TÍNH NHANH PHÂN SỐ LỚP 5

Dạng 1: Tổng nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu mã của phân số sau gấp chủng loại số của phân số tức tốc trước 2 lần.

VD: + + + +

Cách 1: bước 1: đặt A = + + + +

 Bước 2: Ta thấy

 = 1 -

 = -

 = -

 Bước 3: Vậy A = + + + +

 A = 1 - + +

 A = 1 -

 A =

 Đáp số:

Cách 2:

Bước 1 đặt A = + + + +

Bước 2: Ta thấy.

 = 1 -

 =

 + =

 .

 


Bạn đang xem: Tính nhanh phân số lớp 5

*
12 trang
*
hang30
*
*
1207
*
0Download

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 19 92 Bao Nhiêu Tuổi, 92 Tuổi Là Tuổi Con Gì

Bạn đang xem tài liệu "Toán 5 - các dạng việc tính cấp tốc phân số", để cài tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

CÁC DẠNG BÀI TOÁN TÍNH nhanh PHÂN SỐ:Dạng 1: Tổng nhiều phân số tất cả tử số bằng nhau và mẫu của phân số sau gấp mẫu số của phân số lập tức trước 2 lần.VD: + + + + giải pháp 1: cách 1: để A = + + + + cách 2: Ta thấy = 1 - = - = - bước 3: Vậy A = + + + + A = 1 - + + A = 1 - A = Đáp số: phương pháp 2: bước 1 để A = + + + + cách 2: Ta thấy. = 1 - = + = ..Bước 3: Vậy A = + + + + = 1 - = Dạng 2: Tính tổng của nhiều phân số bao gồm tử số đều bằng nhau và mẫu mã số của phân số tức thì sau gấp mẫu số của phân số tức thời trước n lần ( n>1).Ví dụ: A = + + + + phương pháp giải: cách 1: Tính A x n ( n = 2).Ta có: A x 2 = 2 x = = 1 + + + + cách 2: Tính A x n – A = A x ( n - 1)A x 2 – A = - A x ( 2 - 1) – A = 1 + + + + - - - - - A = 1 - A = Ví dụ: B = cách 1: Tính B x n ( n = 3)B x 3 = 3 x = bước 2: Tính B x n – BB x 3 – B = - B x (3 - 1) = B x 2 = B x 2 = B x 2 = B = BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 1: Tính nhanh a - b - + + + + + c - d - 1+ d - c - 3+ f - 8 - Dạng 3: Tính tổng của nhiều phân số bao gồm tử số là n ( n > 0); mẫu số là tích của nhì thừa số gồm hiệu bởi n với thừa số thứ hai của chủng loại phân số tức khắc trước là quá số trước tiên của mẫu số tức khắc sau:Ví dụ 1: A = A = = = = ví dụ 2: B = B = B = = =BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 1: Tính nhanha - b - c - d - e - + + g - bài xích 2: đến tổng S= a, search số hạng cuối cùng của S ?b, Tổng S gồm bao nhiêu số hạng ?Bài 3: Tính nhanha, b, Tính tổng của 10 phân số vào phép cùng sau:Bài 4: Tính nhanh:Bài 5: so sánh S cùng với 2, biết rằng.S= bài xích 6: minh chứng rằng:Bài 7: Điền lốt hoặc = vào ô trống 1Dạng 4: Tính tổng của đa số phân số tất cả tử số là n, gồm mẫu số là tích của 3 vượt số trước tiên n đơn vị chức năng và nhì thừa số cuối của chủng loại phân số ngay tắp lự trước là 2 quá số đầu của chủng loại phân số ngay tắp lự sau:Ví dụ: TínhA = = = = = = BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 1: Tính nhanha, b, c, d, Dạng 5: Tính tích của tương đối nhiều phân số trong số đó tử số của phân số nàu gồm quan hệ với tỉ số với chủng loại số của phân số kia.Ví dụ: = x x= x= = BÀI TẬP VẬN DỤNGBài 1: Tính nhanha, b, bài 2: Tính nhanha, b, bài 3: Tính nhanha, b, c, bài xích 4: ChoM = N = Hãy tính M x N ?Bài 5: Tính tích của 10 láo số đầu tiên trong dãy các hỗn số sau:Dạng 6: Vận dụng tính chất của 4 phép tính nhằm tách, ghép ngơi nghỉ tử số hoặc ở mẫu số nhằm mục tiêu tạo ra thừa số giống nhau sống cả chủng loại số và tử số rồi triển khai rút gọn biểu thức.Ví dụ 1: = = = 1 ( vì chưng tử số bằng mẫu số )Ví dụ 2: = = = = 1 ( vì tử số bởi mẫu số )Ví dụ 3: = == = 1xBÀI TẬP VẬN DỤNGBài 1: Tính nhanha, d, b, đ, c, bài 2: Tính nhanha, e, b, g, c, h, d, đ, bài bác 3: Tính nhanha, b, c, bài xích 4: Tính nhanha, b, c, d, bài xích 5: Tính nhanha, b, c, d, đ, e, bài xích 6: Tính nhanha, b, bài bác 7: Tính nhanhBài 8: Tính nhanh10101 x * một số trong những bài toán tính cấp tốc phân số không thuộc 6 dạng trên.Bài 1: a - b - bài bác 2: Tính nhanhBài 3: Tính nhanha, b, c, ( 30 : 7d, c, (1999 x1998 + 1998 x 1997 ) x ( 1 +