Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng

Biểu đồ phân cấp chức năng
*
Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống

Biểu đồ luồng dữ liêu mức form cảnh

quan sát từ mức độ tổng quát mắng trên biểu đồ phân cấp chức năng ta không thể nhận thấy rõ được những mối quan liêu hệ giữa những dữ liệu. Để mang đến nhìn thấy bỏ ra tiết liên hệ với dữ liệu cần để thực hiện những công việc của việc nhóm sử dụng biểu đồ luồng dữ liệu. Biểu đồ mức size cảnh cần thể hiện những tác nhân của hệ thống, các luồng dữ liệu tổng quan.

Bạn đang xem: Sơ đồ phân cấp chức năng

Khách mặt hàng gửi những yêu cầu mua sắm và chọn lựa tới hệ thống, hệ thống nhận những đơn hàng cùng gửi lại những thông tin mang lại khách hàng. Sau quá trình kiểm tra và xử lý thì sẽ trả lời khách hàng.

*
Biểu đồ luồng dữ liệu mức size cảnh


Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh thể hiện mối quan liêu hệ của những chức năng chính trong hệ thống với những tác nhân, dữ liệu.

*
Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh


Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng giao dịch

*
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng giao dịch


Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng Quản trị

*
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng Quản trị

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng search kiếm

Chức năng tìm kiếm kiếm của hệ thống được chia làm 2 tiêu chuẩn tìm kiếm không giống nhau: tìm kiếm theo giá bán của sản phẩm cùng tìm kiếm theo thương hiệu sản phẩm.

Xem thêm: Đề Xuất 1/2022 # Lời Chúc Em Be Mới Sinh Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất 2022!

Khi người dùng muốn tra cứu kiếm theo tiêu chí nào thì sẽ tra cứu kiếm theo tiêu chuẩn đó cùng hệ thống sẽ tìm kiếm trong bảng cơ sở dữ liệu cùng gửi trả lại tin tức yêu cầu từ phía người dùng.

*
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng tìm kiếm kiếm

Sơ đồ quan liêu hệ cơ sở dữ liệu

*
Sơ đồ quan tiền hệ cơ sở dữ liệu

Bảng tblDienThoai

*
Bảng tblDienThoai

Bảng tblDonDH

trong bảng này ta gồm thể thấy số lượng sản phẩm đã được đặt download và tổng tiền mà khách hàng phải thanh toán.

*
Bảng tblDonDH

Bảng tblDonHang

*
Bảng tblDonHang

Bảng tblLienHe

Tất cả mọi ý kiến thắc mắc cùng những đóng góp cho website của người sử dụng đều được lưu lại trong bảng tblLienHe này. Mọi ý kiến với đóng góp này sẽ được ban quản trị để ý và giải quyết hết.

*
Bảng tblLienHe

Bảng tblNguoiSuDung

Bảng tbltaikhoan là bảng giành riêng cho khách hàng và kể cả admin. Trong bảng này sẽ lưu lại tất cả các thông tin của những tài khoản.Khi admin muốn vào trang quản trị thì phải thông qua quy trình đăng nhập thì mới có thể vào được trang quản trị, còn khách hàng muốn mua các sản phẩm trước hết tài giỏi khoản hoặc sẽ phải đăng kí tài khoản của mình. Khi đó người sử dụng chỉ cần nhập user và Password thì sẽ có thể tải được sản phẩm. Nếu người sử dụng chưa có tài năng khoản nhưng mà đăng nhập thì hệ thống sẽ báo lỗi.

*
Bảng btlNguoiSuDung


Bảng tblNSX

trong bảng này sẽ thấy được tất cả các nhà sản xuất cùng 1 số tin tức về đơn vị sản xuất đó.

*
Bảng tblNSX

Bảng tblTinTuc

Bảng tin tức là bảng chứa các rất nhiều tin tức không giống nhau với hình ảnh và nội dung phong phú. Chế tạo đó có trường ảnh sẽ làm tăng tính xác thực. Như vậy sẽ làm cho những mẩu tin thêm nhiều mẫu mã và sinh động thêm.