Số Phận Của Nguyên

Sau khi quân Mông Cổ chinh phục khắp thế giới từ Á quý phái Âu, rồi nhà Nguyên được lập ra. Quân Nguyên Mông sẵn sàng lực lượng tiến xuống Đại Việt. Trước sức khỏe quân Nguyên, những Hoàng thân quốc mê say nhà Trần đang đầu hàng, số trời của họ sau đây ra sao?

*
(Tranh minh họa của họa sĩ Sỹ Hòa, báo Bình Phước Online)

Trần Di Ái: Chú vua nai lưng Thánh Tông

Năm 1281, hoàng đế nhà Nguyên đòi vua è cổ Nhân Tông cần sang chầu, vua Trần rước cớ phủ nhận không sang, nhà vua Nguyên gửi thư nói: “Nếu vua nước Nam không sang chầu được thì bắt buộc đưa quà ngọc lịch sự thay, và đề xuất nộp hiền khô sĩ, thầy âm khí và dương khí bói toán, thợ khéo từng hạng 2 fan “.

Bạn đang xem: Số phận của nguyên

Thượng hoàng trần Thánh Tông liền chuyển chú của mình là nai lưng Di Ái thuộc Lê Tuân với Lê Mục sang trọng thay. Nhưng nhà vua Nguyên không bằng lòng, mong muốn lập ngay cỗ máy cai trị Đại Việt, bèn xuống chỉ lập tòa Tuyên phủ ti, đặt quan liêu thuộc để sang giám trị những châu huyện. Tuy vậy khi quan công ty Nguyên đến nơi, bên Trần không chấp nhận và đuổi về.Hoàng đế Nguyên tức tối bèn phong trằn Di Ái làm cho An nam quốc vương, phong cho Lê Mục làm Hàn lâm học tập sĩ, Lê Tuân có tác dụng Thượng thư rồi mang về nước thuộc lá thư mang đến vua Trần: “Ngươi cáo căn bệnh không vào chầu, nay cho người được nghỉ để thuốc thang điều dưỡng. Ta lập chú ngươi là Di Ái núm ngươi làm cho quốc vương An Nam cai quản dân chúng”Trần Di Ái cũng mừng thầm, hy vọng nhờ vào sức mạnh mẽ của quân Nguyên thì mình sẽ được làm vua, còn nếu không được thì đã viện vì sao bị ép. Hoàng đế Nguyên là Hốt vớ Liệt không nên Bột Nham Thiết Mộc Nhi cùng Sài Thung đưa 1.000 quân thuộc Trần Di Ái về nước.Khi è cổ Di Ái mang lại ải nam Quan, tin mau chóng báo về khiếp thành. Vua è cổ Nhân Tông sai tướng đón đánh đội quân này, quân Nguyên bị đánh tan, sử dụng Thung bị trúng tên mù một mắt. è cổ Di Ái bị bắt sống đưa về triều, được tha tội bị tiêu diệt nhưng nên làm quân nhân hầu ở bao phủ Thiên Trường, xuyên suốt đời không đủ can đảm ngẩng mặt lên chú ý ai.

Xem thêm: Software Bug Fixes Definition, Is The Word 'Bugfix' Or 'Bug Fix'

Trần Kiện: cháu nội vua nai lưng Thái Tông

Năm 1285, nhà Nguyên lấy quân xâm lược Đại Việt lần sản phẩm hai. Phía Bắc bay Hoan cùng A Lý Hải Nha thống lĩnh 50 vạn đại quân tiến sang.Lúc này cánh quân trăng tròn vạn của Toa Đô bị sa lầy ngơi nghỉ Chiêm Thành được lệnh tự phía nam tiến tấn công vùng Thanh Hóa – Nghệ An. Tháng Giêng năm 1285, Trấn thủ Thanh Hóa là trần Kiện (con trần Quốc Khang, con cháu nội vua è Thái Tông) rước toàn gia quyến đầu hàng. è Kiện cũng chỉ điểm cho quân Nguyên khiến quân Đại Việt các trận bị thiệt hại.Tháng 4 năm 1285, bay Hoan không đúng quân hộ tống è Kiện cùng những tôn thất bên Trần sẽ đầu sản phẩm về Bắc diện kiến nhà vua Nguyên là Hốt vớ Liệt.Thế nhưng mang đến ải chi Lăng, toán quân này bị quân Đại Việt phục kích vây đánh. è Kiện phá vòng vây chạy lên vùng trước lại bị toán dân quân đón đánh. Gia tướng của Hưng Đạo vương vãi là Nguyễn Địa Lô dùng tên bắn chết è Kiện trên sống lưng ngựa.

Trần Văn Lộng: con cháu của Thái sư è cổ Thủ Độ

Trần Văn Lộng là cháu của Thái sư trần Thủ Độ, được cử làm cho tướng trấn giữ vùng Tam Đái. Năm 1284 quân Nguyên tiến đánh, Văn Lộng đem cả gia quyến ra đầu mặt hàng rồi có quân tấn công lại quân Đại Việt.Thế nhưng kết quả Đại Việt đại thắng, trằn Văn Lộng đề xuất chạy trối chết sang Trung Quốc, sau này được làm quan rồi chết nơi đất khách quê người.