Thủy ngân tiếng anh

Well, there won"t be any fish except for minnows, và the water will be pretty dirty, and all those kinds of things & full of mercury, etc., etc.

Bạn đang xem: Thủy ngân tiếng anh


( Nếu chúng ta vẫn còn đấy sức nóng kế thuỷ ngân thì không nên quăng quăng quật bừa bến bãi vì chưng thuỷ ngân rất có thể nhỉ ra ngoài .
( If you still have sầu a mercury thermometer , vày not simply throw it in the trash where the mercury can leak out .
Nguyên ổn nhân của việc độc hại sống vịnh Minamata được tìm thấy là vì Tập đoàn Chisso đã đổ thuỷ ngân methyla xuống Minamata.
The cause of this contamination in Minamata cất cánh was then traced baông xã to lớn Chisso Corporation’s dumping of methylmercury into Minamata Bay.
Cá ngừ Albacore đựng hàm lượng Omega-3 cao hơn nữa cá ngừ trắng đóng hộp , tuy thế cũng có thể có hàm lượng nhiễm thuỷ ngân cao hơn .
Albacore tumãng cầu has more omega-3 than canned light tumãng cầu , but it also has a higher concentration of mercury contamination .
Trong năm nhưng Niigata Minamata đã có được phân phát chỉ ra, gồm 26 fan đã trở nên khẳng định là lây truyền căn bệnh, và 5 fan chết vị lây nhiễm độc thuỷ ngân.
In the year that Niigata Minamata was discovered, 26 people were designated disease patients, và five sầu died as a result of the methylmercury poisoning.
Vào trong thời gian 1159 sau Công ngulặng, bên toán học tên là Bhaskara đã tạo một xây dựng bánh xe cộ đựng những khoang đựng thuỷ ngân lỏng.
Around 1159 A.D., a mathematician called Bhaskara the Learned sketched a thiết kế for a wheel containing curved reservoirs of mercury.
Hàng trăm con người đã bị phát hiện nay là tất cả nấc thuỷ ngân cao hơn 50 ppm vào tóc của mình, mức độ có thể dẫn đến tổn định tmùi hương thần tởm.
Hundreds of people were discovered to have sầu levels greater than 50 ppm of mercury in their hair, the cấp độ at which people are likely khổng lồ experience nerve damage.

Xem thêm: Avast Password Antivirus Activation Code Full, Activating Avast Passwords


Tsay mê khảo chủ kiến của bác sĩ hoặc ssinh hoạt y tế địa phương mình về câu hỏi huỷ quăng quật nhiệt kế thuỷ ngân ở chỗ nào và bằng cách như thế nào nhé . )
Talk lớn your doctor or your local health department about how và where to dispose of a mercury thermometer . )
Kết trái cho thấy thêm thuỷ ngân hữu cơ đang lan rộng ra ra khắp biển nội địa cùng fan dân vẫn thường xuyên bị đầu độc vì chưng cá lây truyền độc.
The results confirmed that organic mercury had spread all around the inl& sea và that people were still being poisoned by contaminated fish.
Thuỷ ngân (II) iođua là một trong chất cung cấp dẫn, được thực hiện trong một số trong những vật dụng phạt hiện tia X với tia gamma chuyển động nghỉ ngơi ánh nắng mặt trời phòng.
Mercury(II) iodide is a semiconductor material, used in some x-ray & gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures.
Trong năm 1977, cơ quan chính phủ nước Nhật sẽ đứng ra có tác dụng sạch vịnh Minamata bằng việc hút ít hết 1.5 triệu mét kân hận Thuỷ ngân methyla đã bị quánh bùn ngơi nghỉ đáy vịnh.
In 1977, the Japanese government took on the task of cleaning Minamata Bay by vacuuming out 1.5 million cubic metres of methylmercury-contaminated sludge from the bottom of the cất cánh and using them to lớn reclaim over 50 hectares of the bay along with non-contaminated soil on top.
Công tắc tdiệt ngân dịch rời thực hiện một piston nhúng vào trong 1 bồn thuỷ ngân, nâng nút vào bể chứa nhằm tiếp xúc cùng với ít nhất một điện rất.
The mercury displacement switch uses a "plunger" that dips into a pool of mercury, raising the cấp độ in the container to liên hệ at least one electrode.
Well, đã không còn bất kì bé cá như thế nào Ngoại trừ cá tuế Và dòng nước sẽ rất dơ, tất cả mọi thiết bị đó Và cả tràn đầy toàn thuỷ ngân, ...
Well, there won"t be any fish except for minnows, and the water will be pretty dirty, và all those kinds of things và full of mercury, etc., etc.
Sau sự thiếu hụt thuỷ ngân trong Thế chiến II, các mỏ ở khoanh vùng Stibnite sẽ trsinh hoạt vị trí sản xuất vonfram lớn nhất cùng là nguồn thủy ngân mập thứ hai.

Xem thêm: Google Hangouts Là Gì? Điểm Nổi Bật Của Ứng Dụng Hangouts Là Gì


Following a shortage of mercury during World War II, mines in the Stibnite area became the country"s largest producer of tungsten và second largest source of mercury.