Toán lớp 5 ôn tập về phân số

Giải bài xích tập trang 148, 149 bài ôn tập phân số SGK Toán 5. Câu 1: Viết phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của mỗi hình bên dưới đây...


Bài 1 trang 148 sgk toán 5

a) Viết phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của mỗi hình bên dưới đây:

*

b) Viết số chỉ phần vẫn tô màu sắc của từng hình bên dưới đây:

*

Bài giải:

a) Hình 1: 

*
; Hình 2: 
*
; Hình 3: 
*
; Hình 4: 
*

b) Hình 1: 

*
Hình 2: 
*
Hình 3: 
*
Hình 4: 
*

Bài 2 trang 148 sgk toán 5

Rút gọn những phân số:

(frac36); (frac1824); (frac535); (frac4090); (frac7530);

Bài giải:

(frac36) = (frac3:36:3) = (frac12);

(frac1824) = (frac18:624:6) = (frac34);

 (frac535) = (frac5:535:5) = (frac17);

(frac4090) = (frac40:1090:10) = (frac49);

(frac7530) = (frac75:1530:15) = (frac52);

Bài 3 trang 149 sgk toán 5

Quy đồng mẫu số những phân số:

a) (frac34) và (frac25)

b) (frac512) và (frac1136)

c) (frac23), (frac34) và (frac45)

Bài giải:

a) (frac34) = (frac3.54.5) = (frac1520)

(frac25) = (frac2.45.4) = (frac820)

b) (frac512) = (frac5.312.3) = (frac1536)

(frac1136) giữ nguyên;

c) (frac23) = (frac2.4.53.4.5) = (frac4060);

(frac34) = (frac2.3.54.3.5) = (frac4560);

(frac45) = (frac4.3.45.3.4) = (frac4860);

Bài 4 trang 149 sgk toán 5

*

(frac712) ....(frac512) (frac25).....(frac615) (frac710)....(frac79)

Bài giải:

(frac712) > (frac512) (frac25) = (frac615) (frac710) 

Bài 5 trang 149 sgk toán 5

Viết phân số thích hợp vào vun giữa  và  trên tia số:

*

Bài giải:

Ta thấy: từ vun 0 mang đến vạch 1 được phân thành 6 phần bởi nhau, vạch  ứng với phân số , vạch   ứng cùng với phân số , vạch ở giữa  và  ứng cùng với phân số 

*
 hoặc phân số 
*
.