Số đồng phân của c3h6o2

Tổng đúng theo về Đồng phân C3H6O2 - phương pháp phân tử và biện pháp gọi tên. Những Đồng phân C3H6O2 - bí quyết phân tử và bí quyết gọi tên vừa đủ nhất

1. Phương pháp tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: thu được khi thay đổi trật từ liên kết của những nguyên tử C với nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Bạn đang xem: Số đồng phân của c3h6o2

Ví dụ: với một cách làm C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân một số loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OHAncol
- O -Ete
- CHOAnđehit
- COXeton
- COOHAxit

Ví dụ: Cùng công thức C2H6O ta rất có thể viết 2 đồng phân cùng với 2 nhiều loại nhóm chức không giống nhau (ancol cùng ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc liên kết bội: vị trí của nhóm chức, nhóm thay hoặc links bội bên trên mạch C núm đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th tất cả một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ cùng với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm nuốm của nguyên tử C mang nối đôi khác biệt thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu các nhóm gắng ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng bên với nối đôi vẫn là dạng cis, khác phía là dạng trans.

2. Các bước viết đồng phân:

- Tính số liên kết π cùng vòng: π + v 

- phụ thuộc vào công thức phân tử, số link π+v để lựa chọn một số loại chất phù hợp. Thường đề sẽ cho viết đồng phân của vừa lòng chất cầm thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

Xem thêm: Bài Giảng Phản Ứng Oxi Hóa Khử Lớp 10, Phản Ứng Oxi Hóa Khử

+ Mạch vòng: vòng không nhánh, vòng vó nhánh,....

- thêm nhóm chức hoặc liên kết bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó dịch chuyển để biến hóa vị trí. Yêu cầu xét tính đối xứng để tránh trùng lặp.

- Điền H để đảm bảo an toàn hoá trị của các nguyên tố. Đối với bài bác trắc nghiệm thì ko cần.

3. Công thức kết cấu của C3H6O2 và điện thoại tư vấn tên | Đồng phân của C3H6O2 và call tên

Ứng với bí quyết phân tử C3H6O2 thì chất hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este

3.1. Axit cacboxylic C3H6O2

Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n 3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo, chũm thể:

*

3.2. Este C3H6O2

Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n 3H6O2 có 2 đồng phân cấu tạo, vậy thể

*

Vậy ứng với bí quyết phân tử C3H6O2 thì chất bao gồm 3 đồng phân, có thể là axit cacboxylic hoặc este.