Giải Toán 6 Bài 7

Hướng dẫn làm bài xích tập toán lớp 6 tập 2 bài bác 7 trang 25, 26, 27 SGK về Phép cộng Phân số. Giải toán lớp 6 tập 2 bài xích 42, 43, 44, 45, 46 trang 26, 27 SGK.

Bạn đang xem: Giải toán 6 bài 7


Giải toán lớp 6 tập 2 bài 7: Phép cộng Phân SốTrả lời thắc mắc bài 7 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài tập bài xích 7 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Giải toán lớp 6 tập 2 bài bác 7: Phép cộng Phân Số

1. Cùng hai phân số cùng mẫu

Muốn cùng hai phân số cùng chủng loại ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

< fracam + fracbm = fraca + bm> (m ≠ 0)

Ví dụ:

< frac35 + frac15 = frac4m>; < frac-34 + frac24 = frac-14>

2. Cộng hai phân số không giống mẫu

Muốn cùng hai phân số không thuộc mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng nhì phân số cùng mẫu rồi cộng các tử cùng nhau và giữ nguyên mẫu chung.

Ví dụ:

< frac59 + frac711 = frac5599 + frac6399 = frac11899>

Trả lời câu hỏi bài 7 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài bác 7 trang 25 Toán 6 Tập 2

Cộng các phân số sau:

a) < frac38 + frac58>;

b) < frac17 + frac-47>;

c) < frac618 + frac-1421>.

Giải:

a) < frac38 + frac58 = frac88 = 1 >;

b) < frac17 + frac-47 = frac-37>;

c) < frac618 + frac-1421 = frac13 = frac-23 = frac-13>.

Câu hỏi 2 bài 7 trang 25 Toán 6 Tập 2

Tại sao ta có thể nói: cùng hai số nguyên là trường hòa hợp riêng của cộng hai phân số? mang lại ví dụ.

Giải:

Ta rất có thể nói: cùng hai số nguyên là trường phù hợp riêng của cộng hai phân số vì mỗi số nguyên đều rất có thể viết đươc bên dưới dạng 1 phân số.

Ví dụ:

3 + 5 = < frac31 + frac51 = frac81 = 8 >

Câu hỏi 3 bài bác 7 trang 26 Toán 6 Tập 2

Cộng những phân số sau:

a) < frac-23 + frac415>;

b) < frac1115 + frac9-10>;

c) < frac1-7 + 3>.

Giải:

Ta đề nghị quy đồng mẫu những phân số trước khi thực hiện phép cộng:

a) < frac-23 + frac415 = frac-1015 + frac415 = frac-615 = frac-25>;

b) < frac1115 + frac9-10 = frac2230 + frac-2730 = frac-530 = frac-16 >;

c) < frac1-7 + 3 = frac-17 + frac217 = frac207>.

Xem thêm: Đọc Sách Hai Số Phận 1/3 - “Hai Số Phận” Là Một Cuốn Tiểu

Giải bài bác tập bài bác 7 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 42 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Cộng các phân số (rút gọn gàng nếu gồm thể):

a) < frac7-25 + frac-825>;

b) < frac16 + frac-56>;

c) < frac613 + frac-1439>;

d) < frac45 + frac4-18>.

Giải:

a) < frac7-25 + frac-825 = frac-725 + frac-825 = frac-1525 = frac-35 >;

b) < frac16 + frac-56 = frac-46 = frac-23>;

c) < frac613 + frac-1439 = frac1839 + frac-1439 = frac439>;

d) < frac45 + frac4-18 = frac4.(18)5.(18) + frac4.(-5)-18(-5) = frac7290 + frac-2090 = frac5290 = frac2645>.

Bài 43 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Tính những tổng tiếp sau đây sau khi đang rút gọn các phân số:

a) < frac721 + frac9-36>;

b) < frac-1218 + frac-2135>;

c) < frac-321 + frac642>;

d) < frac-1824 + frac15-21>.

Giải:

a) < frac721 + frac9-36 = frac721 + frac9-36 >;

b) < frac-1218 + frac-2135>;

c) < frac-321 + frac642>;

d) < frac-1824 + frac15-21>.

Bài 44 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Điền dấu tương thích (, = ) vào ô vuông.

*
*
*

Bài 45 trang 26 Toán 6 SGK toán lớp 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) x = < frac-12 + frac34 >b) < fracx5 = frac56 + frac-1930 >Giải:

a)

x = < frac-12 + frac34 > x = < frac-24 + frac34 > x = < frac14 >Vậy x = < frac14 >b) < fracx5 = frac56 + frac-1930 > < fracx5 = frac2530 + frac-1930 > < fracx5 = frac630 > 30.x = 5.6

x = 1

Vậy x = 1.

Bài 46 trang 27 SGK toán lớp 6 tập 2

Cho < x = frac12 + frac-23 >. Hỏi quý giá của x là số nào trong các số sau.