gạo trong kho)

Đáp số:

*
số gạo vào kho.

5.2. Bài tập SGK trang 127

Bài 1: Tính

a)

*
+
*

b)

*
+
*

c)

*
+
*

d)

*
+
*

Lời giải:

*

Bài 2: Tính ( theo mẫu) :

*

Lời giải:

*

Bài 3: Một xe ô tô giờ đầu chạy được

*
quãng đường, giờ sản phẩm công nghệ hai chạy được
*
quãng đường. Hỏi sau hai giờ xe hơi chạy được từng nào phần của quãng mặt đường ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu:

*
quãng đường

Giờ sau:

*
quãng đường

Cả hai giờ: .... Quãng đường?

Giải:

Sau hai giờ ô tô đó chạy được là:

*
+
*
=
*
(quãng đường)

Đáp số:

*
quãng đường.

tienmadaichien.com đã giới thiệu đến những em câu chữ cơ bản về toán lớp 4 phép cùng phân số. Hãy tìm hiểu thêm những văn bản về những phép tính không giống của phân số trên hệ thống nhé.

Ngoài ra, Vui học tập còn cung cấp cho những em những dạng bài xích tập để các em từ ôn luyện mặt hàng ngày.