Phép Cộng Và Phép Trừ Hai Phân Số

Quy tắc: Muốn cùng (hoặc trừ) nhì phân số cùng chủng loại số ta cùng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Bạn đang xem: Phép cộng và phép trừ hai phân số


Ví dụ 1: (dfrac29 + dfrac59 = dfrac2 + 59 = dfrac79)

Ví dụ 2: (dfrac1315 - dfrac715 = dfrac13 - 715 = dfrac615 = dfrac25)

Lưu ý: sau khi làm phép tính cùng (hoặc trừ) nhì phân số, nếu như thu được phân số chưa tối giản thì ta nên rút gọn gàng thành phân số tối giản.

2. Cộng, trừ những phân số khác chủng loại số


Quy tắc: mong cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu mã số hai phân số kia rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số sẽ quy đồng.


Ví dụ 1: (dfrac23 + dfrac34 = dfrac812 + dfrac912 = dfrac8 + 912 = dfrac1712)

Ví dụ 2: (dfrac56 - dfrac35 = dfrac2530 - dfrac1830 = dfrac25 - 1830 = dfrac730)


+) Tính hóa học giao hoán: Khi đổi địa điểm các phân số vào một tổng thì tổng của chúng không gắng đổi.

Tính chất kết hợp: Khi cùng một tổng nhị phân số với phân số thứ bố thì ta hoàn toàn có thể cộng phân số trước tiên với tổng của nhì phân số còn lại.

+ Cộng với số 0: Phân số nào cùng với (0) cũng bởi chính phân số đó.

Xem thêm: Btv Vân Anh Là Ai? Tiểu Sử Btv Vân Anh Btv Vân Anh

Lưu ý: ta thường áp dụng các đặc điểm của phép cộng phân số trong số bài tính nhanh.

4. Một số dạng bài bác tập

a) Tính giá trị những biểu thức:

Phương pháp giải: Áp dụng các quy tắc tính quý giá biểu thức như ưu tiên tính vào ngoặc trước, nhân, phân chia trước, cùng trừ sau …

Ví dụ: Tính giá trị biểu thức: (dfrac34 - dfrac17 + dfrac56)

Phương pháp: Biểu thức này chỉ chứa phép cùng và phép trừ đề xuất ta tính theo thứ tự từ trái qua phải.

Cách giải:

(dfrac34 - dfrac17 + dfrac56 = dfrac2128 - dfrac428 + dfrac56 = dfrac1728 + dfrac56 = dfrac5184 + dfrac7084 = dfrac12184)

b) tìm kiếm x

Phương pháp giải: khẳng định xem (x) nhập vai trò số hạng không biết, số trừ xuất xắc số bị trừ, từ đó tìm kiếm được (x).

Ví dụ: tìm kiếm (x) biết:

(a),,x + dfrac35 = dfrac910,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b),,4 - x = dfrac5,6)

Cách giải:

(eginarrayla),,x + dfrac35 = dfrac910,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b),,4 - x = dfrac5,6\,,,,,,x = dfrac910, - dfrac35,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 4 - dfrac5,6\,,,,,,x = dfrac910, - dfrac610,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = dfrac246 - dfrac5,6\,,,,,x = dfrac310,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = dfrac19,6endarray)

c) Tính nhanh

Phương pháp giải: vận dụng các đặc thù của phép cùng phân số để tính tổng hoặc hiệu của các phân số một cách thuận tiện hơn.

Ví dụ: Tính nhanh: (dfrac59 + dfrac1315 + dfrac49 + dfrac215)

Cách giải:

(dfrac59 + dfrac1315 + dfrac49 + dfrac215 = left( dfrac59 + dfrac49 ight) + left( dfrac1315 + dfrac215 ight) = dfrac99 + dfrac1515 = 1 + 1 = 2)

d) Toán gồm lời văn

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm là (dfrac145cm), chiều rộng là (dfrac43cm). Tính nửa chu vi hình chữ nhật đó.

Cách giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật kia là: (dfrac145 + dfrac43 = dfrac6215(cm))