Số đồng phân c3h8o

Câu 331677: Số đồng phân cấu tạo ancol ứng với bí quyết phân tử C3H8O cùng C4H10O lần lượt bằng:

A.

Bạn đang xem: Số đồng phân c3h8o

2, 5

B. 2, 3

C.

Xem thêm: Chơi Pokiwar Trung Quốc Lậu Tặng Xu Mới Nhất 2015, Pokiwar Lậu Trung Quốc Mới Nhất, Tặng Xu Miễn Phí

2, 4

D. 3, 4


Viết các công thức cấu trúc ancol ứng với những công thức phân tử trên (là ancol no, đối kháng chức, mạch hở).


Giải bỏ ra tiết:

- những đồng phân ancol ứng với bí quyết phân tử C3H8O là:

CH3-CH2-CH2OH

CH3-CH(OH)-CH3

- các đồng phân ancol ứng với cách làm phân tử C4H10O là:

 

*

Số đồng phân cấu tạo ancol ứng với bí quyết phân tử C3H8O và C4H10O lần lượt bằng 2, 4.

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát