To Some Extent Là Gì

Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9839

Gửi Email bài xích này

 Công nghiệp lên tiếng vẫn cùng vẫn là một lựa chọn nghề nghiệp và công việc lôi cuốn đối với nhiều bạn ttốt. Tìm gọi triển vọng về nghề này tại Úc và học một số trong những cách biểu đạt vào giờ đồng hồ Anh trải qua đoạn hội thoại dưới.quý khách hàng đang xem: To some extent nghĩa là gì

Dave sầu Bowley là Chuyên Viên tư vấn technology báo cáo trên Melbourne. Chuyên ngành của anh là xây cất cùng thiết kế hệ thống technology thông tin. Anh có bởi kỹ sư về Công nghệ Thông tin và dịch vụ thương mại từ bỏ Đại học tập Monash với làm việc trong nghề này rộng chục năm vừa qua.

Bạn đang xem: To some extent là gì

Anh cho biết thêm ngành technology thông báo trên nước Australia phát triển trầm lắng chút xíu vào thời gian qua mặc dù vẫn còn đó tương đối nhiều cơ hội bài toán làm trên đây. Anh khuim chúng ta ttốt ước ao thao tác trong nghề này là buộc phải thông thuộc kỹ thuật, mặc dù tài năng giao tiếp không kém phần đặc biệt quan trọng.


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take to lớn become an IT consultant in Australia?

Dave sầu Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming and IT system kiến thiết. He has a Bachelor"s degree in IT & Business from Monash University và has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want khổng lồ break inlớn the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get lớn bởi vì quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, khổng lồ IT tư vấn lớn writing documentation, it really depends on who the client is & what I’m required to vày.

LILY YAN: So why did you choose to lớn get inkhổng lồ this industry at (in) the first place? Why did you choose to study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, and fairly easy to vì as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what do you think of the IT industry now, as it is, compared khổng lồ, like, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used lớn be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place lớn be.

LILY YAN: Is that a difficult industry lớn get in(to) now, like is it getting really competitive sầu, lượt thích you need to lớn have sầu really high qualifications và good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have sầu khổng lồ be lucky lớn a certain extent. But certainly the more you can bởi vì to maximise your chances of getting a good job… lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone lượt thích you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer to lớn choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented khổng lồ a client và can’t really communicate the technical side of what they are doing to lớn, you know, the business side. So they’re certainly very good skills khổng lồ have

depend on

‘So those roles could be anything from computer programming lớn designing IT systems, khổng lồ IT support, lớn writing documentation - it really depends on who the client is và what I’m required to lớn vày.’

Cụm trường đoản cú "depkết thúc on" tốt "depend upon" gồm nghĩa nhờ vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depkết thúc on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động tự ‘burgeon’ bao gồm nghĩa cải cách và phát triển với tốc độ nkhô giòn. Trong ví dụ bên trên ‘burgeoning’ được sử dụng là tính từ cùng gồm nghĩa tương tự như.

Xem thêm: Nên Dùng Office 2013 Hay 2016, Phiên Bản Office Nào Hoạt Động Với Windows 10

bring up

‘Fairly easy khổng lồ vày as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ cồn tự ‘bring up’ Tức là nuôi dưỡng, dạy dỗ vào một hoàn cảnh/môi trường thiên nhiên nào đó, nhắc, đưa ra, tuyệt ói nôn. Động trường đoản cú sinh hoạt thời vượt khứ và quá khđọng xong của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate aý muốn participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh tự ‘upbringing’ có nghĩa là sự nuôi chăm sóc, dạy dỗ.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be.’

Cụm trường đoản cú "quieten down" Tức là làm cho điều gì giỏi vật gì trsống đề xuất yên ắng. Động tự ‘quieten’ gồm nghĩa tương tự với ‘quiet’nhằm chỉ hành động làm cho êm, làm cho nhẹ, nín , che chở.

‘Quieten’ là ngoại cồn tự, đi cùng với bửa ngữ tức là làm cho loại gì/ đồ gì lặng ngắt.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

lúc là nội đụng từ bỏ, không có té ngữ đi thuộc, ‘quieten’Có nghĩa là có tác dụng cái gì, ai kia bình thản rộng, yên ắng rộng.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Crúc ý trong giờ đồng hồ Anh Mỹ, "quiet down" được sử dụng thông dụng rộng "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used lớn be.’

Tính trường đoản cú ‘lucrative’ Có nghĩa là hữu ích nhuận lôi kéo, phệ bnghỉ ngơi.

‘It’s a lucrative sầu business.’

to lớn a certain extent

‘But you have to lớn be lucky khổng lồ a certain extent.’

‘To a certain extent’ có nghĩa là ở một mức độ nào kia. Một số bí quyết diễn tả giống như là "to lớn some extent", "khổng lồ some degree" hay "to a degree".

‘It’s true khổng lồ a certain extent, but we need to lớn look at the big picture as well.’

"I accept what you say khổng lồ a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can vị lớn maximise your chances of getting a good job, lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have sầu of getting a good job.‘

Nội động từ ‘maximise’ Có nghĩa là cải cách và phát triển ở tầm mức về tối đa.

‘Going lớn a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability khổng lồ remember your English vocab."