Presents Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

presents
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ có mặt, hiện diệnto lớn be present at...

Bạn đang xem: Presents là gì

: có mặt nghỉ ngơi...to be present khổng lồ the mind: chỉ ra trong trí hiện giờ, hiện giờ, lúc này, ni, nàypresent boundaries: đường tinh quái giới hiện tại tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện tại tạipresent tense: thời hiện tại (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, sẵn sàng chuẩn bị giúp đỡa very present help in trouble: sự giúp sức hết sức chuẩn bị trong khi hoảng loạn cực nhọc khăn danh từ ngày nay, hiện thời, hiện nay, hiện giờ, lúc này, bây giờat present: hiện tại, bây chừ, thời gian nàyfor the present: vào lúc này, hiện nay giờ (pháp lý);(nghịch cợt) tư liệu này, tư liệu nàyby these presents: bởi phần đông tài liệu này (ngữ điệu học) thời hiện tại danh từ qua biếu, thứ khuyến mãi ngay, khuyến mãi phẩmto lớn make sometoàn thân a present of something: biếu ai vật gì, Tặng ai loại gì danh từ tư cầm cố giơ súng ngắm tứ vậy bồng súng chào ngoại cồn từ đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: ngôi trường hòa hợp này lòi ra một trong những cạnh tranh khăn gửi, trình, nộp, dângto lớn present the credentials: trình quốc thưto present a petition: chuyển một bạn dạng loài kiến nghịkhổng lồ present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền bày tỏ, trình diễn, biểu thịto lớn present the question very cleary: trình diễn vụ việc một bí quyết rất rõ ràng biểu lộ (một vsinh sống kịch); mang lại (diễn viên) ra mắtkhổng lồ present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện thêm, thể hiện rato present oneself before the jury: trình diện trước ban giám khảothe idea presents itself to my mind: ý nghĩ nảy ra vào trí óc tôi trình làng (ai cùng với ai); gửi (ai) vào yết kiến, chuyển (ai) vào bệ loài kiến (vua...)to be presented at court: được chuyển vào chầu, được gửi vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu cùng với giám mục nhằm quản lý xứ đọng đạo) biếu Tặng (ai chiếc gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàolớn present arms: bồng súng chào

*

*

*

n.

Xem thêm: Can'T Take My Eyes Off You (Cardin), Can'T Take My Eyes Off You

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym và Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give sầu grant h& over offer submit tenderant.: absent future past