Ràng buộc tiếng anh là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Ràng buộc tiếng anh là gì

*
*
*

ràng buộc
*

- đgt. Bắt cần làm theo sự cân đối làm sao đó, bắt buộc khác được: Hai bên ràng buộc cho nhau không nên ràng buộc con cháu nhiều thừa.

- có nghĩa là thắt buộc, cho những người khác vào khuôn, vào phxay của mình


nđg. Bắt bắt buộc hành động vào quan hệ nam nữ với những người khác, không được tự do. Hợp đồng có giá trị ràng buộc so với phía hai bên. Những buộc ràng của lễ giáo.


Xem thêm: How Can I Activate Windows 8 Telephone Activation, Cách Kích Hoạt Bản Quyền Windows 8

*

*

*Xem thêm: Sb Trong Tiếng Anh Là Gì ? Cụm Từ Sb Là Viết Tắt Của Chữ Gì Trong Tiếng Anh?

ràng buộc

ràng buộc adj tie downmốc ràng buộc gia đình: family tiesconstrainđiều kiện ràng buộc thích hợp cách: constrain qualification conditionsố ràng buộc: constrain numericconstraintđiều kiện ràng buộc: constraintlớp ràng buộc: constraint classlực ràng buộc: constraint forcema trận ràng buộc: constraint matrixnguyên lý buộc ràng tối thiểu: principle of least constraintquy tắc ràng buộc: constraint rulebuộc ràng đối ngẫu: dual constraintràng buộc động: moving constraintbuộc ràng giả tạo: artificial constraintbuộc ràng hình học: geometric constraintràng buộc holonom: holonomic constraintràng buộc không khả tích: nonintegrable constraintbuộc ràng lý tưởng: ideal constraintbuộc ràng tĩnh: stationary constraintbuộc ràng về độ bền (phương pháp về tối ưu): strength constraintbuộc ràng về độ cứng: stiffness constraintbuộc ràng về hàng: row constraintsố ràng buộc: number of constraintsự xây dựng tính năng ràng buộc: constraint functional programming (CFP)sự ràng buộc: constrainttập vừa lòng những ràng buộc: constraint settập ràng buộc: constraint settập buộc ràng phân cấp: hierarchical constraint setchuyển đổi ràng buộc: change constraintconstraintscác ràng buộc: constraintsràng buộc đồng ý được: feasible constraintstùy trực thuộc vào những ràng buộc: subject to lớn the constraintscorrelatematchkhông thay đổi không xẩy ra ràng buộc (hạn chế)unrestricted invariantĐK ràng buộcrestrictive conditionkhông bị ràng buộcunrestrictedkhông ràng buộcunconstrainedlực kế ràng buộctorsion string galvanometerlực ràng buộcconstraining forcemảng xúc tích không ràng buộcUncommitted Logic Array (ULA)sự giảm ràng buộcconstrained descentbindbuộc ràng một vừa lòng đồng thiết lập bán: bind a bargain (to ...)linkbài toán với ràng buộc ngẫu nhiênchance-constrained problembị ràng buộcbound (for)các đại lý bị ràng buộctied agentschỉ ràng buộc danh dựbinding of honour onlychữ ký kết ràng buộcbinding signaturetất cả sức ràng thắt ngang nhauequally bindinggồm tính chung cuộc cùng buộc ràng cho cả nhì bênfinal and binding on both partiessiêu thị bị ràng buộctied outletshop gồm ràng buộctied outletcửa ngõ tiệm bị ràng buộctied shopluật pháp gồm tính ràng buộcmandatory clauseĐK ràng buộcstringsđiều ràng buộccommitmentđiều ràng buộcencumbrancegiá chỉ chào có ràng buộcoffer with engagementgiá chỉ xin chào ko ràng buộcoffer without engagementtính năng ràng buộcbinding forcephù hợp đồng ""chỉ buộc ràng danh dự""contract "binding in honour only"thích hợp đồng ràng buộctying contractkhế ước có sự ràng buộcact and deedko cam đoan, ko ràng buộcwithout engagementkhoản vay mượn ràng buộctied loanlệnh ko ràng buộcnot held ordermiền buộc ràng ngân sáchbudget setbạn bị phù hợp đồng ràng buộcbondsmanquán ăn bị ràng buộctied housenhà tại bị ràng buộctied houseràng buộc bởi giao kèoindentureràng buộc về chi phí khía cạnh phải có (trước khi thanh toán giao dịch sản phẩm hóa)cash-inadvance constraint