QUY ĐỒNG MẪU SỐ 3 PHÂN SỐ

Cách quy đồng mẫu những phân số

Quy đồng mẫu các phân số là đổi khác các phân số về dạng mới thế nào cho các phân số mới này có mẫu như thể nhau.

Bạn đang xem: Quy đồng mẫu số 3 phân số

Cách quy đồng mẫu những phân số:

Bước 1: kiếm tìm BCNN của những mẫu số. Lúc đó, ta lựa chọn BCNN này có tác dụng mẫu số chung.Bước 2: tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã số (bằng biện pháp chia chủng loại số bình thường cho từng mẫu số riêng).Bước 3: Nhân tử số và chủng loại số của từng phân số với vượt số phụ tương ứng.
*
*
*
*

Cách cộng trừ những phân số

Cách cộng (hoặc trừ) các phân số:

Bước 1: Quy đồng mẫu số những phân số. Khi đó ta được những phân số mới có mẫu số kiểu như nhau.Bước 2: cùng (hoặc trừ) các tử số mới và giữ nguyên mẫu số.
*
*
*

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ


https://tamtaiduc.b-cdn.net/MÔN%20TOÁN%20HỌC%20-%20LỚP%204%20-%20QUY%20ĐỒNG%20MẪU%20SỐ%20CÁC%20PHÂN%20SỐ.mp4

Quy đồng mẫu mã số những phân số

1. Biện pháp quy đồng mẫu số các phân số:

a) lúc quy đồng chủng loại số nhị phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

Lấy tử số và mẫu mã số của phân số thứ nhất nhân với mẫu mã số của phân số sản phẩm công nghệ hai.

Lấy tử số và mẫu mã số của phân số thiết bị hai nhân với chủng loại số của phân số sản phẩm công nghệ nhất.

b) Nếu chủng loại số của phân số máy hai mà chia hết mang lại mẫu số của phân số đầu tiên thì ta có thể quy đồng mẫu số nhị phân số như sau:

Lấy chủng loại số tầm thường là mẫu mã số của phân số lắp thêm hai.

Tìm thừa số phụ bằng cách lấy mẫu mã số đồ vật hai cho cho mẫu số sản phẩm nhất.

Nhân cả tử số và chủng loại số của phân số đầu tiên với thừa số phụ tương ứng.

Giữ nguyên phân số sản phẩm công nghệ hia.

Chú ý: ta thường lấy mẫu số tầm thường là số từ nhiên nhỏ nhất không giống 0

và cùng phân tách hết cho tất cả các mẫu.

2. Ví dụ

*

Cách quy đồng mẫu mã số các phân số Toán 4

a) Khi quy đồng chủng loại số nhì phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

– rước tử số và mẫu mã số của phân số đầu tiên nhân với chủng loại số của phân số thiết bị hai.

– mang tử số và mẫu số của phân số trang bị hai nhân với mẫu mã số của phân số vật dụng nhất.

b) Nếu mẫu mã số của phân số lắp thêm hai mà chia hết mang lại mẫu số của phân số thứ nhất thì ta hoàn toàn có thể quy đồng chủng loại số nhị phân số như sau:

– Lấy mẫu mã số tầm thường là mẫu số của phân số sản phẩm hai.

Xem thêm: Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Scandal Mr Đàm

– tìm thừa số phụ bằng phương pháp lấy chủng loại số đồ vật hai đến cho mẫu số đồ vật nhất.

– Nhân cả tử số và mẫu số của phân số trước tiên với thừa số phụ tương ứng.

Giữ nguyên phân số thứ hai

*

Chú ý: ta thường xuyên lấy chủng loại số chung là số từ nhiên nhỏ dại nhất khác 0 và cùng phân chia hết cho toàn bộ các mẫu.

