Tập hợp a gồm các số tự nhiên thỏa mãn và có số phần tử là

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

 

Câu 1:Tập vừa lòng A gồm các số từ bỏ nhiên thỏa mãn nhu cầu và gồm số bộ phận là 

Câu 2:Tính quý giá biểu thức ta được công dụng là 

Câu 3:Tập thích hợp các phần tử là và bao gồm số thành phần là 

Câu 4:Giá trị thỏa mãn: là

Câu 5:Tìm số nhỏ dại nhất phân tách hết đến 9 và .Trả lời:

Câu 6:Giá trị của biểu thức là 

Câu 7:Số dư khi chia cho là 

Câu 8:Một số thoải mái và tự nhiên khi phân chia cho 3 thì dư 2; phân tách cho 5 thì dư 1. Vậy số tự nhiên đó khi phân tách cho 15 thì sẽ có số dư là 

Câu 9:Một số thoải mái và tự nhiên khi phân tách cho 3 thì dư 2; phân tách cho 4 thì dư 1. Vậy số tự nhiên đó khi phân tách cho 12 thì sẽ có số dư là 

Hãy điền vệt >;


Lớp 6 Toán
0
0
*

Hãy điền số thích hợp vào khu vực … (Chú ý: trường hợp đáp số là số thập phân thì đề xuất viết là số thập phân gọn độc nhất vô nhị và cần sử dụng dấu (,) trong bàn phím để lưu lại phẩy trong những thập phân)

Câu 1:Giá trị thỏa mãn: là

Câu 2:Giá trị của biểu thức là 

Câu 3: 

Câu 4: 

Câu 5:Cho là nhì số thỏa mãn nhu cầu chia được thương là 5, dư 2 và .Khi đó 

Câu 6:Tìm thỏa mãn: .Trả lời:

Câu 7:Tập hợp các ước chung của và bao gồm số bộ phận là 

Câu 8:Một số tự nhiên khi chia cho 3 thì dư 2; chia cho 5 thì dư 1. Vậy số thoải mái và tự nhiên đó khi phân chia cho 15 thì sẽ có được số dư là 

Câu 9:Số tự nhiên và thoải mái có dạng phân tách hết mang lại 5 và 9 mà lại không phân tách hết mang đến 2 là 

Hãy điền lốt >; mot so cau hoi vog 6


Lớp 6 Toán
0
0
*

Câu 1:Viết số 43 dưới dạng tổng của nhì số nguyên tố với . Khi ấy

Câu 2:Tập hợp những số gồm hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các thành phần theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";").

Bạn đang xem: Tập hợp a gồm các số tự nhiên thỏa mãn và có số phần tử là

Câu 3:Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên là bội của 13 và tất cả phần tử.

Câu 4:Cho là chữ số khác 0. Khi ấy

Câu 5:Số số nguyên tố bao gồm dạng là 

Câu 6:Trong các cặp số tự nhiên thỏa mãn , cặp số mang lại tích lớn nhất là (). (Nhập quý giá trước sau, chia cách bởi lốt ";")

Câu 7:Có bao nhiêu hợp số bao gồm dạng ?Trả lời: bao gồm số.

Câu 8:Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu phân tách số đó đến 24 thì số dư là .

Câu 9:Tìm số tự nhiên và thoải mái a nhỏ tuổi nhất không giống 5 biết khi phân chia a cho 12; mang lại 15 và đến 18 phần lớn dư 5. Vậy a = .

Hãy điền số tương thích vào chỗ .... Nhé !

Câu 10:Có số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54


Lớp 6 Toán
0
0

Câu 2:Có một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển số đông vừa đủ bó.Biết số sách trong khoảng 160 mang đến 200. Số sách đó là quyển.

Câu 3:Tính quý giá biểu thức ta được kết quả là 

Câu 4:Tập hợp các thành phần là và tất cả số bộ phận là 

Câu 5:Số học sinh khối lớp 6 của ngôi trường A thâm nhập đồng diễn thể dục lúc xếp sản phẩm hai, sản phẩm ba, mặt hàng bốn, hàng năm thì đông đảo thừa 1 người. Biết số học viên trong khoảng tầm 100 mang đến 155 người. Số học viên khối 6 của trường A chính là học sinh.

