Quyết định cử đi công tác tiếng anh

Your mạng internet browser has disabled JavaScript.Website only work when it enable.To see how lớn enable JavaScript, Please cliông chồng here!

Bạn đang xem: Quyết định cử đi công tác tiếng anh

*

*

Xem thêm: I Nghĩa Là Gì ? Có Ý Nghĩa Gì? Dùng Chill Trong Những Trường Hợp Nào?

MOU và agreements
*
Mẫu Biên phiên bản ghi nhớ (tienmadaichien.com - MOU - template)
*
Mẫu Thỏa thuận thảo luận học tập mang với sinc viên (tienmadaichien.com - exchange agreement - template)Outgoing

Outgoing exchange students

Đơn xin đi trao đổi(tienmadaichien.com Outgoing exchange application form)Quyết định cho phép sinc viên đi dàn xếp (tienmadaichien.com Decision for outgoing exchange student)

Abroab internship

Internship agreementQuyết định có thể chấp nhận được sinch viên đi thực tập quốc tế (Acceptance letter for abroad internship - Vietnamese version)tienmadaichien.com Acceptance letter for Abroad Internship(English version)

Outgoing delegations

Quy địnhđi công tác làm việc quốc tế (Regulations for oversea mission)Quyết định cử cán bộ đi nước ngoài(giờ đồng hồ Việt và tiếng Anh - Decision for assigning staff lớn go on oversea mission)
Sinc viên cho thực tậpĐơn xin thực tập tại tienmadaichien.com (tienmadaichien.com- incoming internship application khung - English version)
*
Xác dấn thực tập sinh
*
Thỏa thuận thực tập (tienmadaichien.com internship agreement- English version)Quyết định tiếp nhận thực tập sinh(tienmadaichien.com Acceptance letter for intern - English version)Xác nhấn sinh viên cho thực tập (tienmadaichien.com Certificate of Arrival - English version)Bảng reviews thực tập (tienmadaichien.com Internship Evaluation Form - English version)

Sinch viên cho trao đổi

Đơn xin tđắm say gia điều đình tại tienmadaichien.com (tienmadaichien.com incoming exchange application)
*
Thỏa thuận tiếp thu kiến thức công tác Eramus + Mobility (Eramus + Learning agreement)

VISA

Mẫu knhị công bố VISAMẫu xác nhận thời hạn học tậpMẫu gia hạn VISA (N5)Một số biểu chủng loại tầm thường khác:tienmadaichien.com Giấy xác thực sinch viên (Mẫu 1.9)tienmadaichien.com Student Certificate (Form 1.9)- English version