Toán Lớp 4 Ôn Tập Về Phân Số

(dfrac1218) ; (dfrac440) ; (dfrac1824) ; (dfrac2035) ; (dfrac6012)

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số rất có thể làm như sau:

- Xét coi tử số và mẫu mã số cùng chia hết đến số thoải mái và tự nhiên nào lớn hơn .

Bạn đang xem: Toán lớp 4 ôn tập về phân số

- phân chia tử số và chủng loại số đến số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận ra phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

(dfrac1218 = dfrac12 : 618 : 6 = dfrac23); (dfrac440=dfrac4 : 4 40 :4 =dfrac1 10 ) ;

(dfrac1824 = dfrac18 : 624 : 6 = dfrac34); (dfrac2035=dfrac20 : 535 : 5=dfrac47) ;

(dfrac6012=dfrac60 : 1212 : 12=dfrac51= 5).


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Quy đồng chủng loại số những phân số:

a) (dfrac25) và (dfrac37); b) (dfrac415) và (dfrac645) ; c) (dfrac12); (dfrac15) và (dfrac13).

Phương pháp giải:

Khi quy đồng chủng loại số nhị phân số rất có thể làm như sau:

Lấy tử số và mẫu mã số của phân số thứ nhất nhân với mẫu mã số của phân số thiết bị hai.

Lấy tử số và mẫu số của phân số sản phẩm công nghệ hai nhân với chủng loại số của phân số thiết bị nhất.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) lựa chọn mẫu số phổ biến là (35 ).

Ta có: (dfrac25 = dfrac2× 75 × 7 = dfrac1435); (dfrac37= dfrac3 × 57 × 5 = dfrac1535)

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số (dfrac25) và (dfrac37) ta được hai phân số (dfrac1435) cùng (dfrac1535).

Xem thêm: Top 19 Vị Trí Chòm Sao Bảo Bình Trên Bầu Trời Và Các Điểm Quan Tâm

b) lựa chọn mẫu số phổ biến là (45).

Ta có: (dfrac415 = dfrac4 × 315 × 3= dfrac1245); không thay đổi phân số (dfrac645).

Vậy quy đồng chủng loại số nhị phân số (dfrac415) và (dfrac645) ta được nhị phân số (dfrac1245) và (dfrac645).

Hoặc : (dfrac645 = dfrac6:345 : 3= dfrac215) ; không thay đổi phân số (dfrac415).

Vậy quy đồng mẫu số nhị phân số (dfrac415) và (dfrac645) ta được nhì phân số (dfrac415) và (dfrac215).

c) lựa chọn mẫu số tầm thường là ( 30).

(dfrac12 = dfrac1 × 152 ×15 = dfrac1530); (dfrac15 = dfrac1 × 65 ×6=dfrac630); (dfrac13 = dfrac1 ×103 × 10 = dfrac1030).

Vậy quy đồng chủng loại số bố phân số (dfrac12); (dfrac15) và (dfrac13) ta được cha phân số (dfrac1530; ) (dfrac630; ) và (dfrac1030).