Present with nghĩa là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

present
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ xuất hiện, hiện tại diệnto lớn be present at...

Bạn đang xem: Present with nghĩa là gì

: xuất hiện sinh sống...to lớn be present to lớn the mind: hiển thị trong trí hiện thời, bây chừ, giờ đây, nay, nàypresent boundaries: con đường tinh quái giới hiện tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn từ học) hiện tại tạipresent tense: thời hiện tại tại (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng góp đỡa very present help in trouble: sự trợ giúp hết sức sẵn sàng chuẩn bị trong những lúc hoảng loạn khó khăn khăn danh từ hiện tại, hiện thời, hiện nay, hiện thời, từ bây giờ, bây giờat present: hiện tại, hiện giờ, thời gian nàyfor the present: trong lúc này, hiện tại giờ (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, bốn liệu nàyby these presents: do hồ hết tư liệu này (ngữ điệu học) thời hiện tại tại danh từ qua biếu, thiết bị khuyến mãi, tặng kèm phẩmkhổng lồ make somebody a present of something: biếu ai vật gì, tặng ngay ai chiếc gì danh từ bốn vắt giơ súng ngắm tứ cố gắng bồng súng chào ngoại hễ từ đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: ngôi trường vừa lòng này lòi ra một trong những nặng nề khăn đưa, trình, nộp, dângkhổng lồ present the credentials: trình quốc thưlớn present a petition: chuyển một bản kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc nhằm lĩnh tiền giãi tỏ, trình diễn, biểu thịkhổng lồ present the question very cleary: trình diễn vấn đề một cách rất rõ ràng trình bày (một vngơi nghỉ kịch); cho (diễn viên) ra mắtkhổng lồ present oneself: trình diện; dự thi; phát sinh, mở ra, biểu hiện rakhổng lồ present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself to my mind: ý nghĩ nảy ra vào trí tuệ tôi ra mắt (ai cùng với ai); chuyển (ai) vào yết con kiến, gửi (ai) vào bệ loài kiến (vua...)lớn be presented at court: được chuyển vào chầu, được chuyển vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xứ đạo) biếu tặng kèm (ai loại gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto lớn present arms: bồng súng chào
hiện nay tạiat the present time: vào thời gian hiện tại tạipresent value: cực hiếm hiện tại tạitrình bàyLĩnh vực: toán thù và tinhiện nay naypresent requirement: nhu cầu hiện tại naytrình diễnpresent (vs)đưa rapresent (vs)trình bàypresent (vs)trình diễnpresent condition current situationhiện trạngpresent tensehiện nay hànhpresent tensehiện tạipresent tensehiện thờipresent timehiện nay hànhpresent timehiện nay tạipresent timehiện tại thờipresent valuecực hiếm hiện cópresent valuequý giá hiện nay thờipresent valvehiện nay giábày tỏđưanộptrìnhfailure to present: sự không thể trình (phiếu khoán)present a cheque for payment (lớn ...): xuất trình chi phiếu nhằm lãnh tiềnpresent a letter for signature (lớn ...): trình tlỗi nhằm ký kết têntrình bàyxuất trìnhpresent a cheque for payment (to lớn ...): xuất trình đưa ra phiếu để lãnh tiềnnet present valuegiá chỉ bây giờ thuầnnet present valuehiện giá chỉ ròngnet present valuephương thức quý hiếm thực tại tịnhnet present value methodphương pháp tính cực hiếm hiện tại thuầnpresent capitalvốn sẽ gọipresent capital valuecực hiếm ngày nay của bốn bảnpresent capital valuegiá trị vốn vẫn gọipresent discounted valuegiá trị hiện giờ chiết tínhpresent incomethu nhập trước mắtpresent month (the ...)mon nàypresent needsyêu cầu hiện nay tạipresent valuecực hiếm hiện tạipresent valuehiện giápresent valuethời giápresent year (the ...)trong năm này <"preznt> tính từ o tất cả mặt, hiện diện o hiện ni, hiện tại, hiện thời, nay, này danh từ o hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện ni, lúc này, bây giờ o (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này § present assignment : quyết định hiện tại § present value : giá trị hiện tại § present value profit : lợi nhuận hiện tại
*

*

*

present

Từ điển Collocation

present adj.

VERBS be | remain

ADV. ever the ever present risk of pollution

PHRASES past và present a menu of all club members, past and present

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Các Giai Đoạn Thiết Kế Feed Là Gì ? Thiết Kế Feed Là Gì

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym & Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extkết thúc give sầu grant h& over offer submit tenderant.: absent future past