QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Làm rứa nào để các phân số bao gồm chung một mẫu số? Với bài học kinh nghiệm này, tienmadaichien.com đã giúp chúng ta cách quy đồng phân số. Thuộc với chính là lời giải cụ thể những bài xích tập theo chương trình cơ bản. Mong muốn sẽ là mối cung cấp tài liệu tìm hiểu thêm học tập bổ ích với các bạn học sinh yêu thương mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Nội dung bài viết gồm 2 phần:

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. Nắm tắt lý thuyết

1. Khái niệm.

Bạn đang xem: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Quy đồng mẫu mã số của rất nhiều phân số là thay đổi những phân số kia lần lượt thành hầu hết phân số bằng chúng nhưng bao gồm cùng chủng loại số.

2. Luật lệ quy đồng mẫu số 

Muốn quy đồng mẫu mã số các phân số với mẫu mã số dương ta làm cho như sau:

Bước 1: tìm bội chung của những mẫu (thường là BCNN để gia công mẫu chung).

Bước 2: search thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng biện pháp chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân số với vượt số phụ tương ứng.


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Bài 28: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: (frac-316; frac524;frac-2156).

b) trong các phân số đã cho, phân số nào chưa về tối giản ?

Từ nhấn xét đó, ta rất có thể quy đồng những phân số này ra làm sao ?


=> Xem giải đáp giải

Bài 29: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) (frac38) và (frac527)

b) (frac-29) và (frac425)

c) (frac115) và $-6$


=> Xem hướng dẫn giải

Bài 30: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) (frac11120) và (frac740)

b) (frac24146) và (frac613)

c) (frac730,frac1360,frac-940)

d) (frac1760,frac-518,frac-6490)


=> Xem giải đáp giải

Bài 31: trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Hai phân số dưới đây có cân nhau không?

a) (frac-514) và (frac30-84)

b) (frac-6102) và (frac-9153)


=> Xem lý giải giải
=> Trắc nghiệm Số học 6 bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức


Giải Toán 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải Toán 6 tập 2 - kết nối tri thức
Soạn Văn 6 tập 1 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 tập 2 - liên kết tri thức
Giải Giải Toán 6 - liên kết tri thức
Soạn Văn 6 - liên kết tri thức
Giải Giải công dân 6 - liên kết tri thức
Giải Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 - liên kết tri thức
Giải Giải khoa học tự nhiên 6 - liên kết tri thức
Giải Giải âm thanh 6 - liên kết tri thức
Giải Giải tin học tập 6 - kết nối tri thức
Giải Giải technology 6 - liên kết tri thức
Giải Giải tiếng Anh 6 - kết nối tri thức
Giải Giải giáo dục thể hóa học 6 - kết nối tri thức
Giải Giải chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - kết nối tri thức
Giải Giải mĩ thuật 6 - kết nối tri thức
Giải tiếng Anh 6 tập 1 - liên kết tri thức
Giải giờ Anh 6 tập 2 - liên kết tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải Toán 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 6 tập 2 - chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 tập 1 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 tập 2 - chân trời sáng tạo 
Giải toán 6 - chân trời sáng sủa tạo
Soạn Văn 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng sủa tạo 
Giải Giải lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải Giải music chân trời sáng tạo 6
Giải yêu cầu hướng nghiệp 6 - chân trời sáng tạo
Giải Giải mĩ thuật chân trời trí tuệ sáng tạo 6
Giải Giải giáo dục thể hóa học 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công dân 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải công nghệ 6 - chân trời sáng sủa tạo
Giải Giải giờ đồng hồ Anh 6 - chân trời sáng tạo

Giải sgk 6 cánh diều 


Giải Toán 6 tập 1 - cánh diều
GiảiToán 6 tập 2 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 1 - cánh diều
Soạn Văn 6 tập 2 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 1 - cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 - cánh diều
Giải Công dân 6 - cánh diều
Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 - cánh diều
Giải lịch sử dân tộc và Địa lý 6 - cánh diều
Giải technology 6 - cánh diều
Giải Âm nhạc 6 - cánh diều
Giải Tin học 6 - cánh diều
Giải giáo dục thể hóa học 6 - cánh diều
Giải toán 6 - cánh diều
Soạn văn 6 - cánh diều
Giải Mĩ thuật 6 - cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - cánh diều

Giải sách bài xích tập

Giải SBT 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học tập 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 cánh diều
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 cánh diều

Giải SBT 6 kết nối tri thức


Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT Toán 6 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 kết nối tri thức
Giải SBT lịch sử và địa lí 6 liên kết tri thức
Giải SBT tin học tập 6 liên kết tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT technology 6 liên kết tri thức
Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT vận động trải nghiệm 6 liên kết tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 liên kết tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT 6 chân trời sáng sủa tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT Toán 6 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử hào hùng và địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT technology 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT giờ Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT music 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

TRẮC NGHIỆM LỚP 6


Trắc nghiệm ngữ văn 6
Trắc nghiệm toán 6
Trắc nghiệm đồ dùng lí 6
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 6
Trắc nghiệm sinh học 6
Trắc nghiệm tiếng Anh 6
Trắc nghiệm GDCD 6
Trắc nghiệm Địa lí 6

Trắc nghiệm 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm tin học 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm music 6 kết nối tri thức

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm lịch sử 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm music 6 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm âm nhạc 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều

Bình luận


GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH KẾT NỐI


CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ


Giải toán 6 bài 23: mở rộng phân số. Phân số bởi nhau
Giải toán 6 bài xích 24: so sánh phân số .Hỗn số dương
Giải toán 6 bài xích 25 : Phép cùng và phép trừ phân số.
Giải toán 6 bài xích 26: Phép nhân và phép chia phân số.

