Phép Nhân Phân Số

tienmadaichien.com xin reviews đến quý thầy cô cùng các em học viên lớp 4 bài họcPhép nhân phân số. Bài học gồm các phần kỹ năng cần nhớ, giảibài tập SGKcùng một số bài tập minh họa nhằm giúp các em bao gồm thể sẵn sàng bài thật xuất sắc trước khi đi học cũng như có thể ôn tập một dễ dàng. Hy vọng bài học này sẽ giúp các em học hành thật tốt.

Bạn đang xem: Phép nhân phân số


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Kiến thức phải nhớ

1.2. Giải bài xích tập Sách giáo khoa trang 133

1.3. Giải bài bác tập Sách giáo khoa rèn luyện trang 133

1.4.Giải bài tập Sách giáo khoa luyện tập trang 134

2. Hỏi đápvềPhép nhân phân số


Ví dụ :Tính diện tích hình chữ nhật gồm chiều dài(frac45m)và chiều rộng(frac23m).

a) Để tính diện tích s của hình chữ nhật trên ta phải triển khai phép nhân : (frac45 imes frac23).

b) Ta tính diện tích s này phụ thuộc vào hình vẽ sau :

Nhìn trên hình mẫu vẽ ta thấy :

*

Hình vuông có diện tích s bằng1m2 với gồm15 ô, mỗi ô có diện tích bằng (frac115m^2).Hình chữ nhật (phần tô màu) chỉ chiếm 8ô. Vị đó diện tích s hình chữ nhật bằng (frac815m^2).

c) Ta triển khai phép nhân như sau :

(frac45 imes frac23 = frac4 imes 25 imes 3 = frac815)

Muốn nhân nhị phân số, ta đem tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với chủng loại số.


1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 133


Bài 1: Tính

a)(frac45 imes frac67) b)(frac29 imes frac12)

c)(frac12 imes frac83) d)(frac18 imes frac17)

Hướng dẫn giải:

Muốn nhân hai phân số, ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

a)(frac45 imes frac67 = frac4 imes 65 imes 7 = frac2435)

b)(frac29 imes frac12 = frac2 imes 19 imes 2 = frac218 = frac19)

c)(frac12 imes frac83 = frac1 imes 82 imes 3 = frac86 = frac43)

d)(frac18 imes frac17 = frac1 imes 18 imes 7 = frac156)

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính

a)(frac26 imes frac75) b)(frac119 imes frac510) c)(frac39 imes frac68)

Hướng dẫn giải:

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được), sau đó thực hiện phép nhân nhì phân số như thông thường.

a)(frac26 imes frac75 = frac13 imes frac75 = frac1 imes 73 imes 5 = frac715)

b)(frac119 imes frac510 = frac119 imes frac12 = frac11 imes 19 imes 2 = frac1118)

c)(frac39 imes frac68 = frac13 imes frac34 = frac1 imes 33 imes 4 = frac312 = frac14)

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều lâu năm là(frac67m)và chiều rộng(frac35m). Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng phương pháp : diện tích s hình chữ nhật=chiều dài×chiều rộng.

Bài giải

Diện tích của hình chữ nhật là :

(frac67 imes frac35 = frac1835left( m^2 ight))

Đáp số: (frac1835)m2.


1.3.Giải bài xích tập Sách giáo khoa rèn luyện trang 133


Bài 1: Tính theo mẫu

Mẫu : (frac29 imes 5 = frac29 imes frac51 = frac2 imes 59 imes 1 = frac109)

Ta có thể viết gọn như sau :(frac29 imes 5 = frac29 imes frac51 = frac2 imes 59 imes 1 = frac109).

a)(frac911 imes 8) b)(frac56 imes 7)

c)(frac45 imes 1) d)(frac58 imes 0)

Hướng dẫn giải:

Muốn nhân phân số cùng với số tự nhiên ta có thể viết số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số gồm mẫu số là 1, tiếp đến thực hiện nay phép nhân nhì phân số như thông thường; hoặc để viết gọn gàng ta có thể lấy tử số nhân cùng với số tự nhiên và không thay đổi mẫu số.

