Sau Very Dùng Gì

*
Đầu tiên, very Khi là 1 tĩnh từ bỏ, nó bao gồm nghĩa ‘thiết yếu là’ , chữ very này còn là một trong những trạng từ bỏ chỉ mức độ, độ mạnh (modifying degree adverb) thường xuyên chỉ đứng trước tĩnh từ bỏ và trạng từ. Người ta không cần sử dụng với hầu hết chữ nằm trong về so sánh hơn với chữ the most (so sánh nhất)tuy vậy lại đi với chữ best ( cũng là so sánh nhất ) với chữ first, next, last. Thí dụ:

Your oto is much/far/a bit/a lot/rather/very much/even more expensive sầu than mine.(NOT …very more expensive…)

She is by far/quiet/absolutely the most beautiful in my class. (NOT …very the most…)

We want khổng lồ pick the very best candidate for the job. (correct)

You are the very first person I have sầu spoken to lớn today. (correct)

Với đều tĩnh từ, trạng trường đoản cú phiên bản thân nó đang tất cả nghĩa siêu mạnh mẽ ( adjectives & adverbs that have sầu strong meanings) nlỗi huge, delicious, disgusting, horrible, terrible, incredible, fantastic, awful, boiling, better …, dân phiên bản xứ đọng ko dùng với very, họ sử dụng absolutely, much, very much, completely, totally, quite, utterly.

Bạn đang xem: Sau very dùng gì

..Thí dụ:

I felt absolutely terrible. (NOT… very terrible) Chắc bạn cũng hãy nhờ rằng terrible = very bad.

High Park in Thủ đô New York City is quite huge. (NOT… very huge) Please note that huge means very large.

I am absolutely starving. (NOT … very starving.). Starving= very hungry.

The shops in the Matheson Garden are absolutely fantastic. (NOT… very fantastic). Fantastic= very good, very attractive.

 

When I got trang chính, I was totally/completely exhausted. (NOT …very exhausted.) Exhausted = very tired.

When I got trang chính I was very tired. (correct)

Như các bạn đã biết, very (adv) đứng trước cùng phú nghĩa mang lại tĩnh từ với trạng tự chứ đọng không phải phú nghĩa mang đến động từ bỏ ( nếu như mình thích chữ very, sử dụng very much). Trong tiếng Anh có nhiều tĩnh tự cùng với dạng –ing hay-ed nlỗi phân tự (participles) mà tác dụng của không ít chữ có dạng này, sử dụng nhỏng là một trong những tĩnh tự hay như là một phân tự, lắm lúc không rõ rằng. Nhất là các chữ gồm dạng –ed. Thí dụ:

Your help is greatly appreciated.

His work is (very) much admired.

Ngoại trừ một số trong những thừa khđọng phân từ hay được xử sử dụng như thể tĩnh từ bỏ biểu đạt về tình trạng như bored/interested/pleased…dân bạn dạng xđọng ko thường dùng very với quá khứ phân trường đoản cú . (very much thì được)

His face wore a very surprised, or very annoyed, or very concerned expression. Surprised, annoyed cùng concerned là tĩnh từ (phú nghĩa đến danh tự expression)

Đối cùng với những chữ tất cả dạng –ing, thì dễ dàng nhận biết bao giờ là một tĩnh tự, bao giờ là một trong những phân từ rộng. Nó là 1 trong hiện tại phân từ (present participle) lúc có túc từ bỏ trực tiếp. Thí dụ:

An important part of her job is entertaining her business clients. (present participle)

Her lecture was very entertaining.

Xem thêm: Guide Fizz Mùa 11: Bảng Bổ Trợ Cho Fizz Tốc Chiến Mới Nhất, Fizz Mùa 11: Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Fizz

Họ cũng không cần sử dụng very trước hầu hết đội chữ bước đầu với giới trường đoản cú (preposition phrase).very much hoặc much thì được. Thí dụ:

The problems have sầu been much in evidence.

He was deeply/very much in love sầu with her.

He was very much in demand as an teacher of English.

Quý Khách cũng đề xuất lưu giữ cấu trúcso + adj/adv + that.

He looked so funny that I couldn’t help laughing. (NOT …looked very funny that…)

khi cần sử dụng chữ very much, các bạn chớ để nó thân rượu cồn tự cùng túc trường đoản cú. Nếu túc tự đi theo ngắn, very much có thể đứng trước cồn trường đoản cú hoặc very much hoàn toàn có thể được đặt ở cuối câu. Nếu túc tự theo dài, very much hay đứng trước đụng tự.

I enjoy my stay in Dalat very much./ I very much enjoy my stay in Dalat. (NOT …enjoy very much my stay…).

I very much hope that you & your family have a safe journey.

I should very much appreciate it if you would let me know your reasons.

Đương nhiên là các bạn không viết I very enjoy my stay in this post, although it is rather long rồi, thầy cô lại gạch đỏ nữa.