Câu 6:Tập hợp các ước thông thường của và có số bộ phận là 

Câu 7:Số dư khi chia cho là 

Câu 8:Giá trị của biểu thức là 

Câu 9:Một số tự nhiên khi phân chia cho 3 thì dư 2; chia cho 5 thì dư 1. Vậy số thoải mái và tự nhiên đó khi phân tách cho 15 thì sẽ sở hữu số dư là 

Câu 10:Cho nhị số tự nhiên thỏa mãn: và .Khi đó 


Lớp 6 Toán
0
0

Tập hợp các số từ bỏ nhiên thế nào cho là (Nhập các thành phần theo quý hiếm tăng dần, phân làn bởi lốt ";").

Câu 2:Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái là bội của 13 và có phần tử.

Câu 3:Cho phép tính: . Khi ấy

Câu 4:Tập hợp các số trường đoản cú nhiên làm sao cho là (Nhập các thành phần theo quý hiếm tăng dần, chia cách bởi vết ";").

Câu 5:Số số nguyên tố bao gồm dạng là 

Câu 6:Có từng nào hợp số tất cả dạng ?Trả lời: có số.

Câu 7:Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất không giống 5 biết khi chia a mang lại 12; mang đến 15 và mang lại 18 rất nhiều dư 5. Vậy a = .

Câu 8:Khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó mang lại 24 thì số dư là .

Hãy điền số phù hợp vào khu vực .... Nhé !

Câu 9:Tổng 5 số nguyên tố thứ nhất là .

Câu 10:Có số vừa là bội của 3 vừa là cầu của 54.


Lớp 6 Toán
0
0

Câu 1:Có một số sách trường hợp xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển hồ hết vừa đầy đủ bó.Biết số sách trong tầm 160 mang đến 200. Số sách chính là quyển.

Câu 2:Tập hòa hợp các phần tử là và gồm số thành phần là 

Câu 3:Giá trị của biểu thức là 

Câu 4: 

Câu 5:Số học sinh khối lớp 6 của trường A thâm nhập đồng diễn thể dục lúc xếp hàng hai, sản phẩm ba, hàng bốn, thường niên thì hầu hết thừa 1 người. Biết số học viên trong khoảng chừng 100 cho 155 người. Số học sinh khối 6 của trường A sẽ là học sinh.

Xem thêm: Đường Gia Tam Thiếu Là Ai ? Tóm Tắt Tiểu Sử Tác Giả Đấu La Đại Lục

Câu 6:Giá trị của biểu thức là 

Câu 7:Tìm thỏa mãn: .Trả lời:

Câu 8:Một số thoải mái và tự nhiên khi chia cho 3 thì dư 2; chia cho 4 thì dư 1. Vậy số tự nhiên đó khi chia cho 12 thì sẽ sở hữu số dư là 

Câu 9:Tìm số từ bỏ nhiên , hiểu được thuộc tập hòa hợp ước tầm thường của 680 với 884.Trả lời: 

Hãy điền vết >;


Lớp 6 Toán
2
0

Câu 1:Viết số 43 bên dưới dạng tổng nhị số nguyên tố với . Lúc đó

Câu 2:Tập hợp các số tất cả hai chữ số là bội của 41 là (Nhập các phần tử theo quý hiếm tăng dần, chia cách bởi lốt ";").

Câu 3:Tập hợp các số gồm hai chữ số là bội của 32 là (Nhập các thành phần theo cực hiếm tăng dần, phân làn bởi vệt ";").

Câu 4:Số nguyên tố nhỏ tuổi nhất tất cả dạng là

Câu 5:Trong những cặp số trường đoản cú nhiên thỏa mãn , cặp số mang lại tích lớn nhất là (). (Nhập quý giá trước sau, ngăn cách bởi vết ";")

Câu 6:Tìm số nguyên tố thế nào cho và cũng chính là số nguyên tố.Kết quả là

Câu 7:Cho phép tính và . Lúc ấy .

Câu 8:Dùng bố trong tứ số 4; 3; 1; 5 ghép lại thành số phân chia hết cho 9 và chia hết mang lại 5. Tập các số viết được là (Nhập các phần tử theo quý giá tăng dần, phân làn bởi vết ";").

Câu 9:Khi chia một trong những cho 48 thì được số dư là 41. Nếu phân tách số đó mang đến 24 thì số dư là .

Hãy điền số thích hợp vào vị trí .... Nhé !

Câu 10:Có số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54.