Cách giải:

a)(frac911 imes 8 = frac9 imes 811 = frac7211)

b)(frac56 imes 7 = frac5 imes 76 = frac356)

c)(frac45 imes 1 = frac4 imes 15 = frac45)

d)(frac58 imes 0 = frac5 imes 08 = frac08 = 0)

Bài 2:Tính (theo mẫu)

Mẫu : (2 imes frac37 = frac21 imes frac37 = frac2 imes 31 imes 7 = frac67).

Ta rất có thể viết gọn như sau :(2 imes frac37 = frac2 imes 37 = frac67).

a)(4 imes frac67) b)(3 imes frac411)

c)(1 imes frac54) d)(0 imes frac25)

Hướng dẫn giải:

Muốn nhân số tự nhiên và thoải mái với phân sốta hoàn toàn có thể viết số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số tất cả mẫu số là 1, sau đó thực hiện phép nhân nhị phân số như thông thường; hoặc nhằm viết gọn ta rất có thể lấy số tự nhiên và thoải mái nhân cùng với tử số và giữ nguyên mẫu số.

Xem thêm: Bạn Không Thông Minh Lắm Đâu Pdf Download

a)(4 imes frac67 = frac4 imes 67 = frac247)

b)(3 imes frac411 = frac3 imes 411 = frac1211)

c)(1 imes frac54 = frac1 imes 54 = frac54)

d)(0 imes frac25 = frac0 imes 25 = 0)

Bài 3:Tính rồi so sánh kết quả :(frac25 imes 3)và(frac25 + frac25 + frac25)

Hướng dẫn giải:

Muốn nhân phân số với số thoải mái và tự nhiên ta rất có thể viết gọn bằng phương pháp lấy tử số nhân cùng với số tự nhiên và không thay đổi mẫu số.Muốn cộng các phân số cùng mẫu sô, ta cộng các tử số và không thay đổi mẫu số.

(frac25 imes 3 = frac2 imes 35 = frac65;,,,,,,frac25 + frac25 + frac25 = frac2 + 2 + 25 = frac65)

Mà(frac65 = frac65)

Vậy :(frac25 imes 3 = frac25 + frac25 + frac25).

Bài 4:Tính rồi rút gọn

a)(frac53 imes frac45) b)(frac23 imes frac37) c)(frac713 imes frac137)

Hướng dẫn giải:

Muốn nhân nhì phân số ta mang tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với chủng loại số.

a)(frac53 imes frac45 = frac5 imes 43 imes 5 = frac2015 = frac20:515:5 = frac43)

b)(frac23 imes frac37 = frac2 imes 33 imes 7 = frac621 = frac6:321:3 = frac27)

c)(frac713 imes frac137 = frac7 imes 1313 imes 7 = frac9191 = 1)

Bài 5:Tính chu vi và mặc tích hình vuông vắn có cạnh(frac57m).

Hướng dẫn giải:

Áp dụng các công thức :

Chu vi hình vuông= cạnh ×4.Diện tích hình vuông= cạnh ×cạnh.

Bài giải

Chu vi của hình vuông vắn là :

(frac57 imes 4 = frac5 imes 47 = frac207left( m ight))

Diện tích của hình vuông là :

(frac57 imes frac57 = frac5 imes 57 imes 7 = frac2549left( m^2 ight))

Đáp số : Chu vi:(frac207m);

diện tích s: (frac2549m^2)


Bài 1:a) Viết tiếp vào địa điểm chấm :

Nhận xét : (frac23 imes frac45 = ,...); (frac45 imes frac23 = ,...)

Vậy :(frac23 imes frac45 = ,...frac45 imes frac23).

Tính hóa học giao hoán :Khi thay đổi chỗ các phân số vào một tích thì tích của chúng không vắt đổi.

Nhận xét :(left( frac13 imes frac25 ight) imes frac34 = ,...)

(frac13 imes left( frac25 imes frac34 ight) = ,...)

Vậy :(left( frac13 imes frac25 ight) imes frac34...frac13 imes left( frac25 imes frac34 ight))

Tính chất kết hợp :Khi nhân một tích nhị phân số cùng với phân số lắp thêm ba, ta rất có thể nhân phân số thứ nhất với tích của phân số trang bị hai cùng phân số sản phẩm công nghệ ba.

