SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP CÁC SỐ LÀ ƯỚC CỦA 100

- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số tự nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập thích hợp conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ với phép chiaBài 7: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ sốBài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: máy tự triển khai các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết mang đến 2, cho 5Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. đúng theo số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước bình thường và bội chungBài 17: Ước chung khủng nhấtBài 18: Bội chung nhỏ nhấtÔn tập chương một số học

Mục lục

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 6 bài 13: Ước và bội giúp cho bạn giải những bài tập vào sách bài bác tập toán, học giỏi toán 6 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phải chăng và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 141 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1:
a. Viết tập hợp các bội nhỏ tuổi hơn 40 của 7

b. Viết dạng tổng quát những số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta có B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập hợp các bội của 7 nhỏ tuổi hơn 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát những số là bội của 7 là 7k cùng với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a. X ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b. X ⋮12 cùng 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Số phần tử của tập hợp các số là ước của 100

Vậy x ∈ B(15) và 40≤ x ≤70 yêu cầu x ∈45;60

b. Do x ⋮ 12 đề xuất x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta có x ∈12;24

c. Ta gồm Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

vì x ∈ Ư(30) với x >12 yêu cầu x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x đề nghị x là ước cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8

Bài 143 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tuấn có 42 mẫu tem. Tuấn ước ao chia hầu hết số tem đó vào các phong bì. Trong các cách chia sau, giải pháp nào thục hiện được? Hãy điền vào nơi trống trong trường hòa hợp được chia:


*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 nên cách đầu tiên thực hiện tại được. Số tem vào một phong suy bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 phải cách đồ vật hai thục hiện được. Số phong suy bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không phân tách hết đến 8 đề nghị cách thứ tía không thực hiện được


*

Bài 144 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm toàn bộ các số tất cả hai chữ số là bội của:

a. 32

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số tất cả hai chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Xem thêm: Công Suất Và Mô Men Xoắn Là Gì ? Ý Nghĩa Của Mô Momen XoắN Là Gì

Các số gồm hai chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm tất cả các số tất cả hai chữ số là cầu của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy những số bao gồm hai chữ số là cầu của 50 là 10;25;50

b. Ta có Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy những số tất cả hai chữ số là ước của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Bởi vì 6 ⋮(x -1) bắt buộc (x-1) ∈ Ư(6)

Ta gồm Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Vì 14 ⋮ (2x +3) phải (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta bao gồm Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 đề nghị (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: tất cả bao nhiêu bội của 4 từ 12 mang lại 200?

Lời giải:

Vì trong tứ số từ nhiên tiếp tục thì có một số là bội của 4 phải số bội của 4 từ 12 mang đến 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: vào các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).Bạn vẫn xem: Số bộ phận của tập hợp các số là mong của 100

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Lời giải:

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

b) n + 5 là ước của 12.

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba

Lời giải:

abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.


*

- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp các số tự nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập vừa lòng conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: sản phẩm công nghệ tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc thù chia hết của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết cho 2, mang lại 5Bài 12: tín hiệu chia hết đến 3, đến 9Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một vài ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước bình thường và bội chungBài 17: Ước chung khủng nhấtBài 18: Bội chung nhỏ dại nhấtÔn tập chương một số học