Lớp 6 Toán
0
0

Câu 1:Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên là bội của 13 và có phần tử.

Câu 2:Có số vừa là bội của 3 vừa là cầu của 54.

Câu 3:Tập hợp các số từ bỏ nhiên thế nào cho là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi vết ";").

Câu 4:Tập hợp những số tự nhiên bé dại hơn 120 phân chia hết cho 2 với 5 bao gồm số phần tử là

Câu 5:Cho a là một số chẵn phân tách hết mang đến 5, b là một số chia hết mang lại 2.Vậy a + b khi phân chia cho 2 thì có số dư là

Câu 6:Tổng của tất cả các số nguyên tố có một chữ số là

Câu 7:Có từng nào hợp số có dạng ?Trả lời: bao gồm số.

Câu 8:Tìm số nguyên tố nhỏ tuổi nhất thế nào cho và cũng là số nguyên tố.Trả lời: Số nguyên tố

Câu 9:Cho là những số nguyên tố thỏa mãn . Tổng .

Câu 10:Tổng nhì số yếu tắc là một trong những nguyên tố. Vậy hiệu của nhì số nguyên tố đó là .


Lớp 6 Toán
0
0

Câu 1:Giá trị của với là 

Câu 2:Khi viết toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái từ 1 đến 100 thì chữ hàng đầu được viết lần.

Câu 3:Số tự nhiên và thoải mái n lớn số 1 có 3 chữ số khi phân chia cho 8 thì dư 7 còn phân chia 31 thì dư 28. Vậy cực hiếm của n là 

Câu 4:Hai số tự nhiên và thoải mái và có ước chung lớn số 1 bằng .Số mong chung tự nhiên và thoải mái của và là 

Câu 5:Cho tập hợp . Các thành phần của có giá trị giỏi đối nhỏ tuổi hơn 5 là .(Nhập các bộ phận theo quý giá tăng dần, cách nhau vì chưng dấu ";")

Câu 6:Số tự nhiên có cha chữ số phân chia hết cho . Tập hợp những giá trị rất có thể có của là .(Nhập những giá trị theo thiết bị tự tăng dần, bí quyết nhau vị dấu ";")

Câu 7:Với là số tự nhiên và thoải mái lẻ thì

Câu 8:Cho là một số trong những tự nhiên lẻ. Ta có: . Vậy

Câu 9:Cho . Tia ở trong . Tia nằm giữa hai tia với sao cho . Tia phía trong sao cho .Vậy

Câu 10:Tập hợp các số nguyên để biểu thức đạt giá trị nhỏ tuổi nhất là (Nhập những giá trị theo đồ vật tự tăng dần, bí quyết nhau do dấu ";")

Ai sớm nhất mk tk 5 cái


Lớp 6 Toán
0
0

Câu 1:Có một số sách ví như xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 18 quyển phần đông vừa đầy đủ bó.Biết số sách trong khoảng 160 mang lại 200. Số sách chính là quyển.

Câu 2: 

Câu 3:Tính cực hiếm biểu thức ta được tác dụng là 

Câu 4:Tập đúng theo A gồm những số trường đoản cú nhiên vừa lòng và có số bộ phận là 

Câu 5:Số học viên khối lớp 6 của trường B gia nhập đồng diễn thể dục lúc xếp hàng hai, hàng ba, mặt hàng bốn, mặt hàng năm, sản phẩm sáu thì mọi thiếu 1 người. Biết số học viên trong khoảng chừng 200 mang lại 290 người. Số học viên khối 6 của trường B đó là học sinh.

Câu 6:Giá trị của biểu thức là 

Câu 7:Số học viên khối lớp 6 của trường A thâm nhập đồng diễn thể dục lúc xếp hàng hai, hàng ba, mặt hàng bốn, hàng năm thì mọi thừa 1 người. Biết số học sinh trong khoảng tầm 100 đến 155 người. Số học viên khối 6 của ngôi trường A đó là học sinh.

Câu 8:Tập hợp những ước phổ biến của và tất cả số phần tử là 

Câu 9:Số thoải mái và tự nhiên có dạng phân tách hết mang đến 5 với 9 nhưng không chia hết cho 2 là 

Câu 10:Một số tự nhiên khi phân chia cho 3 thì dư 2; chia cho 5 thì dư 1. Vậy số thoải mái và tự nhiên đó khi phân chia cho 15 thì sẽ sở hữu được số dư là