SỐ ĐỒNG PHÂN CỦA C4H8O2

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là được tip.edu.vn soạn hướng dẫn những chúng ta viết đông phân của hợp hóa học hữu cơ bao gồm công thức phân trường đoản cú C4H8O2. Từ kia những bàn sinh hoạt viên biết cách áp dụng viết đồng phân este C4H8O2. Mời những bạn đọc thêm .

Bạn đang xem: Số đồng phân của c4h8o2


D. 3

Đáp án trả lời giải chi tiết

Vậy este là este no, đối kháng chức, mạch hở các công thức kết cấu là : HCOOCH2CH2CH3

HCOOCH ( CH3 ) – CH3 CH3COOCH2CH3 CH3CH2COOCH3 Vậy có tổng thể 4 đồng phân este ứng với phương pháp phân tử C4H8O2 .

2. Cách làm tính nhanh số đồng phân este 1-1 chức no

Số đồng phân este đối chọi chức no CnH2nO2 Số este CnH2nO2 = 2 n – 2 ( n 3. Bài xích tập vận dụng tương quanCâu 1. Số phương pháp tạo mạch hở hoàn toàn có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2. Số công thức kết cấu có thể có ứng với những công thức phân tử C2H4Cl2 là

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 . Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3. Có từng nào công thức kết cấu ứng với phương pháp phân tử C3H8O?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Xem đáp án

Đáp án C

Câu 4. Số công thức kết cấu có thể gồm ứng với những công thức phân tử C2H4Cl2 là

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 . Xem đáp án

Đáp án C

Câu 5.

Xem thêm: White Sauce Or Bechamel Sauce Recipe, Okay, What Is Béchamel Sauce, Anyway

 Số công thức kết cấu mạch hở rất có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là

A. 3B. 2 C. 1 D. 4 . Xem đáp án

Đáp án B

Câu 6. Số công thức tạo mạch hở rất có thể có ứng với bí quyết phân tử C4H8 là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 . Xem đáp án

Đáp án A

CH3 – CH2 – CH = CH2 CH3 – CH = CH – CH3 CH3-C ( CH3 ) = CH2

Câu 7. Chất nào dưới đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3 B. CH3 – CH – C ( CH3 ) 2 . C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3 D. ( CH3 ) 2 – CH – CH = CH2 Xem đáp án

Đáp án C

Câu 8. Số đồng phân cấu tạo bậc 1 của amin ứng với công thức phân tử C3H9N là:

A. 5 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . Xem đáp án

Đáp án C

Các đồng phân amin bậc 1 ứng với phương pháp phân tử C3H9N là : CH3CH2CH2NH2 ; ( CH3 ) 2CHNH2 => Vậy có 2 CTCT thỏa mãn nhu cầu nhu cầu

Câu 9. Số đồng phân este ứng với cách làm phân tử C3H6O2 là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Xem đáp án

Đáp án A

Các đồng phân este gồm CTPT C3H6O2 là HCOOCH2CH3 CH3COOCH3

……………………………………