Cách quy đồng mẫu những phân số dễ và nhanh nhất

*

Cách làm nhanh hơn để chọn MSC là số càng nhỏ xíu càng giỏi như sau:

Chọn mẫu số bự nhất trong những mẫu số phải quy đồng.Thử phân chia mẫu số phệ nhất cho những mẫu số còn lại.Nhân chủng loại số lớn nhất này với những số 2,3,4… đến khi được sổ phân chia hết cho những mẫu số còn sót lại thi lựa chọn làm MSC.

Trong lấy ví dụ trên ta thấy 15 là mẫu mã số mập nhất, lúc thử 15 x 2 = 30 vẫn thấy phân chia hết cho những mẫu số còn lại hãy chọn MSC = 30. Việc tiến hành bước quy đồng còn lại sẽ nhanh hơn những so với vấn đề lựa lựa chọn MSC = 270.

Bài tập Quy đồng mẫu các phân số

Bài 1.

Quy đồng chủng loại số những phân số:

*

Bài 2

Quy đồng chủng loại số những phân số:

*

Bài 3: Quy đồng mẫu mã số những phân số sau:

*

Bài 6

Rút gọn gàng phân số rồi quy đồng chủng loại số những phân số sau :

*

Bài 7

a) Viết các phân mốc giới hạn lươt bằng 7/ 9 và 5/12 và tất cả mẫu số phổ biến là 36.

b) Hãy viết 4 với 21 thành nhị phân số đều phải có mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy viết 88 cùng 8 thành nhì phân số đều phải có mẫu số là 11; là 22.

Bài 8

Tính (theo mẫu):

*

Đáp án bài bác tập quy đồng mẫu các phân số

Bài 1

*
*
*
*
*

hoặc rút gọn các phân số:

*
*

Bài tập từ luyện Quy đồng mẫu những phân số

Câu 1. Hãy quy đồng mẫu mã số 3 phân số sau với chủng loại số bình thường là nhỏ tuổi nhất:

*

Câu 3. bố phân chu kỳ lượt bởi 3 phân số 2/15; 7/30; 1/45 là:

A. 12/90; 21/90; 2/90

B. 24/180; 37/180; 4/180

C. 4/30; 7/30; 3/180

Câu 4. cha phân mốc giới hạn lượt bởi 3 phân số: 1/3; 2/5; 50% là:

A. 11/30; 12/30; 15/30

B. 10/30; 12/30; 15/30

C. 5/30; 6/30; 7/30

Câu 5. Nhì phân số lần lượt bởi hai phân số 3/7 và một nửa có mẫu mã chung bởi 42 là:

A. 18/42; 14/42

B. 9/42; 15/42

C. 18/42; 21/42

Câu 6.

Người ta cung cấp 3/7 số gạo có trong bao. Hỏi giả dụ số gạo vào bao được tạo thành 126 phần thì số gạo đã chào bán chiếm từng nào phần trong số đó?

Câu 7. Tìm mẫu số chung:

a) nhỏ nhắn nhất hoàn toàn có thể có của 2 phân số 11/56 với 3/28 là số tự nhiên và thoải mái nào?

b) bé bỏng nhất của 3 phân số 13/36; 23/72; 31/54 là số tự nhiên nào?

c) nhỏ tuổi nhất có thể của các phân số sau: 3/5; 4/5; 2/3?

d) nhỏ tuổi nhất của nhì phân số 7/9 với 2/3 ?

Câu 8. Hãy quy đồng chủng loại số 3 phân số sau với chủng loại số tầm thường là nhỏ dại nhất: 7/30; 17/45; 11/60.

A. 42/80; 34/180; 33/180

B. 84/360; 136/360; 66/360

C. 42/180; 68/180; 33/180

Câu 9:

Người ta buôn bán 3/7 số gạo tất cả trong bao. Hỏi trường hợp số gạo vào bao được tạo thành 126 phần thì số gạo đã buôn bán chiếm từng nào phần trong các đó?

Câu 10:

Mẫu số chung nhỏ tuổi nhất của hai phân số 7/9 với 2/3 là: ………….