A Closer Look 2 Unit 1 Trang 9 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Task 1. Underline the dependent clause in each sentence below. Say whether it is a dependent clause of concession (DC), of purpose (DP), of reason (DR), or of time (DT).

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 1 trang 9 sgk tiếng anh 9 mới

(Gạch chân mệnh đề dựa vào trong những câu sau đây. Xem xét xem mệnh đề nào là mệnh đề nhựơng bộ(DC), mệnh đề chỉ mục tiêu (DP), mệnh đề chỉ ngulặng nhân(DR), mệnh đề thời gian(DT). )

*

Đáp án: 

1. When people talk about traditional paintings → DT

Tạm dịch:Khi nói đến ttrẻ ranh truyền thống, chúng ta thường suy nghĩ về làng mạc Đông Hồ.

2. so that she could buy some bai tho conical hats → DP

Tạm dịch: Chị tôi mang lại xóm Tây Hồ ở Huế để chị ấy có thể sở hữu được loại nón bài bác thơ.

3. Although this museum is small → DC

Tạm dịch:Mặc cho dù bào tàng nhỏ tuy nhiên nó có rất nhiều thiết bị chế tạo ra tbất lương đáo.

4. because we have space to skateboard → DR

Tạm dịch: Quảng trường này là khu vực mếm mộ của Shop chúng tôi để chơi bởi vì Shop chúng tôi có không khí để nghịch trượt ván.

5. before they make the drumheads → DT

Tạm dịch: Người dân phải ptương đối thô da trâu trước khi bọn họ làm khía cạnh trống. 

Bài 2

Task 2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the subordinator provided & make any necessary changes.

(Nối thành các câu phức. Sử dụng liên từ nhờ vào được cung cấp và rất có thể thay đổi ví như quan trọng .)

*

Hướng dẫn giải:

1. The villagers are trying to learn English in order that they can communicate with foreign customers. 

Tạm dịch: Người dân vào xã sẽ cố gắng học giờ Anh để bọn họ có thể tiếp xúc cùng với người sử dụng nước ngoài.

2. After we had eaten lunch, we went lớn Non Nuoc marble village to buy some souvenirs.

Tạm dịch:Sau Khi ăn trưa, Shop chúng tôi mang lại xóm đá cđộ ẩm thạch Non Nước để sở hữ một số trong những đồ lưu niệm.

3. Even though this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.

Tạm dịch:Mặc cho dù bức tranh thêu tay này thông minh cơ mà Cửa Hàng chúng tôi vẫn cài nó.

4. This department store is an attraction in my đô thị because the products are of good quality.

Tạm dịch:Trung tâm bách hóa này là 1 trong những điểm đắm đuối vào thị thành tôi bởi vì các sản phẩm có quality tốt.

5. This is called a Chuong conical hat since it was made in Chuong village.

Tạm dịch:Đây được điện thoại tư vấn là nón Chương do được gia công sống xã Chương thơm.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Other Và Another Khác Nhau Như Thế Nào, Phân Biệt Other Và Another

Bài 3

Phrasal verbs (Cụm đụng từ)

Task 3. Read this part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to the underlined part và answer the questions.

(Đọc đoạn hội thoại trường đoản cú phần Getting Started. tập trung cố gắng vào phần được gạch chân và vấn đáp câu hỏi.)

*

Đáp án: 

1. mix up: start something (a business, an organisation, etc.)

Tạm dịch:thiết lập: bước đầu một cái gì đó, (marketing , tổ chức...)

take over: take control of something (a business, an organisation, etc.)

Tạm dịch: kiểm soát 

2. No, the individual words in the verb phrase bởi vì not help with comprehension. This is why they are sometimes considered difficult.

Tạm dịch:Không, các tự riêng biệt vào nhiều hễ từ bỏ không giúp phát âm chân thành và ý nghĩa của chính nó. Đó là lý do tại sao chúng đôi lúc được xem như là trở ngại.

Bài 4

Task 4. Match the phrasal verbs in A with their meaning in B. 

(Nối phần lớn các động từ nghỉ ngơi cột A với nghĩa của nó sống cột B )

*

Hướng dẫn giải:

1.c

Tạm dịch: giữ truyền - đưa trường đoản cú thay hệ này sang trọng kế tiếp

2. g

Tạm dịch:tất cả tiền thiết lập đông đảo sản phẩm cần - gồm đầy đủ chi phí để sống

3. f

Tạm dịch:giải quyết - hành vi để giải quyết vấn đề

4. a

Tạm dịch:đóng lại - ngừng bài toán khiếp doanh

5. h

Tạm dịch:đối lập với - đồng ý, giải quyết

6. b

Tạm dịch:nạp năng lượng ý/ sống ấm no cùng với ai - có mối quan hệ thân mật cùng với ai đó

7. e

Tạm dịch:quay trở lại - trở về

8. d 

Tạm dịch:sự từ chối - từ chối lắp thêm gì đó

Bài 5

Task 5.  Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 4. You don"t need khổng lồ use all the verbs.

(Hoàn thành những câu sau cùng với dạng đúng của các động từ bỏ sinh sống bài 4. Không đề nghị sử dụng toàn bộ các đụng từ. )

*

 

Hướng dẫn giải:

1. face up to 

Tạm dịch:Chúng ta bắt buộc đương đầu với thực tế rằng thủ công nghệ thuật đẹp của họ vẫn tuyên chiến đối đầu với những làng nghề không giống.

2. turned down 

Tạm dịch:Tôi đã mời cô ấy tđê mê gia chuyến hành trình của công ty chúng tôi cho tới Tràng An, tuy vậy cô ấy sẽ lắc đầu lời mời của tôi.

3. passed down 

Tạm dịch:Nghề đan thêu thường xuyên được truyền tự vắt hệ này sang trọng gắng hệ khác.

4. live sầu on 

Tạm dịch:Quý khách hàng bao gồm nghĩ bạn cũng có thể bán khnạp năng lượng lụa làm quà tặng lưu giữ niệm đầy đủ chi phí sống không?

5. cđại bại down

Tạm dịch:Họ yêu cầu đóng cửa viện kho lưu trữ bảo tàng vì chưng không hề là khu vực được chú ý nữa.

 

6. did... come back 

Tạm dịch:quý khách hàng trsinh sống về lúc mấy giờ từ bỏ chuyến hành trình tối qua?

Bài 6

Task 6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning lớn the first sentence, using the word given. 

(Hoàn thành câu làm sao cho nghĩa của câu thứ hai giống như cùng với câu thứ nhất. Sử dụng những tự được cho )

*

Đáp án: 


1. Where did you find out about Disneylvà Resort?

Tạm dịch:quý khách hàng đã nhận được lên tiếng về Khu nghỉ non Disneylvà nghỉ ngơi đâu?

quý khách tra cứu ở đâu về Khu nghỉ ngơi non Disneyland?

2. When did you get up this morning?

Tạm dịch: Sáng nay các bạn tránh nệm lúc mấy giờ?

Sáng ni bạn ngủ dậy khi nào?

3. I"ll look through this leaflet to see what activities are organised at this attraction.

Tạm dịch:Tôi sẽ đọc tờ biết tin này giúp thấy chuyển động gì được tổ chức tại vị trí đam mê này.

Tôi vẫn xem qua tờ báo cáo này để xem chuyển động nào được tổ chức triển khai trên điểm đam mê này.

4. They"re going lớn bring out a guidebook to lớn different beauty spots in Viet Nam.

Tạm dịch:Họ đã xuất bản một cuốn trả lời về những vị trí đẹp khác nhau làm việc toàn quốc.