TOÁN LỚP 4 PHÂN SỐ

- trong những phân số, tử số chỉ số phần cân nhau đã được tô color và chủng loại số chỉ tổng cộng phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 phân số

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Hình 1: ( displaystyle 2 over 5) gọi là: hai phần năm;

Hình 2 : ( displaystyle 5 over 8) đọc là : năm phần tám;

Hình 3: ( displaystyle 3 over 4) gọi là : tía phần tư;

Hình 4: ( displaystyle 7 over 10) phát âm là : bảy phần mười;

Hình 5 : ( displaystyle 3 over 6) gọi là: bố phần sáu;

Hình 6: ( displaystyle 3 over 7) đọc là: ba phần bảy.

b) Hình 1: ( displaystyle 2 over 5): mẫu số là 5 cho biết hình chữ nhật vẫn được phân thành 5 phần bởi nhau, tử số là số 2 cho biết thêm đã tô màu sắc vào 2 phần đều nhau đó.

Hình 2 : ( displaystyle 5 over 8): chủng loại số là 8 cho thấy hình tròn đã được phân thành 8 phần bởi nhau, tử số là số 5 cho thấy thêm đã tô color vào 5 phần đều bằng nhau đó.

Hình 3: ( displaystyle 3 over 4): chủng loại số là 4 cho thấy thêm hình tam giác sẽ được tạo thành 4 phần bởi nhau, tử số là số 3 cho thấy đã tô màu sắc vào 3 phần đều nhau đó.

Hình 4: ( displaystyle 7 over 10): chủng loại số là 10 cho thấy có 10 hình tròn như nhau, tử số là số 7 cho thấy thêm đã tô color vào 7 hình trụ bằng nhau đó.

Hình 5 : ( displaystyle 3 over 6): chủng loại số là 6 cho thấy thêm hình đó đã được chia thành 6 phần bởi nhau, tử số là số 3 cho thấy thêm đã tô màu vào 3 phần bằng nhau đó.

Xem thêm: Định Nghĩa Phân Số Thập Phân Và Các Bài Tập Ứng Dụng, Phân Số Thập Phân Là Gì

Hình 6: ( displaystyle 3 over 7): chủng loại số là 7 cho biết thêm có 7 ngôi sao như nhau, tử số là số 3 cho thấy đã tô màu sắc vào 3 ngôi sao sáng đó.


Bài 2


Video trả lời giải


Viết theo mẫu:

Phân số

Tử số

Mẫu số

 ( displaystyle 6 over 11)

 (6)

 (11)

 ( displaystyle 8 over 10)

 

 

 ( displaystyle 5over 12)

 

 

Phân số

Tử số

Mẫu số

 

 (3)

 (8)

 ( displaystyle 18 over 25)

 

 

 

 (12)

(55) 

Phương pháp giải:

Tử số là số tự nhiên và thoải mái viết trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác (0) viết dưới gạch ngang.

Lời giải đưa ra tiết:

Phân số

Tử số

Mẫu số

( displaystyle 6 over 11)

 (6)

 (11)

 ( displaystyle 8 over 10)

 (8)

 (10)

 ( displaystyle 5over 12)

( 5)

 (12)

 

Phân số

Tử số

Mẫu số

 ( displaystyle 3 over 8)

 (3)

(8)

 ( displaystyle 18 over 25)

 (18)

(25)

 ( displaystyle 12 over 55)

(12)

(55)


Bài 3


Video lý giải giải


Viết các phân số

a) nhì phần năm ; b) Mười một trong những phần mười hai ; 

c) tư phần chín ; d) Chín phần mười ;

e) Năm mươi nhị phần tám mươi tư.

Phương pháp giải:

Khi gọi phân số ta hiểu tử số trước, vết gạch ngang gọi là “phần”, kế tiếp đọc mẫu mã số. Từ kia ta viết được phân số phụ thuộc vào cách gọi của phân số đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( displaystyle 2 over 5) ; b) ( displaystyle 11 over 12);

c) ( displaystyle 4 over 9) ; d) ( displaystyle 9 over 10) ; e) ( displaystyle 52 over 84)


Bài 4


Video lí giải giải


Đọc những phân số sau : ( displaystyle 5 over 9;;,,,8 over 17;;,,,3 over 27;;,,,19 over 33;;,,,80 over 100).

Phương pháp giải:

 Khi gọi phân số ta gọi tử số trước, vệt gạch ngang phát âm là “phần”, tiếp nối đọc mẫu số.