Nhận xét :(left( frac15 + frac25 ight) imes frac34 = ,...) ;

(frac15 imes frac34 + frac25 imes frac34 = ...)

Vậy :(left( frac15 + frac25 ight) imes frac34 = ...frac15 imes frac34 + frac25 imes frac34)

Khi nhân một tổng nhị phân số cùng với phân số đồ vật ba, ta rất có thể nhân từng phân số của tổng với phân số thứ bố rồi cùng các công dụng lại.

b) Tính bằng hai giải pháp :

(frac322 imes frac311 imes 22) ; (left( frac12 + frac13 ight) imes frac25) ;

(frac1721 imes left( frac35 + frac25 ight)).

Hướng dẫn giải:

Áp dụng các tinh chất giao hoán, kết hợp, nhân một tổng với một trong những để tính giá chỉ trị các biểu thức sẽ cho.

a)

(frac23 imes frac45 = frac2 imes 43 imes 5 = frac815;,,,,,,,,,frac45 imes frac23 = frac4 imes 25 imes 3 = frac815)

Vậy :(frac23 imes frac45 = frac45 imes frac23)

(left( frac13 imes frac25 ight) imes frac34 = frac215 imes frac34 = frac2 imes 315 imes 4 = frac660 = frac110)

(frac13 imes left( frac25 imes frac34 ight) = frac13 imes frac620 = frac1 imes 63 imes 20 = frac660 = frac110)

Vậy :(left( frac13 imes frac25 ight) imes frac34 = frac13 imes left( frac25 imes frac34 ight))

(left( frac15 + frac25 ight) imes frac34 = frac35 imes frac34 = frac3 imes 35 imes 4 = frac920)

(frac15 imes frac34 + frac25 imes frac34 = frac1 imes 35 imes 4 + frac2 imes 35 imes 4 = frac320 + frac620 = frac3 + 620 = frac920)

Vậy :(left( frac15 + frac25 ight) imes frac34 = frac15 imes frac34 + frac25 imes frac34)

b) 1)(frac322 imes frac311 imes 22)

Cách 1 :(frac322 imes frac311 imes 22 = frac3 imes 322 imes 11 imes 22 = frac922 imes 11 imes 22 = frac9 imes 2222 imes 11 = frac911)

Cách 2 :(frac322 imes frac311 imes 22 = frac322 imes 22 imes frac311 = frac3 imes 2222 imes frac311 = 3 imes frac311 = frac3 imes 311 = frac911)

2)(left( frac12 + frac13 ight) imes frac25)

Cách 1 :(left( frac12 + frac13 ight) imes frac25 = left( frac36 + frac26 ight) imes frac25 = frac56 imes frac25 = frac5 imes 26 imes 5 = frac26 = frac13)

Cách 2 :

(eginarraylleft( frac12 + frac13 ight) imes frac25 = frac12 imes frac25 + frac13 imes frac25 = frac1 imes 23 imes 5 + frac1 imes 23 imes 5 = frac15 + frac215\= frac315 + frac215 = frac3 + 215 = frac515 = frac13endarray)

3)(frac1721 imes left( frac35 + frac25 ight))

Cách 1 :

(eginarraylfrac315 imes frac1721 + frac1721 imes frac25 = frac3 imes 175 imes 21 + frac17 imes 221 imes 5 = frac51105 + frac34105 = frac51 + 34105\= frac85105 = frac85:5105:5 = frac1721endarray)

Cách 2 :(frac1721 imes left( frac35 + frac25 ight) = frac1721 imes frac55 = frac1721 imes 1 = frac1721)

Bài 2:Tính chu vi hình chữ nhật tất cả chiều dài(frac45)mvà chiều rộng(frac23)m.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức: Chu vi hình chữ nhật =(chiều lâu năm +chiều rộng) ×2.

Bài giải

Chu vi hình chữ nhật là :

(left( frac45 + frac23 ight) imes 2 = frac4415left( m ight))

Đáp số:(frac4415)m.

Bài 3:May một chiếc túi hết(frac23)mvải. Hỏi may3 chiếc túi như vậy hết mấy mét vải?