PRESENT

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*

*

*

*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/
tính từ xuất hiện, hiện nay diệnto lớn be present at...

Bạn đang xem: Present

Quý Khách đã xem: Presented by là gì

: có mặt làm việc...khổng lồ be present to lớn the mind: hiện ra vào trí hiện giờ, ngày nay, giờ đây, nay, nàypresent boundaries: con đường nhãi ranh giới hiện tại tạithe present volume: cuốn sách này (ngữ điệu học) hiện nay tạipresent tense: thời hiện tại tại (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị, sẵn sàng chuẩn bị giúp đỡa very present help in trouble: sự hỗ trợ rất là chuẩn bị trong khi hoảng loạn cực nhọc khăn danh từ hiện tại, hiện giờ, bây chừ, hiện giờ, hôm nay, bây giờat present: bây giờ, hiện thời, dịp nàyfor the present: trong bây giờ, hiện nay giờ (pháp lý);(nghịch cợt) tư liệu này, bốn liệu nàyby these presents: bởi rất nhiều tài liệu này (ngôn từ học) thời hiện tại danh từ qua biếu, thứ tặng kèm, tặng ngay phẩmto make sometoàn thân a present of something: biếu ai cái gì, bộ quà tặng kèm theo ai loại gì danh từ tư gắng giơ súng ngắm bốn thay bồng súng chào

ngoại hễ từ giới thiệu, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường hợp này lòi ra một số khó khăn đưa, trình, nộp, dângto lớn present the credentials: trình quốc thưto present a petition: đưa một bản con kiến nghịkhổng lồ present a cheque for payment: nộp séc nhằm lĩnh tiền đãi đằng, trình bày, biểu thịto lớn present the question very cleary: trình diễn vấn đề một biện pháp rất rõ ràng miêu tả (một vlàm việc kịch); đến (diễn viên) ra mắtto lớn present oneself: trình diện; dự thi; phát sinh, lộ diện, biểu lộ ralớn present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself lớn my mind: ý nghĩ nảy ra trong phoán đoán tôi reviews (ai với ai); gửi (ai) vào yết loài kiến, đưa (ai) vào bệ kiến (vua...)lớn be presented at court: được đưa vào chầu, được chuyển vào yết con kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu cùng với giám mục để quản lý xứ đọng đạo) biếu Tặng (ai loại gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto lớn present arms: bồng súng chào

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

presented

Từ điển WordNet

adj.

Xem thêm: " Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Tiếng Anh Là Gì, Tranh Cãi Về Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation

English Synonym and Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extkết thúc give sầu grant hand over offer submit tenderant.: absent future past