Số đồng phân este ứng với công thức phân tử c4h8o2


Bạn đang xem: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử c4h8o2

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang lại 0,15 mol este solo chức X tính năng với hỗn hợp NaOH (dư), sau khoản thời gian phản ứng chấm dứt thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam cùng tổng cân nặng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân kết cấu của X vừa ý các tính chất trên là


Thủy phân hóa học X bằng dung dịch NaOH, nhận được hai hóa học Y và Z đều phải có phản ứng tráng bạc, Z công dụng được cùng với Na hình thành khí H2. Chất X là


Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với hỗn hợp NaOH thu được một muối bột Y cùng ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 2,07 gam Z buộc phải 3,024 lít O2 (đktc) chiếm được lượng CO2 những hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y cùng với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A solo chức cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối B với hợp hóa học hữu cơ C. Mang đến C phản bội ứng với na dư chiếm được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B với NaOH rắn chiếm được khí D bao gồm tỉ khối so với O2bằng 0,5. Khi oxi hóa C bằng CuO được chất hữu cơ E ko phản ứng với AgNO3/NH3. Xác minh CTCT của A?


Hai este X, Y có cùng cách làm phân tử C8H8O2 và đựng vòng benzen vào phân tử. Cho 6,8 gam lếu láo hợp bao gồm X với Y chức năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được hỗn hợp Z chứa 4,7 gam ba muối. Trọng lượng muối của axit cacboxylic bao gồm phân tử khối to hơn trong Z là


Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, solo chức thì số mol CO2 sinh ra ngay số mol O2 đang phản ứng. Tên gọi của este là


Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ 1 axit cacboxylic 1-1 chức với một ancol đối chọi chức) chiếm được 0,22 gam CO2 cùng 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn thích hợp X tất cả vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Tỷ lệ số mol của vinyl axetat vào X là


Este X có các điểm sáng sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X sinh sản thành CO2 với H2O gồm số mol bởi nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường thiên nhiên kiềm được hóa học Y (tham gia làm phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:


Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai hóa học hữu cơ đơn chức. Cho X phản bội ứng đầy đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản nghịch ứng, thu được tất cả hổn hợp Y gồm hai muối hạt của nhị axit cacboxylic với một rượu (ancol). Cho cục bộ lượng rượu thu được sinh sống trên công dụng với mãng cầu (dư), hình thành 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm


Cho m gam hỗn hợp bao gồm hai hóa học hữu cơ đơn chức, mạch hở công dụng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối bột của một axit cacboxylic cùng một ancol X. Cho tổng thể X công dụng hết với na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ kia là


Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam láo hợp có axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ cục bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư). Sau làm phản ứng thu được 18 gam kết tủa cùng dung dịch X. Cân nặng X so với trọng lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã biến hóa như rứa nào?


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân phải dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 cùng 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X chức năng hết cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thì thu được 27,9 gam hóa học rắn khan, trong đó có a mol muối hạt Y cùng b mol muối bột Z (MYXem thêm: Chia Sẻ Những Phần Mềm Tính Số Đề, Xin Phần Mềm Tính Tiền Lô Đề*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát