PHÉP TRỪ PHÂN SỐ LỚP 6

Giải bài xích tập SGK Toán 6 – tập 2 – Sách Kết nối tri thức – bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số.

Bạn đang xem: Phép trừ phân số lớp 6

============Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số.

=============

Hoạt hễ 1: Em hãy đề cập lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu (có tử và chủng loại dương) rồi tính những tổng $frac811+frac311$ cùng $frac912+frac1112$

Lời giải:

Quy tắc cộng hai phân số cùng chủng loại : ý muốn cộng nhị phân số cùng mẫu , ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu 

$frac811+frac311= frac1111=1$

$frac912+frac1112=frac2012=frac53.$

Luyện tập 1: Tính 

$frac-712+frac512$; $frac-811+frac-1911$

Lời giải:

$frac-712+frac512=frac-212=frac-112$

$frac-811+frac-1911=frac-2712$

Hoạt động 2: Để tiến hành phép cộng $frac57+frac-34$, em hãy làm cho theo các bước sau:

Quy đồng chủng loại hai phân số $frac57$ cùng $frac-34$

Sử dụng quy tắc cùng hai phân số cùng mẫu để tính tổng nhì phân số sau thời điểm đã quy đồng.

Xem thêm: Bộ Cài Office 2013 Đã Active Bản Quyền, Download Tải Office 2013 Full

Lời giải:

Ta bao gồm : BCNN (7,4)= 28

$frac57=frac2028$

$frac-34=frac-2128$

$frac57 +frac-34=frac2028+frac-2128=frac-128$

Luyện tập 2: Tính

$frac-58+frac-720$

Lời giải:

Ta tất cả : BCNN(8,20)=40

$frac-58=frac-2540$

$frac-720=frac-1440$

$frac-58+frac-34=frac-2540+frac-1440=frac-3940$

Hoạt rượu cồn 3: Tính các tổng:

$frac12+frac-12$; $frac12+frac1-2$

Em tất cả nhận xét gì về các công dụng nhận được?

Lời giải:

$frac12+frac-12=0; $ $frac12+frac1-2=frac12+frac-12=0$

Luyện tập 3: Tìm các số đối của những phân số sau: $frac13; frac-13; frac-45$

Lời giải:

Số đối của $frac13 là frac-13$

Số đối của $frac-13 là frac13$

Số đối của $frac-45 là frac45$

Luyện tập 4: Tính một cách hợp lý: $B=frac-19+frac87+frac109+frac-297$

Lời giải:

$B= frac-19+frac87+frac109+frac-297= (frac-19+frac109)+(frac87+frac-297)$

$B=frac99+frac-217= 1+-3=-2$

Hoạt đụng 4: Em hãy nói lại phép tắc trừ nhì phân số cùng mẫu mã (cả tử cùng mẫu số đông dương) vẫn học rồi tính những hiệu sau: $frac713-frac513$ và $frac34-frac15$

Lời giải:


Muốn trừ hai phân số cùng mẫu ,ta đem tử số của phân số đầu tiên trừ đi tử số của phân số lắp thêm hai và không thay đổi mẫu .

$frac713-frac513 =frac213$

$frac34-frac15=frac1520-frac420=frac1120$

Luyện tập 5: Tính

a, $frac35-frac-13$

b, $-3-frac27$

Lời giải:

a. $frac35-frac-13=frac915-frac-515=frac1415$

b. $-3-frac27=frac-217-frac27=frac-237$

Bài tập 6.21: Tính :

a. $frac-113 +frac913;$

b. $frac-38+frac512.$

Lời giải:

a. $frac-113 +frac913=frac813;$

b. $frac-38+frac512=frac-924+frac1024=frac124.$

Bài tập 6.22: Tính :

a. $frac-53-frac-73;$

b. $frac56-frac89.$

Lời giải:

a. $frac-53-frac-73=frac-123=4$

b. $frac56-frac89=frac1518-frac1618=frac-118.$

Bài tập 6.23: Tính một cách hợp lý .

$A=(frac-311)+frac118-frac38+(frac-811).$

Lời giải:

$A=(frac-311)+frac118-frac38+(frac-811)$

$A=(frac118-frac38)+(frac-311+frac-811)$

$A=frac88+frac-1111$

$A=1+-1=0$

Bài tập 6.24: Chị đưa ra mới đi làm việc và cảm nhận tháng lương thứ nhất .Chị ra quyết định dùng $frac25$ số tiền kia để ngân sách trong tháng, dành riêng $frac14$ số tiền để sở hữ quà biếu bố mẹ . Tìm kiếm số phần chi phí lương còn lại của chị Chi.

Lời giải:

Số phần chi phí lương còn lại của chị đưa ra là :

 $1-frac25-frac14=frac2020-frac820-frac520=frac720 $( phần )

Bài tập 6.25: Mai trường đoản cú nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy :$frac13$ thời gian là giành cho việc học ở ngôi trường ; $frac124$ thời gian là giành cho các hoạt dộng nước ngoài khóa ;$frac716$ thời gian dành cho hoạt động ăn ,ngủ .Còn lại là thời gian giành riêng cho các công việc cá thể khác .Hỏi :

a) Mai đã đoạt bao nhiêu phần thời hạn trong ngày cho vấn đề học ngơi nghỉ trường và hoạt động ngoại khóa ?

b) Mai đã chiếm hữu bao nhiêu phần thời hạn trong ngày cho các công việc cá nhân khác ?

Lời giải:

a) Mai đã đạt số phần thời hạn trong ngày cho việc học sinh hoạt trường và vận động ngoại khóa là:

$frac13+frac124=frac824+frac124=frac924 =frac38$ (phần)

b) Mai đã dành số phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác là :

$1-frac38-frac716=frac1616-frac616-frac716=frac316$ (phần)