Bài 9: số thập phân hữu hạn

Giải bài xích 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 31. Phần dưới đang hướng dẫn vấn đáp và đáp án các thắc mắc trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Vận động khởi động

Viết các phân số sau bên dưới dạng số thập phân

Ta có tác dụng như sau: 

*

B. Vận động hình thành kiến thức

1. Đọc kĩ nội dung sau:

Số thập phân hữu hạn

Các số thập phân 0,5; 0,15 và 0,125 có cách gọi khác là số thập phân hữu hạn.

Bạn đang xem: Bài 9: số thập phân hữu hạn

Ví dụ: các số -2,5; 0,38; 7,125 là những số thập phân hữu hạn

2. A) Viết các số sau dưới dạng số thập phân: $frac512$; $frac411$.

Ta làm như sau:

*

b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số 0,4166.... Là một vài thập phân vô hạn tuần hoàn. Số 0,4166.... được viết gọn gàng là 0,41(6), kí hiệu (6) chỉ rằng chữ số 6 được tái diễn vô hạn lần, số 6 điện thoại tư vấn là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,41(6).

Tương tự:

0,3636... = 0,(36) là một số trong những thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì 36

-1,5454... = -1,(54) là số thập phân vô hạn tuần hoàn bao gồm chu kì 54.

Xem thêm: Người Gầy Nhưng Bụng Dưới To, : Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

c) Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và chỉ ra chu kì của nó: $frac73$; $frac-165$; $frac1225$; $frac-1920$; $frac78$.

Trả lời:

$frac73$ = 2,33333… = 2,(3) là một số trong những thập phân vô hạn tuần hoàn tất cả chu kì là 3;

$frac-165$ = -3,2 là một vài thập phân hữu hạn;

$frac1225$ = 0,48 là một trong những thập phân hữu hạn;

$frac-1920$ = 0,95 là một trong những thập phân hữu hạn; 

$frac78$ = 0,875 là một số trong những thập phân hữu hạn.

3. Đọc kĩ ngôn từ sau

Người ta chứng tỏ được rằng từng số thập phân vô hạn tuần hoàn gần như là một số hữu tỉ.Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một vài thập phân hữu hạn hoặ vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn đều biểu diễn một số trong những hữu tỉ.

Ví dụ: 0,(2) = 0,(1).2 = $frac19$.2 = $frac29$