Phép Nhân Và Phép Chia Hai Phân Số

Quy tắc: Muốn nhân nhị phân số ta lấy tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với chủng loại số.

Bạn đang xem: Phép nhân và phép chia hai phân số

Ví dụ 1: (dfrac23 imes dfrac59 = dfrac2 imes 53 imes 9 = dfrac1027)

Ví dụ 2: (dfrac34 imes dfrac59 = dfrac3 imes 54 imes 9 = dfrac1536 = dfrac512)

Lưu ý:

+) sau khi làm phép nhân hai phân số, nếu thu được phân số chưa buổi tối giản thì ta đề xuất rút gọn gàng thành phân số tối giản.

+) lúc nhân hai phân số, sau bước lấy tử số nhân tử số, chủng loại số nhân chủng loại số, giả dụ tử số và mẫu mã số cùng phân tách hết cho một số trong những nào kia thì ta rút gọn luôn, không nên nhân lên sau đó lại rút gọn.

Ví dụ quay trở về với lấy ví dụ 2 ở mặt trên, ta rất có thể làm như sau:

(dfrac34 imes dfrac59 = dfrac ot3_1 imes 54 imes ot9_3 = dfrac1 imes 54 imes 3 = dfrac512)


b) Các đặc thù của phép nhân phân số


+) tính chất giao hoán : Khi thay đổi chỗ những phân số vào một tích thì tích của chúng không thay đổi.

+) Tính chất kết hợp: lúc nhân một tích nhì phân số với phân số máy ba, ta hoàn toàn có thể nhân phân số trước tiên với tích của nhị phân số còn lại.

+Tính hóa học phân phối: Khi nhân một tổng hai phân số cùng với phân số máy ba, ta hoàn toàn có thể nhân theo lần lượt từng phân số của tổng cùng với phân số thứ bố rồi cộng các kết quả đó lại với nhau.

+Nhân với số (1):Phân số nào nhân cùng với (1) cũng bởi chính phân số đó.

Lưu ý: ta thường áp dụng các đặc thù của phép nhân phân số trong các bài tính nhanh.

2. Phép phân chia hai phân số

a) Phân số hòn đảo ngược


Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu mã số, mẫu số thành tử số.

Xem thêm: Free Download Foxit Pdf Reader 11, Foxit Reader 9


Ví dụ: Phân số đảo ngược của phân số (dfrac23) là phân số (dfrac32).


b) Phép chia hai phân số


Quy tắc: mong mỏi chia một phân số cho một phân số, ta mang phân số thứ nhất nhân với phân số sản phẩm hai hòn đảo ngược.

Ví dụ : (dfrac34:dfrac25 = dfrac34 imes dfrac52 = dfrac158).

3. Một số trong những dạng bài xích tập


a) Tính giá bán trị các biểu thức:

Phương pháp giải: Áp dụng những quy tắc tính cực hiếm biểu thức như ưu tiên tính trong ngoặc trước; biểu thức gồm phép nhân, chia, cộng, trừ thì ta thực hiện phép tính nhân, phân tách trước, tiến hành phép cộng trừ sau …

Ví dụ: Tính giá trị biểu thức: (dfrac59 imes dfrac78:dfrac14).

Phương pháp: Biểu thức này chỉ chứa phép nhân cùng phép chia bắt buộc ta tính theo thứ tự từ trái qua phải.

Cách giải:

$dfrac59 imes dfrac78:dfrac14 = dfrac3572:dfrac14 = dfrac3572 imes dfrac41 = dfrac35 imes ot4_1 ot72_18 imes 1 = dfrac35 imes 118 imes 1 = dfrac3518$

b) search x

Phương pháp giải: Xác định xem (x) vào vai trò gì, từ đó tìm (x) theo các quy tắc vẫn học.

Ví dụ: tìm kiếm (x) biết:(,,x imes frac1217 = frac851,)

Cách giải:

(eginarraylx imes frac1217 = frac851,,,,,\x = frac851,:frac1217,,\x = ,,frac851, imes frac1712,\x = ,,frac ot8_2 imes ot17_1 ot51_3 imes ot12_3,,\x = frac29,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,endarray)

c) Tính nhanh

Phương pháp giải: Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số nhằm tính nhanh một cách tiện lợi hơn.

Ví dụ: Tính nhanh: (dfrac57 imes dfrac913 + dfrac413 imes dfrac57)

Cách giải:

(dfrac57 imes dfrac913 + dfrac57 imes dfrac413 = dfrac57 imes left( dfrac913 + dfrac413 ight) = dfrac57 imes dfrac1313 = dfrac57 imes 1 = dfrac57)

d) Toán tất cả lời văn

Ví dụ: Một hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy là (dfrac94cm), chiều cao tương ứng là (dfrac35cm). Tính diện tích s hình bình hành đó.

Cách giải:

Diện tích hình bình hành đó là: (dfrac94 imes dfrac35 = dfrac2720(cm^2))