Xem thêm: Vice President Là Gì ? Tổng Hợp Các Chức Danh Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh


Giải toán 6 bài bác 27: Hai vấn đề về phân số.
Giải toán 6 bài tập cuối chương VI
Giải toán 6 bài bác : luyện tập chung trang 13
Giải toán 6 bài xích : rèn luyện chung trang 25

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài 28: Số thập phân.
Giải toán 6 bài 30 : làm cho tròn và mong lượng
Giải toán 6 bài bác 29 : giám sát với số thập phân.
Giải toán 6 bài bác 31: một số bài toán về tỉ số với tỉ số phần trăm.
Giải toán 6 bài xích : rèn luyện chung trang 43
Giải toán 6 bài xích tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN


Giải toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng.
Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm trong lòng hai điểm .Tia
Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng.
Giải toán 6 bài xích 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.
Giải toán 6 bài xích : luyện tập chung trang 62
Giải toán 6 bài bác 36 : Góc
Giải toán 6 bài bác 37 : Số đo góc
Giải toán 6 bài xích : rèn luyện chung trang 70
Giải toán 6 bài tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM


Giải toán 6 bài 38 : dữ liệu và thu nhập cá nhân dữ liệu.
Giải toán 6 bài xích 39 : Bảng thống kê với biểu vật dụng tranh
Giải toán 6 bài bác 40 : Biểu đồ vật cột
Giải toán 6 bài bác 41 : Biểu vật cột kép
Giải toán 6 bài xích 42 : Kết quả có thể và sự khiếu nại trong trò chơi, thí nghiệm
Giải toán 6 bài xích 43 : tỷ lệ thực nghiệm
Giải toán 6 bài tập cuối chương IX
Giải toán 6 bài tập ôn tập cuối năm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CHÂN TRỜI


PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ


Giải toán 6 bài 1: Phân số cùng với tử số và mẫu số là số nguyên
Giải toán 6 bài bác 2: đặc điểm cơ phiên bản của phân số
Giải toán 6 bài xích 3: so sánh phân số
Giải toán 6 bài 4: Phép cùng và phép trừ phân số
Giải toán 6 bài xích 5: Phép nhân với phép phân chia phân số
Giải toán 6 bài 6: quý hiếm phân số của một số
Giải toán 6 bài bác 7: lếu số
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương 5

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài: Số thập phân
Giải toán 6 bài: những phép tính cùng với số thập phân
Giải toán 6 bài: làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả
Giải toán 6 bài: Tỉ số với tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài: việc về tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương 6

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG vào THẾ GIỚI TỰ NHIÊN


Giải toán 6 hình học tập bài: Hình tất cả trục đối xứng
Giải toán 6 hình học bài: Hình tất cả tâm đối xứng
Giải toán 6 hình học tập bài: bài tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG

CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN


Giải toán 6 hình học bài: Điểm. Đường thẳng
Giải toán 6 hình học bài: ba điểm thẳng hàng. Bố điểm ko thẳng hàng
Giải toán 6 hình học tập bài: hai tuyến phố thẳng cắt nhau, song song. Tia
Giải toán 6 hình học tập bài: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng
Giải toán 6 hình học tập bài: Trung điểm của đoạn thẳng
Giải toán 6 hình học tập bài: Góc
Giải toán 6 hình học tập bài: Số đo góc. Những góc sệt biệt
Giải toán 6 hình học bài: bài bác tập cuối chương 8

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT


CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT


Giải toán 6 hình học tập bài: Phép thí điểm - Sự kiện
Giải toán 6 hình học bài: phần trăm thử nghiệm
Giải toán 6 hình học tập bài: bài tập cuối chương 9

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CÁNH DIỀU


CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT


Giải toán 6 bài bác 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, so sánh và xử lý dữ liệu
Giải toán 6 bài xích 2: Biểu đồ dùng cột kép
Giải toán 6 bài xích 3: quy mô xác suất trong một vài trò chơi và thí nghiệm đối kháng giản
Giải toán 6 bài bác 4: tỷ lệ thực nghiệm trong một số trong những trò đùa và thí nghiệm đơn giản
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN


Giải toán 6 bài 1: Phân số cùng với tử và mẫu mã là số nguyên
Giải toán 6 bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương
Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số
Giải toán 6 bài bác 4: Phép nhân, phép phân tách phân số
Giải toán 6 bài bác 5: Số thập phân
Giải toán 6 bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân
Giải toán 6 bài bác 7: Phép nhân, phép chia số thập phân
Giải toán 6 bài bác 8: Ước lượng và làm tròn số
Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
Giải toán 6 bài xích 10: Hai việc về phân số
Giải toán 6 bài: bài bác tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG


Giải toán 6 bài xích 1: Điểm. Đường thẳng
Giải toán 6 bài bác 2: hai tuyến đường thẳng cắt nhau. Hai tuyến đường thẳng song song
Giải toán 6 bài xích 3: Đoạn thẳng
Giải toán 6 bài xích 4: Tia
Giải toán 6 bài xích 5: Góc
Giải toán 6 bài: bài xích tập cuối chương VI
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com